PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Slovo šéfredaktorkyLékárna je lukrativní byznys,

zněl nadpis článku v našem minulém čísle. Upřímně, ani jsme nečekali takový ohlas. Jako vždy jsme měli názory souhlasné i nesouhlasné. Vybíráme reakci PharmDr. Jana Hendycha: „Lékárna je začleněna do  systému garantovaného státem, tedy i je přísně a nekompromisně regulována  v cenové oblasti -  v příjmech. Výdaje má lékárna už ale tržní. Tedy žádný zajímavý business!“

Předpokládáme, že garancí státu je myšlena kvalita lékáren směrem k pacientům. Jestli lékárna někde bude či nebude, už garantováno není. Maximální ceny i marže regulovány jsou, ne však u celého sortimentu. Lékárny nejsou v tomto osamoceny. Podobně regulovaných je spousta dalších pro stát důležitých odvětví. Nejčastěji stát reguluje ceny. Lékárenství není nijak výjimečné. Podobně je na tom lékařská péče, elektřina, voda, plyn, právní a notářské služby, mobilní operátoři… Pro podnikatelské subjekty může být regulované podnikání stejně lukrativní jako neregulované.

O úspěchu v lékárenství stejně jako v jiných výše zmiňovaných odvětvích zde rozhodují zákazníci, v tomto případě pacienti. Pokud jsou se službou a její cenou spokojeni, zůstanou. Pokud ne, odcházejí. Věty: „Odcházejí nám pacienti. Na boj nemáme čas, sílu, ani prostředky.“, slýcháme především z menších lékáren často. „Oni“ (velcí) dělají aktivity, mají na aktivity peníze, čas a lidi. Malí být aktivní nemohou, nemají peníze, čas a lidi. Největším problémem je však, že někteří malí se k aktivitě ještě nerozhodli. I malí se mohou spojit a být silní, aktivní a rostoucí. Musí se však rozhodnout rychle.

Z vašich ohlasů se rýsuje další diskuze na zajímavé téma. Jestli boj o pacienta může lékárna zvládnout sama, nebo jestli využije nabídky některé z franšíz, které a proč.

Už v tomto čísle si můžete přečíst článek o zákaznických CRM systémech.

OGE1NT