PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

KANTAR88% lekárov na Slovensku by uvítalo cenovo dostupné generikum na chronickú žilovú nedostatočnosť.Nový prieskum agentúry KANTAR medzi praktickými lekármi zo septembra 2020ukázal, že dôvodom nízkej preliečenosti chronickej žilovej nedostatočnosti na Slovensku je príliš vysoká cena kvalitnej liečby, ktorú pacientom nehradí zdravotná poisťovňa. 88% lekárov uviedlo, že by uvítali cenovo dostupné kvalitné generikum.

 

 

 

Podľa dostupných údajov, ktoré majú angiológovia (špecialisti na liečbu CVI) k dispozícii,je na Slovensku podliečenosťchronickej žilovej nedostatočnosti 50 až 75 %, tzn. zo 100 ľudí, ktorí majú diagnózu je iba 30 – 50 ľudí dostatočne liečených. V spolupráci s prestížnou prieskumovou agentúrou KANTAR SK, ktorá sa okrem iného špecializuje aj na oblasť zdravia, spoločnosť PharmaNewsuskutočnila prieskum medzi praktickými lekármi, aby zistila, čo je hlavný dôvod tejto podliečenosti. Prieskum potvrdil, že k nízkej preliečenostižilovej insuficiencie podľa praktických lekárovnajviac prispieva „vysoká cena lieku“ (86% uviedlo, že je to relevantný dôvod, pretože takmer polovica si myslí, že prispieva najviac (46%), viacej (20%) či prispieva stredne. V otvorenej otázke na ďalšie dôvody nízkej preliečenosti veľký počet lekárov opäť odvolávalo na cenu lieku, následne na nespoluprácu pacientov, či nízke povedomie o chorobe. Cenovo dostupné kvalitnégenerikumby uvítalo 88% praktických lekárov.

 

Výskyt chronického ochorenia žíl v európskych krajinách je vysoký. Na Slovensku sa napríklad týka až 65% populácie1. K liečbe tohto ochorenia majú praktickí lekári dnes k dispozícii účinnú farmakoterapiu, ktorú aj využívajú. 92% pacientov je preto liečených tzv. mikronizovanýmiflavonoidmi (diosmín/hesperidín). Podľa posledných guidelinov/odporúčaní Medzinárodnej únie angiológov súmikronizovanéflavonoidy.

1. voľbou v liečbe tohto ochorenia, ktorú však nehradí zdravotná poisťovňa , pacient si liečbu hradí sám. Trojmesačnáliečba vyjde na 35 EUR, ročná na 140 EUR.Podľa dostupných štatistických údajov stále zostáva viac ako polovica pacientov s touto diagnózou neliečená.

 

 

MDZkM