PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Slovo šéfredaktorkyMilí čtenáři, 

možná si vzpomenete, alespoň někteří z vás, jak jsem před necelým rokem na tomhle místě hodnotila velmi úspěšnou konferenci farmaceutických asistentů v Praze s účastí více než 170 lidí, která se týkala vzdělávání a kreditního systému. Třeba na ní někdo z vás i byl a pamatuje si na odborné přednášky – já si zase dodnes pamatuju, s jakým povděkem jste přijali tu z nich, v níž předsedkyně Sekce farmaceutických asistentů České asociace sester Marie Šalandová odpovídala na nejčastěji se vyskytující dotazy v obecné diskusi o vzdělávání farmaceutických asistentů. Bylo to jasné a vystihující shrnutí všech nejdůležitějších aspektů tohoto stále aktuálního problému. Zmiňuju se o tom, že už tehdy jsme si uvědomovali, jak prospěšná pro obě strany (tedy pro SFA ČAS a Pharma News) může být vzájemná spolupráce a uvažovali o jejích formách. Logicky jsme začínali výměnou informací a na stránkách našeho časopisu jsme pravidelně zveřejňovali pozvání na odborné konference této profesní organizace včetně programu. Otiskli jsme také několik erudovaných článků již zmiňované M. Šalandové, které měly zasloužený ohlas. Jsem proto moc ráda, že se nám nyní podařilo tuto spolupráci dále rozšířit a že se v našem časopise budete moci pravidelně setkávat s prezentací SFA ČAS. Budete mít jasnou představu o jejím působení, co konkrétně dělá pro své členy a jak řeší aktuální problémy v oboru. 

Na svých konferencích pořádá sekce pravidelně dotazníkovou akci, kde se jedna z otázek zabývá čteností časopisů z oblasti zdravotnictví. K naší velké radosti tenhle průzkum ukázal, že Pharma News je suverénně nejčtenější tiskovinou, kterou mají lékárníci a farmaceutičtí asistenti k dispozici! Tuto pozici jsme získali ve všech třech po sobě jdoucích anketách v loňském roce, takže v žádném případě nemohlo jít o náhodu – naopak, potvrdilo se, že je to jednoznačně trvalý jev. Ani bych se tím tolik „nechlubila,“ kdyby výsledky nebyly tak přesvědčivé. Pro ilustraci: při posledním průzkumu na podzimní konferenci na otázku „Z odborných časopisů nejčastěji čtete“ uvedlo náš časopis 120 respondentů, zatímco další nejčtenější tiskovinu označilo jen 47 účastníků! Podobně „dramatické“ rozdíly byly ve všech třech anketách. Nemusím vám snad zdůrazňovat, jak jsme na to hrdí a zároveň, jak zavazující to pro naši další práci je. (Podrobnější výsledky z ankety najdete na straně 4 nebo na internetové adrese www.pharmanews.cz) Jarní snažení vyvrcholí konferencí ve Floretu. S patřičným předstihem zapřemýšlejte nad naší podzimní nabídkou, první dvě pozvánky na konference otiskujeme v tomto čísle. Tentokrát se poprvé sejdeme v Liberci v hotelu Babylon, kde jsme ještě nebyli, a tak jsem sama zvědavá, jaké to tam bude a hlavně, jaká bude účast. Do podzimu je ještě strašně daleko (i když samozřejmě štěstí přeje připraveným), a tak můžete v klidu uvažovat. Zatím se teprve chystá léto (pokud tedy letos už nebylo v těch krásných dubnových dnech), takže asi spíš přemýšlíte, kam byste vyjeli na dovolenou. Doufám, že vás přitom nepříznivě neovlivňuje finanční krize… ale nenechávejte se ovlivnit moc. Ke krásné dovolené nepatří nutně moře, pyramidy nebo africké safari. Všude je hezky, když jste tam s někým, koho máte rádi. Ať každý z vás někoho takového najde!  

Srdečně vaše Jana Jokešová

YTY0ZmZ