PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Jak reagují lékárny na doporučení české lékárnické komory?
Česká lékárnická komora (ČLnK) upozornila své členy, aby kvůli agresivní kampani sítě lékáren Dr. Max nabídli stejné podmínky a nabízeli klientům také 50 korun za recept. Některé lékárny již na tento souboj přistoupily. 

Komoře se nelíbí, že nová marketingová kampaň nazvaná „Oslavte s námi narozeniny a v ZÁŘÍ ušetřete 50 Kč za Váš recept!“, která začala 1. 9. je založena na finanční pobídce bez důrazu na poskytování kvalitní lékárenské péče. „Zářijová kampaň vyvolává dojem, že řetězci a jeho majiteli, finanční skupině Penta, jde v první řadě o zisk. Plnění příslibů o zvyšování úrovně lékárenské péče v řetězci Dr. Max ve skutečnosti není prioritou.
Kampaň bude mít významnou marketingovou podporu – televizní reklama, tištěná média, web. Bezesporu tak má potenciál zasáhnout skupinu pacientů, která se rozhoduje na základě heslovité televizní reklamy. A bezesporu také bude nákladná, tedy náročná na finanční zdroje řetězce,“ tvrdí prezident ČLnK Lubomír Chudoba. Poskytování cenového zvýhodnění 50 Kč na jeden recept je totiž vysoce ztrátové a dlouhodobě neudržitelné nejen pro malé provozovatele lékáren, ale i pro velké řetězce.

GENERICKÁ HRA

„Je možné, že právě bonusy výrobců za realizovanou generickou substituci řetězec využívá namísto reinvestice do zdravotní péče na vedení cenové války za účelem získání většího podílu na trhu na úkor ekonomicky slabších provozovatelů lékáren. Lékárna nemůže přežít bez výdeje léčivých přípravků na recept, takže masivní odliv pacientů může znamenat likvidaci poskytovatelů, kteří často poskytují lékárenskou péči na méně lukrativních, o to však pro pacienty důležitějších místech,“ říká prezident Chudoba.
Proto ČLnK podporuje provozovatele lékáren, kteří dočasně přistoupí na stejnou bonifikaci, aby tím ochránili své lékárny. Zároveň však připomíná, že nejvhodnější obrana je budování osobního vztahu s pacientem a kvalitní poskytování lékárenské péče na nejvyšší odborné úrovni.

STUDENTI A ABSOLVENTI: KAMPAŇ JE NEETICKÁ 

Proti kampani se vyjádřil také Spolek českých studentů farmacie při Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Unie studentů farmacie při Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně reprezentující studenty a absolventy farmacie z celé České republiky. „Poskytování bonusu 50 korun za recept je dle našeho názoru nesprávné, neetické a vyvolává klamavý obraz prosperity lékáren bohatě rozdávajících prostředky veřejnosti.
Agresivní a masivní marketingová kampaň jako ta právě spuštěná zákonitě vyvolává otázky ohledně financování lékáren tohoto řetězce, čistoty úmyslů a upřímnosti často deklarované snahy zvyšovat kvalitu péče namísto kvantity prodeje,“ uvádějí prezident Spolku českých studentů farmacie Jakub Weber a prezident Unie studentů farmacie Lukáš Hromčík

LÉKY NEJSOU LEVNÉ PÁRKY 

Podle nedávné ankety na serveru Ordinace.cz 79 % respondentů z řad pacientů považuje za nespravedlivé, že musejí hradit poplatek za recept na léky, které mají užívat.
„Chápeme, že ušetřit na receptu je pro pacienta tahák, ale na druhou stranu peníze zvláště v oblasti zdraví nejsou všechno. Do lékáren by se měli pacienti chodit hlavně radit, lékárníci musejí zůstat váženými rádci, ne jen podavači co nejlevnějších krabiček.“ říká ředitel lékárenské sítě Harmonia Martin Panzner. Také tato síť od září vrací pacientům padesátikorunu za recept. V souladu s výzvou ČLnK reaguje obratem a stejnou zbraní na marketingovou kampaň konkurenčního řetězce.


„Dlouhodobě to pro lékárny může být likvidační, ale rozhodli jsme se, že agresivní praktiku odrazíme a přizpůsobíme se. Máme však jednu významnou přidanou hodnotu – pacienti u nás mají jistotu, že dostanou vždycky originální léky se zaručeným účinkem. Kromě peněz by tedy měla zákazníka lékáren motivovat také služba, kterou ke své krabičce dostává. Léky nejsou zlevněné párky,“ uzavírá Martin Panzner.

Převzato z webu E15.cz, redakčně kráceno

 

NjBjZDE2