PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

SÚKL získal ocenění Český zavináč za eRecept 

SÚKL získal ocenění Český zavináč za eRecept

Státní ústav pro kontrolu léčiv převzal ocenění Český zavináč 2018 za realizaci projektu eRecept. Cena byla předána v předvečer zahájení 21. ročníku konference ISSS/V4DIS, která se koná ve dnech 9. až 10. dubna 2018 v Hradci Králové.   

„Z ceny mám spolu se svými kolegy z realizačního týmu velkou radost. Je pro nás potvrzením, že celý projekt elektronické preskripce má smysl. Současně je pro nás toto ocenění velkým zadostiučiněním, neboť stále ještě čelíme výtkám části zdravotnické veřejnosti, že e-preskripce komplikuje poskytování zdravotní péče a neměla by být povinná. Ukázalo se, že nové vedení SÚKL se s realizací i náběhem tohoto náročného projektu vypořádalo dobře, což potvrdily první tři měsíce ostrého provozu,“ uvedla Mgr. Irena Storová, pověřená vedením SÚKL. „Zavedením eReceptu ovšem projekt nekončí. Bude se dále rozvíjet směrem ke sdílenému lékovému záznamu tak, aby informace získané v rámci eReceptu přinesly co největší užitek pacientům i jejich lékařům.“  

Ing. Petr Koucký, který společně s Ing. Re-
natou Golasíkovou cenu převzal, připomněl, že eRecept se objevil v legislativě již v roce 2008, přesto byl jeho náběh velmi pozvolný. Jeho připravenost prověřila až zákonná povinnost, které vznikla od letošního ledna. „Za tři měsíce provozu již bylo předepsáno téměř 15 milionů eReceptů, aniž by došlo ke zdržení při jejich předepisování lékařem nebo při jejich výdeji v lékárně. Veřejnost také začala využívat možnost předání identifikátoru eReceptu pomocí e-mailu nebo SMS zprávou, na čemž je možné se s ošetřujícím lékařem domluvit. V budoucnu bychom chtěli podpořit i větší využívání mobilní aplikace pro pacienta, která již nyní umožňuje náhled do lékového záznamu,“ řekl Ing. Koucký a dodal: „Toto ocenění nás naplňuje optimismem, že je možné i ve zdravotnictví dosáhnout posunu v elektronizaci a že budou následovat další obdobné projekty.“

eRecept má již nyní řadu výhod. Mezi ně patří zejména vyšší míra bezpečí pacienta při výdeji léku. Dále je to např. předepsání eReceptu bez návštěvy ordinace, více možností předání identifikátoru a zpřístupnění lékového záznamu se všemi léčivy, která byla pacientovi vydána.

Veškeré informace o projektu najdete na stránkách www.epresripce.cz.

Spolek Český zavináč je nezisková organizace s řadou aktivit v oblasti informatizace státní správy, do nichž se zapojuje v rámci celého Visegrádského regionu. Jeho hlavním cílem je podpora modernizace veřejné správy České republiky, prosazování a propagace inovačních trendů, spolupráce při vzdělávacích akcích a oceňování úspěšných projektů. Spolek každoročně organizuje, vyhlašuje a uděluje cenu Český zavináč, která odměňuje nejlepší projekty, činy nebo jednání z oblasti informačních a komunikačních technologií, jež v uplynulých 12 měsících významně přispěly k rozvoji ICT ve státní správě a samosprávě.

E-recepty mají fungovat v celé EU od roku 2020.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

 

ZmFlODY