PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Nimesulid - jistota, když vás něco bolíNimesulid – jistota, když vás něco bolí

O léčbě bolesti ale i bolesti samé jsme už diskutovali několikrát v předchozích číslech Pharma News. Rozebírali jsme definice, typy bolesti, možnosti léčby i konkrétní léčiva. Dnes přišel na řadu nimesulid. A proč právě tato látka? Co je na ní tak zvláštní, když celosvětový postoj farmaceutického kolosu k ní není úplně pozitivní?

Nimesulid – historie, potenciál, pozitivní a negativní faktory

Nimesulid není nová sloučenina. Tato látka má za sebou více jak 40 let historie. Hlavní podíl na jeho objevu má americký chemik doktor George G. I. Moore. Derivát sulfonamidu s velkým protizánětlivým potenciálem nesl prvotní označení R-805. V roce 1974 byl pak nimesulid patentován.

Nimesulid (N-(4-Nitro-2-phenoxyphenyl)methansulfonamid) - látka se sumárním vzorcem C13H12N2O5S a molekulovou hmotností 308,31 g/mol patří do skupiny nesteroidních antiflogistik (NSA). Při perorálním užití nimesulidu je jeho výhodou rychlý nástup účinku, dle eliminačního času (až 6 hodin) patří mezi NSA na hranici středně dlouhého účinku (standardně se doporučuje užívání 2x denně).

Z hlediska zavedení nimesulidu jako NSA do lékařské praxe a následné progrese v průběhu let, je nimesulid jakousi zvláštností. Literatura uvádí primárně léčbu chronických artrotických stavů. Díky dobrému nástupu účinku i délce působení se nimesulid postupně zavedl pro léčbu akutních bolestivých stavů. Studie popisují účinnost nejen u akutních bolestivých stavů pohybového aparátu, ale také migrenózních potíží, či drobných chirurgických zákroků.

Nimesulid ovšem narazil také na svou „stinnou stánku“. Potenciální hepatotoxicita vedla k tomu, že došlo v roce 2004 k omezení preskripce u rizikových pacientů. O několik let později pak došlo ke zpřísnění podmínek pro preskripci a ze seznamu indikací byly vyjmuty právě ty prvotně indikované chronické stavy.

Nimesulid – co pacientovi nabízí

Na druhou stranu v roce 2003 byla publikována studie o porovnání účinku nimesulidu a ibuprofenu při tonsilektomii. Byl porovnáván nástup účinku, úleva od bolesti a také vliv nežádoucích účinků. Z této studie vyšel nimesulid jako preferovaná látka.

Další zajímavostí je studie hepatotoxicity vzhledem k pacientům užívajícím NSA. Studie z roku 2013 napříč transplantačními centry Evropy byla realizována na základě prvotní informace ohledně potenciální hepatotoxicity nimesulidu. Studie porovnávala u pacientů s nutností transplantace předchozí užívání NSA. Porovnání neukázalo signifikantní rozdíl mezi nimesulidem a ostatními nesteroidními antiflogistiky. Překvapením byly hodnoty terapeutických dávek paracetamolu. Ty dopadly ve studii výrazně v neprospěch pacienta.

Je třeba podotknout, že nimesulid patří k těm účinnějším lékům proti bolesti, a proto je jeho užívání vázáno na lékařský předpis (na rozdíl třeba od ibuprofenu), aby se eliminovalo riziko náhodného nekontrolovaného užití. Co ale když toto riziko hepatotoxicity snížíme?

Nimesulid – zevní užití

Tak jak již bylo řečeno, nimeseulid má výrazný potenciál při léčbě bolesti pohybového aparátu a byla by škoda toho nevyužít (studie které se zabývaly porovnáním nimesulidu s dalšími NSA ve formě topických přípravků jen potvrdily přednosti této látky, které jsme zmínili u perorální formy). Gelová forma nimesulidu významně snižuje riziko spojené s jeho potenciální hepatotoxicitou. V České republice je registrováno několik preparátů pro vnitřní užití, ale pouze jeden pro užití zevní, a to Aulin gel. Gelová forma obsahuje 3 % nimesulidu, tedy 30 mg látky na 1 g gelu. Tento gel není vázán na lékařský předpis a primárně je určen k ošetření poraněných měkkých tkání, jako je podvrtnutí, zhmoždění, atd.

Výhodou této aplikační formy je výrazně nižší hodnota plazmatické koncentrace nimesulidu. Zatímco perorální léková forma dosahuje po podání dávky 100 mg nimesulidu maximální plazmatické koncentrace v rozsahu 3-4 mg/l během dvou až tří hodin (u dospělého pacienta), u gelu je signifikantně nižší. Gel také obsahuje látku známou jako Transcutol (Diethylenglykol-monoethylether), který podporuje penetraci účinné látky, a tím ovlivňuje i rychlost nástupu účinku.

Po jednorázové aplikaci 200 mg nimesulidu ve formě gelu (pro srovnání běžná jednorázová dávka 6-7 cm gelu odpovídá 3 gramům, tedy 90 mg nimesulidu) bylo dosaženo maximální plazmatické koncentrace 9,77 ng/ml. V ustáleném stavu (osmý den) byly plazmatické koncentrace vyšší (37,25 +- 13,25 ng/ml), ale téměř 100krát nižší než koncentrace získané po opakovaném perorálním podávání.

Proto také riziko spojené s potenciální hepatotoxicitou je velmi nízké a opatrnosti je třeba dbát pouze u rizikových pacientů.

Důležitou indikací gelové formy nimesulidu je tendinitida. Protože tento pojem nemusí být až tolik známý, raději použijeme jiný český ekvivalent. Tendinitida, neboli velmi jednoduše zánět šlach je v dnešní době velmi častý zdravotní problém. 

Základními charakteristikami zánětu šlach je:

• může být zapříčiněn jednostrannou činností

• může působit velmi bolestivé stavy

• při dlouhodobé zátěži vznikají mikrotraumata

• akutní stavy se mohou opakovat

Mezi postižené části těla patří Achillovy šlachy, podkolenní šlachy, karpální tunely, tenisový loket, atd. Aulin gel pomáhá ulevovat od bolestivých stavů způsobených právě tímto zánětem šlach. Díky zvyšujícímu počtu pracovních profesí, které zahrnují více jak 90 % práce na počítači, je pacientů řešících problém zánětu šlach (konkrétně karpální tunely a potíže rukou) čím dál více. Včasné řešení akutních potíží může zabránit i následnému operativnímu procesu.

Na závěr

Nimesulid nabízí svým pacientům velký bonus ve formě nástupu účinku a délky působení. Díky možnosti aplikace gelové formy lze tuto látku podat i pacientům, kteří z nějakého důvodu nemohou užívat perorální formu. Studie z posledních let ukazují, že při krátkodobém použití nimesulidu převažují spíše přednosti před některými dalšími NSA preparáty.

Hlavními přednosti gelové formy:

• rychlé vstřebávání díky transportní látce Transcutol

• rychlý nástup účinku

• snížené riziko hepatotoxicity

• není vázána na lékařský předpis

Pokud nemocnému pacientu nimesulid poskytne možnost bojovat proti bolestem pohybového aparátu a vést tak plnohodnotný život, pak je to vítězství nejen pro pacienta, ale také pro nás odborníky. Protože to je pravým cílem léčby bolesti – vracet lidem jejich denní aktivity a důstojnost.

Zdroje:

Sengupta S.: Analgesic effcacy and pharmacokinetics of topical nimesulide gel in healthy human volunteers: double-blind comparison with piroxicam, diclofenac and placebo; Eur J Clin Pharmacol, 1998, 54: 541.

Aho M.: Nimesulide versus Ibuprofen for Postoperative Tonsillectomy, Pain Clin Drug Invest, 2003, 23, 651.

Masár O.: Nesteroidní analgetika, Neurologie pro praxi, 2004, 5, 268.

Goněc R., Kozáková Š.: Léčba bolesti volně prodejnými léčivými přípravky, Praktické lékárenství 2012; 8, 90.

Gulmez S. E. et al.: Transplantation for Acute Liver Failure in Patients Exposed to NSAIDs or Paracetamol (Acetaminophen) Drug Safety, 2013, 36,135.

SÚKL. Souhrn údajů o přípravku, Aulin gel

Dhaon B.K. et al.: Efficacy and Safety of Nimesulide Transdermal Gel versus Diclofenac and Piroxicarn Gel in Patients with Acute Musculoskeletal Condition; https://www.researchgate.net/

 

 

 

 

 

NWI4NThiN2