PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Bakteriální lyzáty - cesta k posílení imunityVedle značného množství imunostimulátorů z léčivých bylin představují bakteriální lyzáty kategorii se zcela jasně definovaným účinkem. Mechanismus jejich fungování je znám více než sto let. Uplatňují se hlavně v aktivaci přirozené imunity. Existují však i vědecké důkazy o tom, že jsou schopny navodit tvorbu specifických protilátek proti bakteriálním antigenům.

Bakteriální lyzáty uvádějí imunitní systém do stavu pohotovosti a aktivují obranné mechanismy proti respiračním a dalším infekcím.

Je známo, že bakteriální lyzáty stimulují fungování specifické i nespecifické imunity. Jsou indikovány pro léčbu a prevenci infekcí dýchacích cest, vč. nachlazení a chřipky. Zvláště užitečné jsou v léčbě akutní a chronické bronchitidy, angíny, tonzilitidy, faryngitidy, laryngitidy, rinitidy, sinusitidy a otitidy. Mohou být rovněž použity pro léčbu infekcí, kde se setkáváme s odolností na běžná antibiotika a při rekonvalescenci po bakteriální a virové infekci (1).

Nejprve se objevily tzv. autovakcíny

Lyzáty se začaly používat poprvé na způsob autovakcín, kdy se nemocným s opakovanými infekcemi dýchacích cest nebo kůže, podávaly kolonie inaktivovaných bakteriálních kmenů z vlastních stěrů. Prvními formami byly podkožní injekce nebo perorální roztoky. Vývoj lyzátů postupoval rychlým tempem. Název lyzát vznikl na základě farmakologického postupu, kdy při inaktivaci kmenů docházelo de facto k lýze nebo rozkladu bakteriálních buněk. Ty si však ponechaly svoji vlastnost v podobě aktivace imunokompententních buněk.

Dnes se lyzáty běžně používají v podobě standardizovaných přípravků s přesně stanoveným množství inaktivovaných kmenů v jedné tabletě, tobolce nebo kapsli. Nejčastěji kladenou otázkou je proto, jaké kmeny by měly lyzáty obsahovat, v jakém zastoupení, poměru a množství.

Posuzování účinnosti bakteriálních lyzátů

Pro posouzení účinnosti bakteriálních lyzátů proběhla a stále probíhá řada klinických studií. Přípravky, jejichž účinnost se posuzuje, se navzájem liší použitými inaktivovanými bakteriálními kmeny, jejich množstvím, dávkováním a dobou užívání. Většina studií je však uskutečněna s kmeny, které jsou nejčastějšími původci onemocnění dýchacích cest.

Výsledky jsou zaměřeny na několik primárních cílů, které posuzují praktický efekt lyzátů. Zkoumá se především přetrvání účinku lyzátu na základě doporučeného dávkování. Vyhodnocuje se průběh nemoci u pacientů užívajících lyzáty z hlediska intenzity příznaků respiračních infekcí, spotřeby antibiotik, počtu absencí v zaměstnání nebo ve škole. Důležitým výstupem studií je rovněž srovnání počtu reinfekcí během inkriminovaného období ve srovnání s předchozím obdobím, kdy lyzáty nebyly užívány.

Ve složení by měly být zastoupeny především bakteriální kmeny, které jsou v lidské populaci nejčastějšími původci onemocnění. Nejčastěji se jedná o kmeny, původce onemocnění dýchacích cest. Mezi nejčastější původce patří Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae et ozenae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes et viridans, Neisseria catarrhalis. Toto složení zahrnuje lyzát označovaný OM-85 BV.

Tyto studie tak zkoumaly účinnost a dávkování inaktivovaných kmenů, které jsou shodné s obsahem inaktivovaných kmenů v řadě přípravků GS Imunostim (AKUT, PREVENT, JUNIOR) - Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes Tyto studie byly prováděny u dětské a dospělé populace. Jednalo se o tzv. polyvalentní mikrobiální bakteriální lyzáty (PMBL).

Závěr

Výsledky vybraných studií (2-7) zkoumajících účinnost bakteriálního lyzátu OM-85 s obsahem inaktivovaných bakteriálních kmenů Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae et ozenae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes et viridans, Neisseria catarrhalis dokládají důkaz o podpoře imunity až na 3 měsíce u přípravku se stejným složením vybraných kmenů obsažených v přípravku GS Imunostim AKUT, GS Imunostim PREVENT, GS Imunostim JUNIOR.

PharmDr. Andrea Kleinová

Odkazy na odbornou literaturu:

(1) Bacterial lysate in the prevention of acute exacerbation of COPD and in respirátory recurrent infections. International Journal of COPD 2007:2(3) 335–345.

(2) Gutiérrez-Tarango MD, Berber A. Safety and efficacy of two courses of OM-85 BV in the prevention of respiratory tract infections in children during 12 months. Chest. 2001 Jun;119(6):1742-8. ZAPLATIT

(3) Schaad UB, Mütterlein R, Goffin H. Immunostimulation With OM-85 in Children With Recurrent Infections of the Upper Respiratory Tract. A Double-Blind, Placebo-Controlled Multicenter Study. CHEST / 122 / 6 / DECEMBER, 2002.

(4) Ferah G, Kutukculer N. Prospective, Randomized Comparison of OM-85 BV and a Prophylactic Antibiotic in Children with Recurrent Infections and Immunoglobulin A and/or G Subclass Deficiency.Current Therapeutic Research. Vol 64, No. 8, 9/10 2003.Vol

(5) Orcel B, Delclaux B, Baud M, Derenne JPh. Oral immunization with bacterial extracts for protection against acute bronchitis in elderly

MGQ3MG