PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

JAK NA NÍZKOENERGETICKÝ JÍDELNÍČEK
Mnoho obézních či lidí s nadváhou přichází za odborníky s představou, že jim problém s nadbytečnými kilogramy pomůže vyřešit jednorázové restriktivní opatření. Jsou často přesvědčení, že hlavním pomocníkem pro redukci nadbytečných kilogramů se jim stane odborníkem předepsaný jídelníček – dieta či potravní doplněk. Ukazuje se, že motivovaný klient opravdu vydrží nějakou dobu předepsaná dietní opatření respektovat a zredukuje váhu. Avšak úbytky bývají bohužel jen dočasné. Z více než 20leté zkušenosti STOBu vyplývá, že daleko efektivnější pro udržování zredukovaných kilogramů je naučit klienta aktivně pracovat se svým běžným jídelníčkem, který metodou postupných kroků upraví tak, aby mu vyhovoval po stránce chuťové, respektoval doporučený trojpoměr základních živin a pravidelný jídelní režim. Zásadní je však, aby byl jídelníček energeticky přizpůsoben rozumné redukci nadbytečných kilogramů. Již Paracelsus řekl – jedem činí látku množství, nikoliv charakter látky. 


NEMYSLEME „ČERNOBÍLE“

Řada hubnoucích prožívá život v duchu tak zvaného „černobílého myšlení“, kdy střídají období přísných diet a období, kdy se nehlídají vůbec. K úbytku kilogramů v období přísné – často jednostranné diety – tak dochází za podmínek velmi nepřirozených, a proto trvale neudržitelných. Lepší cestou je zcela jistě sestavení energeticky přiměřeného a trvale udržitelného jídelníčku, v němž nebude žádná potravina odpírána a jiná preferována, ale zařazována v přiměřeném množství. Jedině rozmanitostí výběru potravin lze zajistit přísun všech pro tělo důležitých živin. 

ÚSKALÍ NASTAVENÍ PŘIMĚŘENÉHO ENERGETICKÉHO PŘÍJMU 

Při redukci nadbytečných kilogramů je nejdůležitější nastavit optimálně energetický příjem. Pokud se někdo ve svém energetickém příjmu orientuje, stačí mu denně ubrat 2000 kJ, což vede k úbytku cca půl kg do týdne. To není žádná dramatická změna, stačí si odpustit pytlík buráků, jednu 100gramovou čokoládu, 100 g chipsů nebo také jedny 100gramové sušenky či litr džusu. Díky tomu může člověk zhubnout za tři měsíce přibližně šest kilogramů. V průměru se při rozumném hubnutí pohybuje denní mezi 5000 – 7000 kJ pro ženy, 6000 – 9000 kJ pro Snaží- li se jej hubnoucí dodržovat, často se soustředí především počítání kilojoulů či kilokalorií a uniká jim vhodný poměr i stává, že záměrně, ale i nezáměrně, vynechávají určité preferují. Výživová doporučení říkají, že z celkově přijatého by mělo být v redukčním jídelníčku pokryto 30 % bílkovinami, sacharidy. Množství tuků a sacharidů v naší stravě většinou Těžší je však zajistit potřebné množství bílkovin. Jídelníčky – nejen redukční – bývají pak z tohoto pohledu výrazně podhodnocené. Při nižším energetickém příjmu mohou někteří hubnoucí pociťovat zejména v počáteční fázi redukce zvýšený pocit hladu. Pomocníkem se pak stávají různé potravní doplňky.

OBCHODNÍCI S HUBNUTÍM

Oblast nabídky potravních doplňků je neuvěřitelný byznys pro obchodníky s hubnutím. Základní orientací ve stovkách preparátů je následující fakt: pokud doplněk slibuje, že hubnoucí nemusí nic měnit ve svých návycích a doplněk zhubne za něj, pryč od toho. Pokud je prodej doplňku spojen s radami, jak změnit životní styl, je třeba se zamyslet nad složením a funkcí nabízeného preparátu. Prostředky, v nichž je základem například vláknina, mají racionální podklad a pak už záleží na tom, kolik a jaké vlákniny preparát obsahuje. Novinkou je zdravotnický prostředek Obesimed®Forte, jehož účinnost byla prokázána řadou klinických studií.

OBESIMED® FORTE

Přípravek Obesimed® Forte ve formě kapslí obsahuje unikátní směs vysoce viskózních polysacharidů, Omtec19® a OmtecX®, které navzájem násobí své účinky. Kapsle se užívají půlhodiny až hodinu před jídlem a zapíjejí se dostatečným množstvím vody (300 – 500 ml), které v žaludku až stonásobně zvětší svůj objem. Vytvoří vysoce viskózní gelovou hmotu, která se smísí s jídlem. Tím je dosaženo nejen pocitu sytosti s daleko menší porcí než obvykle, ale také se zpomaluje proces trávení a brání se prudkým výkyvům hladiny cukru v krvi. Obesimed® Forte má v porovnání s potravinovými doplňky obsahujícími různé typy vláknin nejvyšší viskozitu. Např. má 7krát vyšší viskozitu než Psyllium a pektin a 3 – 4krát vyšší viskozitu než glucomannan (konjack). Právě velmi vysoká viskozita je zcela unikátní a zaručuje kvalitní promísení s potravou. Vysoká viskozita je důležitá pro „klouzání“ a neulpívání na stěnách žaludku. Méně viskózní vlákniny nebo přípravek Alginete (alginát) se nalepí na stěny žaludku a nevytvoří stabilní gel, který by měl vyplnit prostor žaludku. Proto tyto produkty mají nesrovnatelně nižší účinnost. Obesimed® Forte pomáhá tedy snížit příjem jídla bez pocitu hladu a snižuje vlčí hlad po potravinách s vysokým glykemickým indexem. Navíc přispívá ke snížení obsahu cholesterolu (úprava lipidového spektra) a působí i prebioticky, čímž zlepšuje pod kJ. Hrozila by totiž zmíněná živinová nerovnováha, což by dlouhodoběji mohlo mít negativní zdravotní důsledky. Podrobněji se o problematice glykemické houpačky dozvíte v brožuře Vaříme s rozumem II nebo v knize Hubneme s rozumem v praxi – glykemická kuchařka, objednat si je můžete na www.stob.cz – pomůcky, při větších odběrech napište na e-mail: malkova@stob.cz. Na stránkách STOBu se též dozvíte o výcviku pro odborníky, pokud byste si chtěli otevřít v lékárnách poradenské koutky na hubnutí.

DŮVODY JÍDLA NAVÍC BEZ POCITŮ HLADU

Dříve se člověk najedl, když měl hlad, a nenastal problém obezity. Existovala rovnováha mezi potřebou organismu a pocitem hladu a pocitem sytosti. Bohužel v průběhu pár desítek let fyziologické signály hladu už u mnohých lidí vymizely a jsou přebity vnějšími a vnitřními podněty, které pak podněcují k jídlu bez ohledu na signály hladu. Mluvíme o toxickém prostředí, které vede k tomu, že přijímáme větší množství potravy, než si žádá naše tělo.

TOXICKÉ PROSTŘEDÍ

Proč člověk přijímá nadměrné množství potravy nesprávné skladby a v nesprávném čase? Je zřejmé, že na zvyšujícím se výskytu obezity se musí podílet jiné vlivy než jen faktory genetické, které se nemění, ale procento obezity stále narůstá. Důvodem je tzv. obezigenní, resp. toxické prostředí, které způsobuje, že obézní většinou nekonzumují potravu v důsledku hladu, ale jsou stimulováni k jídlu vnějšími faktory. Pravěký lovec mohl jíst jen to, co ulovil a co zrovna rostlo kolem. Dnes je hubnoucí obklopen řadou vnějších podnětů, které ho podněcují ke konzumaci kalorických potravin s nevhodným poměrem živin, kde převládají živočišné tuky a nevhodné sacharidy s vysokým glykemickým indexem, zato chybí vláknina. Prostředí má tedy velký vliv, bohužel zatím v negativním směru; mluvíme o toxickém prostředí, které se podílí velkou měrou na vzniku a udržení obezity tím, že provokuje lidi ke konzumaci nadměrného množství jídla.

STRATEGIE VELKÝCH PORCÍ

Bohatá nabídka snadno dostupného jídla a obrovské porce atakují hubnoucího na každém kroku. Množství přijaté potravy je především dáno velikostí porce, bohatostí nabídky a dále cenou a dostupností jídla. Strategie „velkých porcí“ s reklamou výhodných cen se výrobcům osvědčila. Lidé nakupují potraviny ve stále větším balení a ve stále větším počtu kusů. Porce v restauraci by dříve nasytila vícečlennou rodinu, popcorn v kinech se prodává ve stále větším balení. Hubnoucí tak snadno podlehnou tlaku výrobců prodat co nejvíce, a když už mají potraviny doma, konzumují je v nadměrném množství. Podobně velký vliv má umístění potravy do zorného pole, a tak po televizní reklamě, kdy je spojena kaloricky vydatná potravina s nějakým libým pocitem, vyvolá její umístění před pokladnou neodolatelnou chuť „hodit“ tu dobrotu do košíku. Při dovolené „all inclusive“ jsme obklopeni širokou nabídkou potravin a alkoholických a sladkých nápojů celý den. U lidí, kteří nemají problémy s nadbytečnými kilogramy, se výše uvedené podněty uplatňují také, ale pouze ve stavu fyziologického hladu. U obézních fyziologické stimuly příliš velkou roli nehrají. To znamená, že když ucítí obézní na ulici linoucí se vůni pečené klobásy, koupí si ji proto, že vůně dráždila jeho chuťové buňky, i když se třeba právě předtím naobědval. Člověka štíhlého vůně klobásy ke koupi vyprovokuje většinou pouze tehdy, když má hlad, a sní ji např. místo oběda. Proto se obézní musí naučit ovládat vnější prostředí tak, aby zvítězili nad podněty, které je nutí jíst, i když nemají hlad. Když se člověk přejídá a dostane se přes určitou hranici, už nemůžete říci, zda je hladový nebo sytý.

PSYCHICKÉ NASYCENÍ

Pokud sníme stejné množství jídla v poklusu, zasytí nás psychicky daleko méně, než když ho hezky upravíme, pěkně prostřeme a v příjemné pohodě vychutnáme. Když si dáme stejné množství jídla na malý a na velký talíř, bude se zdát, že na malém talíři je ho daleko více. 

KOGNITIVNÍ FAKTORY

Na nadměrné porci se podílí i kognitivní faktory – atraktivní název jídla, dojem o přijatém množství apod.

DIETY

V důsledku dodržování pro tělo nepřirozených diet mizí vrozené lidské instinkty. Spouštěčem pro jedení přestává být hlad. Když obézní hubnou, hrdě hladoví. Když jsou v období sbírání sil na držení diety od určitého okamžiku, tedy v období, kdy se nekontrolují, signály hladu již také nefungují a oni přijímají daleko větší množství potravy, než je třeba k zasycení těla.

JAK ODHADNOUT PORCI

V kurzech STOBu se snažíme naučit lidi zorientovat se v energetických hodnotách potravin, které by je měly přivést i k přeměřeným porcím. Pokud se někomu do počítání nechce, máme různé pomůcky k odhadu velikosti porce – mezi nejoblíbenější patří 400kJ talířky. Velkým pomocníkem pro správné sestavení jídelníčku jak pro odborníky, tak pro samotné klienty je program Sebekoučink, zdarma na www. stobklub.cz.

Iva Málková, Jana Divoká

 

ZDAxYj