PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Co je dobré vědět o ortodontické léčběCo je dobré vědět o ortodontické léčbě

MUDr. Jiří Petr, ortodontista,

člen České ortodontické společnosti, Evropské ortodontické společnosti a Světové ortodontické asociace

V roce 2010 pracovalo v České republice 332 specialistů v ortodoncii, jejich průměrný věk byl 51,5 let, na 32 000 obyvatel připadal jeden specialista, což byl a stále je evropský průměr. V současné době jsou tato čísla přibližně stejná. Co se ale změnilo, je počet dospělých ortodonticky léčených pacientů. Před 10 lety bylo průměrně ze všech ortodonticky léčených pacientů jen 8 % dospělých, v současné době jich je 38 %.

Historie

Pokusy rovnat zuby byly v dávné historii ojedinělé. Ještě v 17. století tvořila stomatologie součást veškeré medicíny. Za zakladatele stomatologie jako speciálního lékařského oboru se považuje francouzský chirurg Pierre Fauchard, který sestrojil v 18. století první ortodontický aparát (Fauchardova páska). Moderní ortodoncie, tzn. sledování, diagnostika a racionální léčba nepravidelností zubů a čelistí, se datuje od 20. století a zasloužil se o ni Edward H. Angle. Z jeho dlouhodobých výsledků léčby pacientů vycházel Charles H. Tweed, který vypracoval zpřesněné, tzv. racionální postupy v ortodoncii. Největším světovým ortodontistou 20. a počátku 21. století byl ovšem William R. Proffit – největším ve všem: v diagnostice, léčbě, výzkumu, výuce, publikování, prezentaci. V České republice je od druhé poloviny 20. století největší postavou oboru ortodoncie Milan Kamínek, za komunismu jeden z mála urputných bojovníků za kvalitu oboru ortodoncie u nás, po revoluci spoluzakladatel a spolutvůrce samostatné profesní organizace Česká ortodontická společnosti, držitel prestižního ocenění Cena Františka Palackého aj.

Současné trendy

Moderní ortodoncie se opírá o dvě základny – o vědecký pokrok a o potřeby, přání pacientů. Největším vědeckým přínosem současné ortodoncie je digitální plánování léčby, kdy se žádané postavení zubů a čelistí připravuje v počítači ještě před zahájením léčby. Na potřeby pacientů, kteří preferují co nejkratší léčbu s co nejméně viditelnými rovnátky, odpovídají estetické snímací foliové aparáty. Zkoumány jsou také postupy urychlující pohyb zubů, které přispívají ke zkrácení aktivní fáze léčby, tedy vlastního rovnání. Světlo, vibrace, malé i velké chirurgické zásahy v okolí rovnaných zubů, to vše může mít pozitivní vliv na látkovou výměnu v kostech, působící na rychlost posunu zubů. U foliových aparátů by tak byla možná jejich dřívější výměna za další v pořadí a u fixních aparátů častější kontroly a dřívější výměna součástek za více aktivní.

Budoucnost

Zatímco dnes se používá výjimečně, v budoucnu by mělo být standardem digitální snímání chrupu a 3D zobrazení tvrdých tkání (vždy přesná informace o poloze kořenů zubů v kosti, absolutně bezpečné vyšetření), 3D zobrazení obličeje a faciální plánování ortodontické léčby (plánování obličejových proporcí jako součást plánování léčby nepravidelností zubů a čelistí), 3D tisk individuálních ortodontických aparátů (3D tisk v potřebné kvalitě materiálu pro ortodontické ošetření). V budoucnu ortodontisté očekávají také monitoring průběhu a výsledku léčby, tzv. digitální selfmonitoring, kdy podle určitých záznamů a výstupů zhotovených samotným pacientem nebo pořízených přímo léčebnou technikou lze na dálku kontrolovat průběh léčby. V případě potřeby si pak lékař vyžádá mimořádnou návštěvu pacienta, nebo na dálku provede zásah potřebný k vyřešení problému. Rozvoj ortodoncie vede k tomu, že se ortodontisté neobejdou bez úzké spolupráce s dalšími specialisty různých oborů, v zubním lékařství i mimo něj. Pro dobro pacienta a pro ještě větší kvalitu celého komplexního výsledku se bude tato interdisciplinární (mezioborová) spolupráce dále prohlubovat. Stejně tak se bude ještě více rozvíjet prezentace výsledků léčby a vědeckého pokroku v oboru.

Otazníky kolem rovnátek

Kdo smí rovnat zuby?

V České republice pouze zubní lékař, specialista v ortodoncii.

 

Kdy navštívit s dítětem ortodontistu?

Jakmile to doporučí praktický zubní lékař dítěte.

 

Jak si vybrat správná rovnátka?

Vybírá a navrhuje ortodontista. Záleží na typu vady, věku, schopnosti pacienta návrh přijmout a spolupracovat. Na základě spolehlivého vyšetření a vyhodnocení dokumentace ortodontista navrhne pacientovi fixní nebo snímatelné aparáty, snímací foliové systémy (moderní snímatelná rovnátka), atypické postupy a pomůcky, interdisciplinární spolupráci.

 

Vyžadují rovnátka speciální opatření, pokud jde o stravování a pitný režim?

Je jasné, že hovězí steak si nejlépe užijete se snímatelným foliovým systémem – když ho sejmete, jíte bez problémů. Pokud s jakýmikoli rovnátky konzumujete sladkosti nebo pijete sladké nápoje, zvyšuje se riziko zubního kazu, zejména když si hned dobře nevyčistíte zuby (a také léčebné folie). U folií navíc hrozí jejich zbarvení, především kávou, čajem, červeným vínem, barevnými ovocnými šťávami apod. – před pitím takových nápojů je proto praktičtější folie sejmout. Nejlepší pro rovnátka je čistá voda, ať už pramenitá nebo minerální.

 

Jak dlouho trvá ortodontická léčba?

Tak dlouho, aby bylo dosaženo plánovaného výsledku a jeho stabilizace, přičemž u dětí se musí brát v potaz růstové hledisko. Aktivní ortodontická léčba (vlastní rovnání zubů) trvá zhruba půl roku až tři roky a retence (stabilizace výsledku pomocí stabilizačních aparátů) dalších několik let (až deset let).

 

Po léčbě už máme klid?

Ne tak docela. Každá ortodontická léčba (rovnání zubů) má dvě fáze – aktivní léčbu (vlastní rovnání) a retenci (stabilizace výsledku). K té se používají jednak fixní drátky upevněné na vnitřní straně zejména předních zubů, jednak snímatelné přístroje na noc.

 

Je nějaká překážka ortodontické léčby?

Ano, nedostatečná hygiena nebo nesouhlas s léčbou. Pokud nejsou zuby čisté a dásně zdravé, zuby se při léčbě pohybují pomaleji, více to bolí, a může tím dojít i k poškození zubů nebo okolních tkání. Pacientům, kteří si nedokáží správně vyčistit zuby, se proto rovnátka nenasazují.

Jaké máme v současnosti léčebné přístroje?

Původní snímací aparáty, užívané před revolucí, se užívají méně. Standardem jsou fixní přístroje (zámečky a dráty), u dospělých jsou stále oblíbenější snímací foliové systémy (neviditelná snímatelná rovnátka).

 

Jsou nějaké novinky?

Snímací foliové systémy, které oceňují kvůli estetice hlavně dospělí. V poslední době se ale užívají i ve starším dětském věku (ve stálém či téměř stálém chrupu). U mladších pacientů jsou spolehlivé nošení a pravidelná výměna snímacích folií méně pravděpodobné – fixní aparát se nesejme, a tudíž, zjednodušeně řečeno, je spolehlivý a funguje. Navíc děti často berou fixní aparát jako součást školního věku, takže s ním po estetické stránce nemívají problém.

 

Jaké mají snímací foliové aparáty výhody a nevýhody?

Výhodou je digitální plánování léčby, dobrá estetika, lepší hygiena, nevýhodou potřeba spolupráce, zúžený rejstřík použití (nelze je užít u všech vad). Vhodnost či nevhodnost této léčebné metody navrhne ortodontický specialista.

 

Je současná nabídka léčebných metod dostatečná?

Současné přístroje mají různé modifikace a kombinují se s různými přídatnými zařízeními, jako jsou například gumové tahy, kotevní šrouby, fixní funkční aparáty apod. Takže ano, v současnosti máme dostatečný rejstřík metod a přístrojů v kombinaci s přídatnými technikami a interdisciplinární spoluprací k dosažení dobrého výsledku u většiny nepravidelností chrupu a čelistí v každém věku.

Zvládne ortodontista vyléčit vadu sám?

Současná ortodoncie se neobejde bez interdisciplinární spolupráce, zejména s praktickými či dětskými zubními lékaři, ale i s čelistními chirurgy, ORL specialisty, logopedy a dalšími. Například pro úspěšné rovnání zubů je třeba odstranit dočasné nebo stálé zuby, což provede dětský nebo praktický zubní lékař. Pokud je třeba nahradit zub, který chybí, ale křivé okolní zuby tuto náhradu znemožňují, po rovnání zubů zavede implantolog zubní implantát. Když má vada skeletální charakter neboli nejsou jen křivé zuby, ale i nesprávně postavené či veliké čelisti, je potřeba spolupráce čelistního chirurga.

 

Kolik stojí ortodontická léčba?

Záleží na typu a závažnosti vady, věku pacienta, na tom, zda má ošetřující lékař smlouvy se zdravotními pojišťovnami – ceny se pohybují od několika tisíc korun až k cenám okolo

sto tisíc korun.

 

Hradí něco zdravotní pojišťovny?

Dětským a mladistvým pacientům hradí zdravotní pojišťovny práci lékaře a částečně i běžné snímací aparáty, nehradí materiál pro fixní přístroje. Výjimkou jsou pacienti s velmi těžkými vadami (rozštěpy apod.), těm hradí zdravotní pojišťovny vše.

 

Jaký je rozdíl mezi ortodoncií před revolucí a nyní?

Obrovský, jako nebe a dudy. Současná ortodoncie je lepší úplně ve všem – v diagnostice, estetice, účinnosti přístrojů, výsledcích, prostředí i jednání.

 

 

 

 

 

MjI0ZTE