PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

SEKCE FARMACEUTICKÝCH ASISTENTŮ ČAS 

Milé kolegyně a kolegové, 

v měsíci červenci došlo ke změnám ve vedení SFA ČAS. Ke dni 1. 7. 2009 odstoupila z funkce předsedkyně a zároveň odešla z výboru paní Marie Šalandová. Na mimořádné schůzi členů výboru a členů revizní komise SFA ČAS, která se konala 23. 7. 2009, byly zvoleny: místopředsedkyně Hana Pavlasová a zastupující předsedkyně Alena Vagenknechtová. Členky výboru si mezi sebe rozdělily úkoly a kompetence, kterým se budou při práci pro SFA ČAS věnovat. Body jednání si členové SFA ČAS mohou přečíst na zabezpečených stránkách www.cnna.cz v odkazech zápisy z jednání. 

Vzdělávací akce v podzimních měsících 
Léto je ale již za námi a nás čeká opět na vzdělávací akce nabitý podzim. Pro měsíc září jsme Vám doporučily dvě vzdělávací akce pořádané Ing. Neumanem a Ústřední vojenskou nemocnicí v Praze. Připomínáme, že dne 24. 10. 2009 proběhne v nemocnici IKEM konference na téma Zdravotnické prostředky, kterou pro Vás připravil výbor SFA ČAS. Výstupy z této akce si poté členové budou moci přečíst na webových stránkách SFA ČAS ve vstupu pro členy. Další zajímavá akce, která se uskuteční, je Kongres nemocničních lékárníků. Proběhne ve dnech 13.-15. 11. 2009 v Brně a opět zde mají svůj blok i farmaceutičtí asistenti. Můžeme se tak těšit na shledání s kolegy/němi, kteří/ré to do Prahy mají daleko. Kongres je otevřený pro všechny farmaceutické asistenty, nejenom z nemocničních lékáren. V případě zájmu k aktivní účasti nás kontaktujte na e-mailovou adresu farmaceutickyasistent@ seznam.cz. Máte tak možnost získat nejen kreditní body za aktivní účast na odborné akci, ale podělit se o své profesní zkušenosti s ostatními, projevit svůj názor veřejně, navázat nové kontakty s kolegy/němi z oboru. 

Dotazy a náměty – farmaceutickyasistent@seznam.cz 
Budeme rády, pokud nám budete Vaše dotazy, týkající se oboru farmaceutický asistent, zasílat na výše zmíněnou adresu. Vaše názory, náměty na články v časopise Pharma News, ale i témata pro další konference nás zajímají a jsou pro nás inspirací v činnosti pro obor farmaceutický asistent. V tuto chvíli jich je ale opravdu velmi málo, dá se říci, že téměř žádné. Proto neváhejte a pište nám. 

Výsledky dotazníku 
Dne 16. 5. 2009 proběhla konference v nemocnici Motol na téma Volně prodejné léčivé přípravky. Jako obvykle jste vyplňovali dotazníky, jejichž výsledky můžete vidět zde: Hlavní výhrady: tvrdé židle, nepohodlné sezení (35), malý, ztížený prostor v lavicích (23), špatný vzduch, příliš teplo nebo zima (9), špatné světlo (7), špatné značení (7), komplikovaná doprava (5) Z dotazníku vyplývá, že nás nejvíce trápilo nepohodlné sezení. Je nutné si uvědomit, že při pořádání akcí svoji roli hraje i ekonomická stránka věci, která v nemocnici Motol vychází vůči jiným objektům vysoce nadstandardně. Budeme-li chtít zachovat nízkou cenu vstupů, je pravděpodobné, že nám nezbude nic jiného, než občas někde ubrat. Je to úkol pro nadcházející roky a členky výboru SFA ČAS se budou samozřejmě snažit vypořádat se s tímto problémem co nejlépe, aby spokojenost byla na všech stranách. Uvítáme od Vás praktické rady a typy. 

Mgr. Martina Kubečková – členka výboru SFA ČAS 
Alena Vagenknechtová – předsedkyně SFA ČAS

YjVkNDJl