PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

La ChevreDrazí čtenáři,

to byste neuhodli, čím to je. Totiž, ve skutečnosti vlastně Čím to je.

Čím je totiž název obce nedaleko Slapské přehrady a právě tam jsme se tentokrát vydali na další z našich výprav. Zpočátku v poněkud nevrlé náladě, neboť kolega redaktor Rosenbaum, trpící zastydlou pubertou, na nás celé ráno před cestou posměšně mečel a vůbec se choval zcela nevhodně od té doby, co se dozvěděl, že tentokrát se vydáváme do firmy vyrábějící kosmetické přípravky zejména ze složek kozího mléka.

Humor ho přešel až po rychlém hlasování, v němž jednohlasně zvítězil názor, že s námi za trest rozhodně nepojede. K čemu by nám taky byl, když jde o kosmetiku, že? Beztak tomu rozumí jako koza petrželi.

A tak náš trojčlenný dívčí tým dorazil k sídlu společnosti Kosmetika Capri s.r.o., která je známa zejména přípravky řady La Chèvre a Le Chaton, již ve zcela uvolněné a pohodové náladě.

 

  

 

A když jde o kosmetiku, není divu, že nás uvítala ředitelka společnosti, paní inženýrka Jitka Poláková.

Nejprve jsme zamířily do její kanceláře s tím, že se zeptáme na pár otázek a až bude naše zvědavost ukojena, vydáme se na prohlídku výrobních prostor.

Pohodlně jsme se tedy usadily a jak již máme ve zvyku, pátraly jsme nejprve po historii firmy. Paní ředitelka se v myšlenkách ponořila do devadesátých let minulého století a uvedla nás do děje:

 

„Původně jsme začínali s výrobou kozích sýrů, měli jsme asi 500 koz, ale je třeba podotknout, že v té době nebyl o tenhle typ produktů ještě takový zájem a žádné velké výdělky z toho rozhodně nebyly. Úplně první impuls k výrobě kosmetiky byla asi exkurze v Rakousku, kde nám k snídani mimo jiné předložili i kozí máslo. Zajímali jsme se o to trochu víc a zjistili, že místní farmářka ho dodává také do lékárny v Linzi, kde ho používají do mastí určených na revmatické obtíže.“

 

Od mastičky na revmatické potíže to je ke kosmetice ještě pořádný kus cesty. Takže se samozřejmě zajímáme o to, jak celý příběh pokračoval.

 

„My jsme stále řešili, jak využít zůstatkovou syrovátku. Víte, když vyrábíte z kozího mléka sýr, tak z jednoho litru vám pouze 10 % ve finále dělá hmotu toho sýru a zbylých 90 % zůstane ve formě syrovátky. Myšlenka kosmetiky je ale dá se říct naše vlastní. Tehdy jsme ještě v rámci sýrařské výroby procestovali celou Evropu, abychom nasbírali zkušenosti, ale kosmetické využití jsme nikde nezaznamenali. Ten nápad se rodil na základě obsahu účinných látek v kozím mléce a syrovátce. Brzy jsme stáli před rozhodnutím jakým směrem firmu dál vést. Z ekonomického hlediska se ukázalo, že se můžeme rozhodnout buď pro kosmetiku, nebo pokračovat dál se sýry, ale že není únosné zachovat oba směry. A tak v roce 1995 vznikla společnost Kosmetika Capri, chov koz jsme zrušili a od té doby se věnujeme pouze kosmetice.“

 

Docela se podivujeme, že se firma vrhla vlastně na dosud neprobádanou půdu, zejména tedy co se výchozí suroviny týče. Že to byl krok správným směrem je dnes již samozřejmě jasné. Z předchozí odpovědi paní ředitelky ovšem vyvstává několik dalších otázek. Tak třeba co jsou ony prospěšné látky?

 

„Je jich tam celá řada nebo spíš bych řekla komplex. V kozí syrovátce jmenovitě imunoglobiny, minerální látky, laktóza, vitamíny skupiny B a pak speciální látky, které působí v regeneraci pokožky, například kyselina mléčná a další.

Dál používáme kozí máslo, které zase obsahuje vitamín A, ale zejména je to vynikající nosič, je tvořeno velmi malými tukovými kuličkami, které skvěle pronikají do pokožky a nesou sebou ty prospěšné látky.

A pak samozřejmě tvaroh, vždyť jeho využití na různé obklady a zábaly znali už naši předci, je to výborný hydratační a zklidňující prostředek.

S jednotlivými složkami kozího mléka se samozřejmě můžete setkat i v některých jiných kosmetických přípravcích, ale já bych ráda vyzdvihla působení toho systému, tedy komplexu látek jako celku. V tom vidím obrovské plus.“

 

Žádná z nás nemá v úmyslu tohle závěrečné tvrzení napadat. Koneckonců, pohybujeme se, dá se říci, v oboru už dost dlouho na to, abychom věděli, že to tak zkrátka je. Komplex látek vykazuje v řadě případů lepší efekt než stejné látky použité jednotlivě. Ale ještě si vzpomínáme, že byla řeč o ukončení chovu vlastních koz. Odkud teď vlastně společnost odebírá výchozí suroviny k výrobě? Odpověď dostáváme obratem:

 

„V Čechách prakticky neexistuje taková produkce, která by nás zajistila. Sušené kozí mléko a sušenou syrovátku tedy odebíráme od slovenské firmy AB plus a průmyslově a lékárensky ošetřené kozí máslo dovážíme z Anglie.“

 

Na chvilinku odbočíme, protože víme, že do kosmetických přípravků se tady používají i další látky, například mořské produkty, a tak se o nich chceme dozvědět něco víc. I na tuhle otázku je paní ředitelka připravená a bez váhání odpovídá:

 

„Samozřejmě, sledujeme současný vývoj na trhu a snažíme se vyhovět požadavkům profesionálních kosmetiček i v tomhle ohledu. Většinou od zahraničních výrobců odebíráme a využíváme různé extrakty z mořských řas, bylin, enzymatické přípravky, i některé syntetické látky. Cílem je využívat právě ty nejefektivnější látky a zahrnout je do našich přípravků.“

Povzbuzeni trpělivostí a vstřícností naší hostitelky vstupujeme i na nejisté pole, které často představuje otázka směřující na konzervační látky. Ono je totiž v současnosti moderní lepit na všechno cedulku s nápisem „bez konzervačních látek“. Žádné nejisté přešlapování se však nekoná. Odpověď dostáváme zcela srozumitelnou a jasnou:

 

„Samozřejmě, zejména vzhledem k požadavkům na dobu trvanlivosti je nutné nějak výrobek konzervovat. A nejen z toho důvodu. Pokud vyrábíme kosmetiku z kozího mléka, syrovátky, másla, a tak dále, musíme samozřejmě taky zajistit bezpečnost těch produktů i ve smyslu zamezení množení různých bakterií a případných nežádoucích mikroorganismů. My ale v tomto směru používáme zejména látky přírodní, které na jednu stranu zamezí růstu mikroorganismů a současně mají pozitivní vliv na pokožku. V některých případech, co si budeme nalhávat, využijeme i látky syntetické, které ovšem nespadají do skupiny klasických konzervantů. Shrnout bych to mohla tak, že děláme kosmetiku bez klasických konzervačních látek. Současně samozřejmě splňujeme všechny výrobní požadavky a závazné normy.“

Takže trvanlivost i bezpečnost přípravků je zajištěna a to sympatickou cestou bez zbytečné agresivní chemie. Chtě nechtě si ovšem vzpomeneme na nevhodné poznámky našeho kolegy, který huhňavým hlasem v redakci se zacpaným nosem deklamoval:

 

Nebozí jsou horští bozi

když čichají zápach kozí

odér dam i místních dívek

připomíná kozí chlívek....

 

Bylo toho sice více, ale tohle jediné jsme byly ochotné akceptovat jako námět k dotazu. Takže se, poněkud nesměle, dotazujeme na problematiku „kozího odéru“ ve vztahu k výsledným produktům.

 

„Zpočátku jsme si syrovátku či mléko dováželi od různých producentů a sami jsme si ji sušili a dále upravovali. A tam problémy byly. Takže jsme nějaký čas hledali vyhovujícího dodavatele, který by splňoval naše nároky. A pak samozřejmě poctivé hledání a testování, aby byl produkt stabilní i po téhle stránce a ne aby si zákazník nanesl třeba krém na obličej a z toho se po zahřátí začal uvolňovat ten specifický „kozí“ odér. Dovolím si říct, že v současnosti tyhle problémy už dávno nemáme a vyplývá to i z hodnocení zákazníků. Je ovšem jasné, což nehodlám nijak zastírat, že pokud půjde třeba o produkt, v němž je 45 % obsah kozího tvarohu, tak tam jistě něco cítit jde. Díky našim úpravám to ovšem není, jak si asi někteří představují, nějaký silný zápach, máme naopak velmi pozitivní reakce od zákazníků. Zkrátka jim to spíš příjemně voní.“

 

No, i na tuhle choulostivou otázku jsme dostali férovou odpověď. Chvíli se bavíme o produktech samotných, různých inovacích a o nejmodernějších novinkách, jako je třeba využití kozího kolostra.

 

....“tedy prvního mateřského mléka, mleziva, které je odebíráno několikrát během prvních 24 hodin po porodu. (Ale až poté co se napije čerstvě narozené kůzle samozřejmě!). Produkt s obsahem kolostra je unikátní pro obsah přírodních, biologických růstových faktorů. Srovnatelné výrobky přitom již na trhu také figurují, ale ty využívají synteticky vyrobených látek.“

 

Zvědavé jsme taky na to, jestli vlastně existuje, podobně jako u kravského mléka, nějaká nesnášenlivost vůči mléku kozímu. I když tak nějak v podvědomí máme uloženo, že kozí mléko je na tom v tomhle směru lépe, ale přesto...

 

„Ano, existuje. Pro srovnání u kravského mléka se uvádí asi 25 %, zatímco u kozího asi 7 %. Ohledně kůže to samozřejmě musíme pečlivě sledovat. Takže zejména z reklamací zákazníků vyhodnocujeme, jak často vznikne nějaké podráždění pokožky a podobně. Ačkoliv v takovém případě může jít i o reakci na jinou složku daného přípravku. Podle současných výsledků se s tímto problémem, tedy vznikem nějakého podráždění po aplikaci některého našeho výrobku, setkáváme u přibližně 0,1 procenta zákazníků.“

 

Takže seznáváme, že tato kosmetika je vhodná i pro lidi s citlivou pletí a pouze doplňkově se zajímáme ještě o ekzematiky ve vztahu s užíváním těchto přípravků.

 

„Zejména značka La Chèvre je velice dobře snášena i ekzematiky, můžeme hovořit asi o 85 %. Oproti tomu řadu Le Chaton jim příliš nedoporučujeme, ta je určena především k hloubkové aktivní péči, což u ekzematiků není vhodné.“

 

A na samotný závěr našeho rozhovoru s paní ředitelkou Jitkou Polákovou jsme si ještě vzpomněly na to, že společnost nabízí na svých internetových stránkách také darovací certifikát s názvem „veselá koza“.  A tak si nenecháme utéct příležitost dozvědět se o tomhle projektu něco víc.

Paní ředitelka se sice zasměje, ale tak nějak s trpkým přídechem:

 

„To je tak trochu zvláštní. Nám se tenhle projekt moc líbil, ale bohužel jsme těch certifikátů mnoho neprodali. V podstatě jde o to, že z utržených peněz za nákup certifikátů se vlastně zakoupí živá koza, která je pak darována chudým v rozvojových zemích světa jako hospodářské zvíře.

Ačkoliv máme stále platnou smlouvu s organizací Člověk v tísni, většinou je to tak, že to všichni oceňují, ale ten skutečný prodej certifikátů je bohužel na dost nízkém čísle. Doufám, že se nám ho podaří do budoucna více prezentovat.“ 

 

Doufáme, že se to podaří a s poděkováním za příjemný rozhovor se ještě necháváme svěřit do rukou“factory directora“, inženýra Pavla Čermáka, který nám slíbil prohlídku výrobních prostor.

 

Na vlastní tak oči můžeme spatřit kozí máslo i sušené kozí bio mléko (vlastně to vypadá jako takový kozí sunar), výrobu samotnou i plnění do obalů. 

A to se ještě dovídáme, že firma nabízí i kontraktační výrobu. Přeloženo, že zde nabízejí výrobu pod cizí značkou těm firmám, které nemají možnost pořídit si vlastní výrobní zařízení, případně zajišťují i vývoj nových přípravků dle jejich požadavků.

 

Můžeme se přesvědčit o vysoké úrovni a hygieně místní výroby, kontrolách kvality a pobaveně naslouchat tomu, jak tady s chutí testují i sami na sobě před finální výrobou nové přípravky tak, aby si byli jisti jejich co nejlepšími účinky.

I když, pobaveně... Taky s pořádnou dávkou uznání, protože tady se vážně řídí pravidlem, že nejlepší je to vyzkoušet doslova „na vlastní kůži“.

Redakce Pharma News

YzFjOG