PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Cestování - Tajemné zříceniny hradů na VysočiněTajemné zříceniny hradů na Vysočině

Zříceniny hradů přitahují nejen historiky, ale i milovníky čerstvého vzduchu, kteří si rádi prodlouží víkend, aby poznali tajemna zřícenin a mohli se procházet mezi ztichlými hradními zdmi a nechat se unášet nádhernými výhledy do krajiny.

Zřícenina hradu Lipnice nad Sázavou

Kolem roku 1310 byl vystavěn Lipnický hrad na skalnaté vyvýšenině mezi dvěma kopci, aby jako strážný hlídal celé širé okolí, město Brod s jeho stříbrnými doly a kupecké stezky. Mezi charakteristické rysy hradu patří rozsáhlé obytné paláce Thurnovský a Trčkovský a také monumentální věže, obranná Velká věž a obytná věž Samson s vyhlídkovým ochozem. Gotická kaple sv. Vavřince patří mezi unikáty, jelikož je spojená s událostí vysvěcení prvních husitských kněží v Českém království. Hrad Lipnice patřil českým králům i mnoha významným šlechtickým rodům, jehož slávu ukončil požár v roce 1869. Rekonstrukce hradu se ujímá Klub českých turistů až ve 20. století a postupně jej opravuje a pro návštěvníky každým rokem chystá nová překvapení.

Díky různým pověstem se kolem lipnického hradu obestírá spousta záhad:

O ZAZDĚNÉ KATEŘINĚ

O POKLADU A TŘETÍM KŘÍŽI

O ČERNÉM MUŽI

O SAMSONOVI

Zřícenina hradu Rokštejn

Zřícenina hradu Rokštejn je jednou z největších hradních zřícenin na Vysočině, která se tyčí na skalnatém návrší nad malebným údolím říčky Brtnice. První zmínky o Roštejně jsou datovány již v roce 1289. Historii hradu postupně rozkrývá systematický archeologický výzkum, probíhající zde od 80. let 20. století. Během husitských válek byl hrad pobořen a dochovala se dvě torza hradních paláců a zbytky hospodářských budov. Dominantou a největším lákadlem je ovšem sedmnáctimetrová hranolovitá věž.

Celý areál je v průběhu roku volně přístupný pro veřejnost a dokonce v letních měsících s možností komentovaných prohlídek a výstupu na věž zříceniny, z které je dech beroucí pohled. Cyklisté mohou využít cyklo-trasu Jihlava-Třebíč-Raabs.

Zřícenina hradu Orlík

Pro návštěvníky zříceniny hradu Orlík je v létě připraveno několik historických představení, setkávajíc se zde šermíři, hudebníci a divadelníci. Počátky hradu Orlík můžeme datovat na konec 14. století, který využívaly významné šlechtické rody, avšak v třicátých letech 17. století byl hrad opuštěn.

Bohatou historii hradu návštěvníkům přiblíží hradní muzeum, kde jsou vystaveny i archeologické nálezy především z oblasti kachlářského umění středověku.

Za přičinění místních aktivistů i Klubu českých turistů se už od roku 1911 snaží zakonzervovat zbytek hradu. V roce 2014 lze vystoupat na hradní věž díky nově postavené rozhledně. Hrad byl využit i filmaři, kde si zahrál v pohádce Jak se budí princezny.

Zřícenina hradu Zubštejn

Původní název hradu je Kámen a byl vybudován na protáhlém skalnatém hřebenu na pravém břehu Svratky nedaleko města Bystřice nad Pernštejnem. První dochovaná zpráva pochází z roku 1344 a zanedlouho je již evidován v listinách jako Zubštejn. Hrad využíval významný rod pánů z Pernštejna. Poslední zmínka, kdy byl hrad obydlen, je z roku 1522. Dochoval se zbytek severní vstupní věže a velká část hradního paláce.

Za zmínku určitě stojí řada pověstí:

O POKLADU VE ZŘÍCENINĚ

O TAJNÉ CHODBĚ

O DUCHU NEŠŤASTNÉ BLAŽENKY

 

Zřícenina hradu Dalečín

Zřícenina gotického hradu Dalečín se tyčí nad řekou Svratka, nedaleko města Bystřice nad Pernštejnem. Vlastněn byl pány z rodů Tasovců a z Pernštejna a po husitských válkách se stal doupětem loupežníků. V roce 1519 byl vyvrácen vojskem, které vedl moravský zemský hetman Artleb Vranovský z Boskovic a od té doby hrad chátral a pustl.

Návštěvníci mohou spatřit vnější zeď kruhového hradního paláce, která se dochovala téměř v původní výšce, proto i dnes působí pořád monumentálně. Archeologové zde v roce 2008 našli unikátní kbelcovou přilbu ze 14. Století, která je k vidění v Městském muzeu v Bystřici.

ODgzM