PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Lékárníci hledají recept na zjednodušení systému doplatků na léky
Praha, Senát Parlamentu ČR, 26. května 2015 - Dlouhodobá složitost a nepředvídatelnost problematiky systému úhrad léků, výpadku dodávek léků a v neposlední řadě i výše doplatků na léky vedou Českou lékárnickou komoru k otevření diskuse a hledání optimálního receptu pro všechny zúčastněné, což bylo cílem semináře v Senátu PČR. Lékárníci jej uspořádali pod záštitou předsedy senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc. „Poměrně stabilní a robustní systém českého zdravotnictví stále připomíná stabilitu ekosystému džungle. Je špatně propustný pro validní informace, bludný pro vstupy nových léků a technologií a pacienti, politici i média se v něm mnohdy ztrácejí. Segment lékové politiky nabízí trvale nutnost kultivace pravidel z hlediska dostupnosti i medicínské efektivity léčiv. Jde však o to, aby kultivační kroky byly racionální, kvalifi - kované, prospěšné a odbornou i laickou veřejností pochopené a přijímané,“ zahájil seminář Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR. „Posláním lékárníka je maximálně přispět ke kvalitní a bezpečné farmakoterapii pacienta. Velmi by nám k tomu pomohl předvídatelný a rychlý proces stanovení cen a úhrad léků, jistota dostatečného množství léků v distribuci a stejné doplatky na předepsané léky ve všech lékárnách. Místo nadbytečné administrativní zátěže bychom se tak, a mnohem raději, věnovali hlubšímu odbornému poradenství ve prospěch svých pacientů,“ uvedl zvolené téma semináře a diskutovanou problematiku PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory. Systém úhrady léků v ČR je nejkomplikovanější v celé Evropě V České republice jsou ceny, výše a podmínky úhrady léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění stanoveny ve specifi ckém typu správního řízení, které nemá obdobu v žádné evropské zemi. Nový systém byl zaveden počátkem roku 2008 a v průběhu doby doznal řady legislativních úprav. Nadále ale zůstává velmi komplikovaným procesem s nepředvídatelným výsledkem a často vede ke zvýšené spoluúčasti pacientů. Není také řádně monitorována zákonem stanovená povinnost, aby každý pacient mohl v každé lékové skupině získat alespoň jeden lék plně hrazený zdravotní pojišťovnou. Lékárníci stále bojují s výpadky dodávek léků v důsledku jejich reexportů Mnoho hodin věnují lékárníci zajištění léků vzhledem k přetrvávajícím výpadkům v jejich dodávkách. Častou příčinou jsou reexporty léků mimo území ČR. Většinu situací jsou lékárníci naštěstí schopni se souhlasem pacienta vyřešit formou tzv. generické substituce. V případech, kdy lék jiným v lékárně nahradit nelze, ale stále marně čekáme na fl exibilní zákaz vývozu nedostatkových léků, který vydá ministerstvo zdravotnictví. Cílem takového opatření by mělo být zajištění nezbytných a velmi často životně důležitých léků pro naše pacienty. Pacienti preferují stejnou výši úhrady léků ve všech lékárnách Z diskuzí s pacienty lékáren a z průzkumů veřejného mínění jednoznačně vyplývá, že obyvatelé preferují stejně vysoké doplatky na léky, a to ve všech lékárnách. Tedy systém, který je běžný v zemích Evropské unie. Stejný záměr, tj. zavedení pevných a předvídatelných doplatků na léky má Česká lékárnická komora. V současné době jsou pro prosazení této změny příhodné podmínky i vzhledem k nedávné legislativní změně, možnosti tzv. výkonovému odměňování lékárenské péče.

Filip Rosenbaum

Zdroj: www.lekarnici.cz 

MjQ1ZT