PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Poranění měkkých tkáníPoranění měkkých tkání, každodenní realita a první pomoc

S nejrůznějším zdravotním postižením svalů, vazů a šlach, se setkáváme prakticky na každém kroku. Od těch zcela banálních, prakticky nevyžadujících ošetření, až po ta, která mohou představovat vážný zdravotní problém a silně omezovat pacientův každodenní život.

K těmto postižením přitom může dojít prakticky kdykoliv a kdekoliv, někdy stačí např. ono příslovečné špatné došlápnutí. Obecně častěji se ovšem s postižením měkkých tkání setkáváme během sportovních či pracovních aktivit. Kdo z nás by neznal pojem, jakým je třeba „tenisový loket“, že?

Na jedné straně stojí poranění vznikající akutně, ve formě nejrůznějších podvrtnutí, naražení, vymknutí, natažení a podobně, na straně druhé pak taková postižení měkkých tkání, která vznikají pozvolna, nenápadně, během delšího časového úseku a za jejichž rozvojem stojí obvykle dlouhodobě vykonávaná jednostranná činnost - i v tomto případě nejčastěji sportovního či pracovního charakteru.

K náhle vznikajícím poraněním měkkých tkání řadíme například:

Podvrtnutí

Podvrtnutí kloubu, neboli distorze, je pojem spojovaný nejčastí s oblastí kotníku, kolene, zápěstí a prstů na rukou. Jedná se o poranění příslušného vazu (vazů), se kterým se velmi často setkáváme při sportovních aktivitách (fotbal, tenis, basketbal, aj.). Ovšem i dámy, nosící obuv na vysokém podpatku, jsou tímto druhem úrazu postihovány častěji.

Při podvrtnutí dochází k vyskočení kloubní hlavice z kloubní jamky a k jejímu opětovnému návratu na místo. Přitom dochází k různě závažnému postižení vazu, od natažení, přes možnost natržení, až k celkovému přetržení vazu.

Pozorujeme klasickou triádu příznaků, kterou tvoří bolest, otok a krevní podlitina (hematom) v postiženém místě.

Pokud se kloubní hlavice ocitne zcela mimo kloubní pouzdro (nedojde tedy k návratu do jamky), hovoříme o luxaci, čili vykloubení. Při něm pozorujeme obdobné příznaky, ovšem zpravidla s výrazně vyšší bolestivostí.

Zástupcem pozvolna vznikajících zdravotních komplikací měkkých tkání je kupříkladu zánět šlach.

Tendinitida – zánět šlach

Zánět šlach nám, coby téma, umožňuje podtrhnout skutečnost, že nejen sport či manuální práce znamenají zvýšené riziko postižení měkkých tkání. Tendinitida se totiž může běžně rozvinout i v důsledku činností, které bychom při prvním pohledu stěží považovali za rizikové. Trefným příkladem je například dnes již zcela samozřejmá – dlouhodobá práce s klávesnicí či myší počítače. Dlouhodobé přetěžování šlach, např. při psaní na počítači bez dostatečného odpočinku, který by umožnil proces samohojení, vede nejprve k rozvoji místních mikrotraumat a následně zmiňovaného zánětu šlach v prstech rukou. Místa úponů šlach jsou citlivá, teplejší na omak, často pozorujeme zarudnutí. Bolest bývá zpočátku slabší, nenápadná, postupně sílící a pozvolna dochází k omezení hybnosti prstů.

Šlo samozřejmě pouze o dva náhodné zdravotní problémy měkkých tkání vybrané velké skupiny. Mohli bychom hovořit například o téměř všudypřítomné námahové bolesti zad, či jiné svalové oblasti. Nebo o poraněních v důsledku nárazu, o nataženích, pohmožděninách nejrůznějšího charakteru a mnohých dalších.

První pomoc

Při podvrtnutích a obdobných poraněních je již téměř každému známa skutečnost, že ke zmírnění otoku se využívá chlazení (ledování, studený obklad) dané lokace a případné zpevnění příslušného kloubu např. pomocí elastického obinadla a následně případný transport k lékařskému ošetření.

Bolest – společný jmenovatel

Ruku na srdce. Obyčejného člověka, který některé z mnoha výše zmíněných postižení utrpí, ovšem v první řadě zajímá zcela pochopitelně jediná věc. A to jak si pokud co možno nejrychleji ulevit od bolesti, která dané postižení měkkých tkání provází a poté, teprve následně, jak předejít dalšímu rozvoji vzniklého postižení.

Toužíme se zbavit bolesti, a to pokud co možno nejrychleji.

Zcela běžné je v takových případech užití analgetik ve formě tablet. Řada lidí ovšem zapomíná, že na postižené místo je možné působit lokálně, prostředky ve formě analgetických a protizánětlivých mastí či gelů, které přináší velmi rychlou úlevu od bolesti a zároveň omezují zánětlivý proces.

Aulin gel

Jedním z těchto prostředků je lokální nesteroidní antiflogistikum Aulin gel – volně prodejný registrovaný lék určený v zevnímu použití k místní léčbě bolestivých projevů při poúrazových stavech, jakými jsou právě podvrtnutí, vymknutí, naražení nebo zánět šlach, případně proti bolesti zad, svalů či kloubů obecně.

Díky obsahu speciální transportní látky, která umožňuje maximální podporu prostupu kůží na místo postižení, přináší úlevu od bolesti již po několika minutách. Působí rovněž protizánětlivě a jeví se jako ideální prostředek k prvotnímu ošetření výše zmíněných zdravotních komplikací.

 

MGMyOD