PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Česká komora farmaceutických asistentůNedostatek odborného personálu v lékárnách hodlá řešit nově vzniklá Česká komora farmaceutických asistentů

Nově vzniklá Česká komora farmaceutických asistentů (ČKFA) se ve svých cílech soustředí na nedostatek odborného personálu v českých lékárnách a prodejnách zdravotnických potřeb. Založením profesní komory chtějí její představitelé upozornit mj. na význam jejich profese, která je podstatným článkem primární péče v České republice a hraje důležitou roli pro zachování kvality a bezpečí i dostupnosti zdravotnických služeb pro pacienty

„Založení České komory farmaceutických asistentů je volání po změně aktuální situace a zavedení koncepčních řešení, která nám chybí pro strategičtější plánování existence tohoto oboru. Aktuálně existují pouze odhady, kolik ve zdravotnictví reálně pracuje farmaceutických asistentů a v jakých segmentech. Proto se dá jen těžko predikovat, kolik personálu je skutečně třeba, kolik absolventů v praxi bychom ročně potřebovali k udržení celé lékárenské péče pro následujících 20 let,“ stručně představila tuto problematiku předsedkyně komory Alena Šindelářová.

ČKFA chce ukázat obor farmaceutických asistentů jako vysoce odborný, atraktivní, s širokým spektrem kompetencí i možnostmi uplatnění se. Dále má za cíl zvyšovat odbornost a kvalitu výkonu profese farmaceutického asistenta a podporovat celoživotní vzdělávání pracovníků v souladu s legislativou České republiky i EU.

„Chceme spolupracovat s orgány veřejné správy na konkrétní podobě tohoto oboru, s konkrétními čísly, s konkrétními návrhy změn. Navíc nedostatek farmaceutických asistentů se netýká pouze pracovníků v lékárnách a prodejnách zdravotnických potřeb, ale také v laboratořích a pracovníků v systému vzdělávání farmaceutických asistentů,“ dodala Šindelářová.

Představitelé ČKFA vidí jako nezbytné aktivně spolupracovat s odbornými školami vzdělávajícími v oboru farmaceutický asistent. Chtějí se přímo podílet na přípravě a aktualizaci vzdělávacích programů s ohledem na požadavky praxe a platnou legislativu. Obor farmaceutický asistent musí být více atraktivní mezi uchazeči o vyšší odborné studium a také absolventy je třeba motivovat k nástupu do praxe.

„Věříme, že těmito kroky se nám podaří zvýšit povědomí odborné i laické veřejnosti o povolání farmaceutického asistenta a podpořit tuto odbornou lékárenskou profesi.“ uzavřela Šindelářová.

  Staňte se členy komory – více na www.ckfa.cz v sekci  ČLENSTVÍ.

 

OTRlNTc