PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Do Lokte za historií, kulturou i vínem 

Do Lokte za historií, kulturou i vínem

Město Loket leží na úpatí Slavkovského lesa v meandru řeky Ohře, která se kolem něj obtáčí právě ve tvaru lokte. Kdysi bývalo důležitým královským městem a centrem Loketského kraje, jeho historie je dlouhá a pohnutá.

Dominantu města tvoří starobylý goticko-románský hrad, jehož historie sahá až do 12. století, založení města pod ním je mladšího data a zřejmě souvisí s německou kolonizací pohraničí Přemyslem Otakarem II.  Mimo českých králů se v jeho držení vystřídali jáchymovští Šlikové a také pánové z Plavna. Členové královského rodu pobývali na hradě hlavně v době lucemburské. Zajímavostí je, že zde byl krátce jako dítě vězněn Karel IV., na Loket však nezanevřel a při jedné z pozdějších návštěv založil lázeňské město Karlovy Vary.

Hrad se několikrát upravoval a k hlavní přestavbě došlo na konci 14. století. Z této doby pochází věž a další starší části hradu. Roku 1648 hrad vyplenili Švédové. Další ranou byl požár města v roce 1725. Jeho obranná funkce skončila a úpadek naopak pokračoval. Markrabský dům měl jenom obvodové zdi a jednu příčnou zeď v přízemí. Objekt se upravil na městskou sýpku s okénky.

Na začátku 19.století začal hrad sloužit jako vězení a tím byl až do roku 1948, poté byl zestátněn a opuštěn. V poměrně značně špatném stavu byl po roce 1989 opraven a zpřístupněn veřejnosti. V dnešní době naopak zažívá opět svou slávu, je zde trvalá expozice porcelánu z okolí, útrpné právo v praxi a během celého roku je dějištěm mnoha kulturních akcí. Hrad je přístupný po celý rok a je nejvíce navštěvovanou památkou Karlovarského kraje.

V 19. století překlenuly řeku Ohři dva mosty – železniční a řetězový. Od roku 1877 měl Loket železniční spojení díky trati 144 Chodov – Krásný Jez. Od této doby se město napojilo na nově vznikající dopravní síť.

V roce 1815 zde bratři Haudingerové založili porcelánku. V pozdějších letech se stala velmi známou nejen u nás, ale i v zahraničí. Zárukou kvality bylo označení porcelánových výrobků. Jednalo se o ohnutou ozbrojenou paži s mečem. Od roku 1918 se porcelánka prezentovala jako akciová společnost Epiag.

 V centru města se nachází celá řada zajímavých památek, mezi jinými barokní  kostel sv. Václava, raně barokní radnice, Sloup nejsvětější trojice, Kaple sv. Anny. Za návštěvu také stojí Černá věž, která je součástí prohlídky hradu, a v neposlední řadě krásně zrekonstruované hradby s Robičskou věží.

Důležitou a nedílnou součástí města Loket je přírodní amfiteátr, kde se každoročně konají koncerty, operní a divadelní vystoupení, filmová promítaní, festivaly a akce pro děti.

Dalším turistickým lákadlem je řeka Ohře, po níž v sezoně plují desítky, ba stovky lodí. Vodáky vyhledávaný úsek zkrášluje právě dominanta loketského hradu.

Aktivity:

Lanový park, projížďky na loďkách, Expozice umělecké knižní vazby, Galerie na hradbách.

Vycházkové trasy:

Loketské vyhlídky - vyhlídkový okruh kolem města, který měří 1,2km.

Ke Kolowratské skále – z amfiteátru vede stezka dále po směru řeky až do tunelu ve skále, kde je vyryto mnoho zajímavých nápisů.

 

Tip na cyklovýlet:

Z Lokte do Karlových Varů.  Trasa měří cca 10 kilometrů, vede kolem řeky a přibližně po dvou třetinách trasy na levém břehu leží chráněná přírodní památka – Svatošské skály.

 

Pozvání na kulturní akce:

Středověké slavnosti Purkrabího Půty  - vždy na začátku srpna

Svatováclavské vinobraní – 5.-6.10.2019

Rozsvícení vánočního stromu – 1.12.2019

Krušnohorské vánoční trhy – 7.- 8.12.2019

Open Air Silvestr v amfiteátru – 31.12.2019

 

Navštivte v okolí:

Svatošské skály - soubor skalních útvarů nad řekou, který vznikl díky erozní činnosti řeky Ohře v žulovém masivu.

Rozhledna na hoře Krudum – nově postavená vyhlídková věž s ochozem ve výši 30m.

Kostel sv. Mikuláše – zřícenina středověkého kostela na staré zemské stezce.

Moučné pytle – žulové skalky v CHKO Slavkovský les jsou přírodní památkou od r.1997.

 

Kontakty:

www.loket.cz

www.hradloket.cz

www.muloket.cz

Y2UyOTg3M