PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

E - receptyLékárníci hodnotí systém elektronických receptů jako stabilní,
ale bez důležitých funkcionalit. Ty je nutné ve spolupráci
zdravotníků se státem doplnit.

Používání elektronických receptů je od 1. ledna 2018 povinné. Díky generálnímu pardonu ministra zdravotnictví vůči předepisujícím lékařům je nástup povinné ePreskripce pozvolný a systém je stabilní. V praxi se však projevují první technické a administrativní problémy, na jejichž odstranění jsou lékárníci připraveni spolupracovat.

V prvních třech týdnech provozu elektronické preskripce nedošlo k zásadnímu výpadku systému. K 21. lednu 2018 bylo vystaveno 2 694 942 elektronických receptů a v lékárnách vydáno 2 445 053 elektronických receptů. Během uplynulých dní se ale projevily některé nedostatky, na které upozorňovali lékárníci předem. Zároveň se objevily nové, především technické problémy, jež musí být urychleně vyřešeny.

Rozjezd povinné elektronické preskripce nezaznamenal naštěstí žádný vážný systémový výpadek, který by znemožnil výdej léků pacientům v širším měřítku. Nejen díky horké lince, kterou Česká lékárnická komora zprovoznila na první dny po Novém roce, však shromáždila stavovská organizace téměř 40 různých podnětů na úpravy, které je vhodné v systému ePreskripce zohlednit, aby byly elektronické recepty přínosem pro všechny – pacienty, zdravotníky i pojišťovny. Nejčastější odpovědí operátorů hotline bylo, že jsou papírové recepty vydané od 1. ledna 2018 platné a jejich proplácení potvrdily i pojišťovny. Celkem bylo zodpovězeno přes 150 dotazů.

Slabým místem systému je stále nemožnost výdeje léčivých přípravků při jakémkoli výpadku spojení. Zpřístupnění náhradní webové aplikace lékárníkům je uživatelsky příliš složité a zdlouhavé. Elektronické recepty bohužel stále nepřinášejí ani slibovaný lékový záznam pacienta, díky němuž by bylo možné odhalit duplicity, interakce nebo kontraindikace mezi předepisovanými léky. Jeho dopracování ve spolupráci s ministerstvem považují lékárníci za stěžejní.

Další komplikací, která pacienty může potkat, je krátká platnost eReceptu. Po jejím uplynutí nemůže lékárník lék vydat a pacient je nucen kontaktovat znovu lékaře, aby mu vystavil nový předpis. Jako vhodné řešení se jeví legislativní prodloužení platnosti receptu, které požadovali lékárníci již před zavedením povinné elektronické preskripce.

   „Jsme rádi, že námi vydaná Desatera přijali vděčně pacienti i lékaři vystavující na naše doporučení většinu identifikátorů v podobě papírové průvodky. Její provedení se ale zatím značně liší podle lékařem použitého softwaru. Navíc ne všechny jsou v souladu s legislativou. Například na průvodce, tak jako v mailu nebo sms, nesmí být například žádná reklama. Na tom jsme se shodli i se Státním ústavem pro kontrolu léčiv, který má dohled nad reklamou v souvislosti s ePreskripcí v kompetenci,“ upozorňuje PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory.

„Technických problémů s papírovou průvodkou jsme zaznamenali více, proto jsme vytvořili další pomůcku doporučující, co na ní být má a co nikoli. Největší komplikací pro výdej léků lékárníkem může být nečitelný identifikátor, například vlivem špatného tisku, proto je jedním z našich doporučení také telefonní číslo na lékaře uvedené přímo na průvodce,” představuje nejnovější aktivitu lékárníků Chudoba.

Česká lékárnická komora nabízí své poznatky o elektronické preskripci státním institucím a je připravena spolupracovat na zlepšení efektivity systému.

www.lekarnici.cz

 

Redakce Pharma News oslovila lékárníky jak to vidí se zavedením eReceptu do praxe oni. Přečtěte si, jaké odpovědi na naše otázky přišly. Odpovědí přišlo velké množství, a tak pokračování na toto téma bude i v příštím vydání.

Jak hodnotíte systém eReceptů v praxi?

Vyhovuje Vám tento systém? Co byste na něm popřípadě změnili?

Systém eReceptů kupodivu funguje bez větších problémů, alespoň v naší lékárně, co je však velmi nepříjemné je absolutní chaos ve formátech „průvodek elektronických receptů“ doslova jako rčení: Každá ves, jiný pes!!! Dostáváme eRecepty na útržcích papíru, nebo jeden eRecept na A4 a nebo naopak na jednom papíru formátu A4 i 6 (!) eReceptů. Jako nejpřijatelnější se nám jeví rozměr původních papírových receptů. S tím by bylo záhodno něco udělat, zde myslím svobodná volba předepisujícího lékaře, co do formátu průvodky eReceptu, není zcela na místě.

Lékárna Mariánské Lázně

 

Pacienti většinou vůbec nevědí oč se jedná - pojmem „eRecept“, diví se že stále nosí „papírový doklad“ jako recept.

Klady: nemusí se luštit písmo a počet krabiček na receptech, striktně je psané datum do kdy platí a nelze ho obejít.

Zápory: malá proškolenost lékařů, nevědí co a jak (hlavně starší ročníky), někdy je identifikátor neúplný - vytištěný mimo recept.

Nutno více pozornosti při snímání čárových kódů při expedici eReceptu.

Problém s přípravou mastiček - omezené datum platnosti na přípravu a vyzvednutí receptu.

Stejně tak, když je lék objednáván ze zahraničí nebo na 2-3týdny ve výpadku od dodavatele. Recept tak propadne a již nejde načíst.

Lékárna Dolní Břežany

 

Připojení k úložišti, resp. načtení e-Rp je velmi pomalé, zobrazuje se zde spousta informací, které jsme nuceni číst a těžko se v nich orientujeme tak, aby výdej byl správný. Běžná expedice receptu trvá cca 3-4x déle než původního papírového Rp. Stále jen stojíme a klikáme a „civíme do bedny“. Z pohledu pacienta je to naprostý nezájem o jeho nemocnou osobu. Retaxace je rovněž velmi nepřehledná, oprava na správný výdej podle skutečnosti je téměř nemožná. Je třeba výdej v úložišti napřed celý zrušit a pak znovu pořídit (pokud máme náhodou papírovou formu s čárovým kódem k dispozici v lékárně...).

Ne nevyhovuje, při výdeji eReceptu je pro nás pacient obtěžujícím elementem a pokud se mu budu věnovat, eRecept nevydám správně. Myslím, že systém eReceptů je předstupněm k výdejovým automatům na Rx léčiva, které budou přesnější a rychlejší než lékárník. Pokud k tomuto systém směřuje, nevím, proč si pořád ještě „hrajeme“ na hlídání interakcí, dispenzační minimum a „rodinnou lékárnu“...

Systém opět posílil pozici lékaře, zjednodušil baťůžkaření a směrování pacientů do lékáren, v nichž mají lékaři své ekonomické zájmy a pozici lékárníka postavil na úroveň úředníka, vyplňujícího kolonky pro statistiku. Je toto důstojné pro naše svobodné povolání?

Lékárna Blansko

Y2M4MWM