PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Město Telč zapsané na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCOMěsto Telč zapsané na Seznam světového kulturního
a přírodního dědictví UNESCO

Malebné město uprostřed Českomoravské vrchoviny, 30 km od rakouských hranic, v polovině cesty mezi Prahou a Vídní, láká své návštěvníky do již zapomenutých časů. Město nabízí návštěvníkům živé setkání se všemi stavebními slohy minulého tisíciletí. Představuje jedinečně zachovaný architektonický komplex, jemuž dominuje renesanční zámek a náměstí.

Původní gotický hrad nechal v 2. pol. 16. století přestavět Zachariáš z Hradce v renesanční sídlo. Tuto podobu si zachoval dodnes i ve většině svých interiérů s dobovým vybavením. Součástí zámeckého areálu je Muzeum Vysočiny, Zámecká galerie, zámecká zahrada a park se skleníkem a zámecké podzemí.

Centrum města se zámkem tvoří jedinečný historicky architektonický komplex, který je od roku 1992 zapsán na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Pomineme-li pověst z 11. století, kdy podle místní pověsti bylo město založeno kolem roku 1099, je nejvýznamnějším dokumentem o starobylosti města zápis císaře Karla IV. v jeho vlastním životopise, který dokládá existenci Telče již v roce 1335. Největšího rozmachu doznalo město za pánů z Hradce. V druhé polovině 16. století přichází do města na pozvání Zachariáše z Hradce italští stavitelé, kteří přestavují původní vodní pevnost s gotickým hradem na velkolepé renesanční sídlo. Renesanční tvář s podloubím získávají i všechny měšťanské domy na náměstí. Najdeme zde památky mimořádné hodnoty z prostředí měšťanského, církevního i šlechtického, kde se navzájem prolínají prvky gotické, renesanční, barokní i prvky pozdějších stavebních slohů, čímž se uzavřel stavební vývoj historické části města v 18. století.

V Telči si můžete prohlédnout zámek s renesanční zahradou, parkem a skleníkem, Zámeckou galerii a podzemí, Muzeum Vysočiny, Telčské podzemí, volnočasové centrum Panský dvůr Telč, kostel sv. Jakuba, Jména Ježíš a sv. Ducha, Konvikt sv. Andělů, Jezuitskou kolej a gymnázium, galerie, Muzeum techniky, Telčský dům, Expozici historie železniční dopravy, vyhlídkové věže sv. Jakuba a sv. Ducha, rozhlednu, Mariánský sloup, kašny, městské opevnění, Horní a Dolní bránu a měšťanské domy s podloubím, ale i Staré Město s kostelem Matky Boží a barokními sochami, a to vše obklopené třemi rybníky Staroměstským, Ulickým, Štěpnickým.

Město Telč patří mezi vyhledávané kulturní destinace, mezi centra uměleckého a akademického dění, mezi místa, kde prožijete příjemným způsobem volný čas, ať už návštěvou historických objektů či se necháte pozvat na festival, koncert, do městské galerie na výstavu nebo na historické slavnosti, kterými každoročně provází návštěvníky města Zachariáš z Hradce a Kateřina z Valdštejna.

Právem je Telč každoročně cílem návštěvníků z celého světa.

Vycházkové trasy:

Město a historie (2 km) - procházka historickým středem města

Město a voda (4 km) - procházka okolo městských rybníků

Pověsti z Telče a okolí - místa, ke kterým se váže 10 pověstí

Staré Město (4 km) - procházka Starým Městem

Naučná stezka Lipky (5 km) - procházka lipovou alejí

Cyklostezka a inline stezka Lipky (3 km)

 

Navštivte v okolí

Roštejn (11 km), lovecký hrad v lesích, obora a naučná stezka. www.hrad-rostejn.cz

Klášter premonstrátů v Nové Říši (10 km), přístupná knihovna se vzácnými prvotisky. www.klaster.novarise.cz

Hospodářský dvůr Bohuslavice (12 km), www.hospodarskydvur.cz

Golf resort Telč (3 km), http://golftelc.cz/

Národní geopark Vysočina s nejvyšším vrcholem Českomoravské vrchoviny Javořicí (837 m n.m.) http://geoparkvysocina.cz/cs/

 

NOVĚ

Interaktivní expozice ve věži sv. Ducha

Po rekonstrukci střechy a krovu věže sv. Ducha byla instalována nová multimediální expozice. Expozice je tvořena světelnými panely, mapujícími jednotlivá historická období města ve vztahu k národním a světovým dějinám a to zejména výrazným grafickým projevem. V rámci multimédií jsou pro sezónu 2018 instalovány dotykové tabule s časovou osou města, informacemi o historii i současnosti města včetně fotografií, obrazů a vedut a propojené s informacemi o okolních obcích a památkách. Součástí uvedení expozice je hologram s historickou postavou, která uvede návštěvníky do věže. Při zpřístupnění posledního podlaží věže v rámci rekonstrukce střechy a krovu jsou osazeny vyhlídkové dalekohledy, interaktivní mapy a zpřístupněn a zprovozněn historický hodinový stroj ve vrcholu věže.

Věž bude zpřístupněna od poloviny července.

Cyklostezka a inline stezka Lipky (3 km)

Cyklostezka a inline stezka se společným provozem cyklistů, bruslařů a chodců je situovaná severozápadně od centra Telče. Od zámeckého parku vede 1,5 km chráněnou lipovou alejí a podél dubového stromořadí směrem k rybníku Roštejn. Přes nově osazenou dřevěnou lávku překlenující potok navazuje nová stezka na stávající cyklostezku v ulici Batelovská.

V letošním roce pokračuje projekt doplněním vyhlídek a mobiliáře podél stezky.

Po Štěpnickém rybníku

Po odbahnění Štěpnického rybníka (v roce 2017) a následné rekonstrukci hráze a prostor bylo instalováno nové molo a mobiliář. V letošní sezóně se opět obnoví oblíbené vyjížďky na lodičkách, nově můžete vyzkoušet i šlapadla, vystoupit na ostrově uprostřed rybníka a pokochat se neobvyklým pohledem na telčský zámek a věže kostelů.

Koncem července se můžete zúčastnit atraktivních závodů Dračích lodí a v říjnu si nenechte ujít tradiční výlov Štěpnického rybníka s prodejem ryb.

OWEwNDgx