PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Efekt oplachování sliznic dutiny nosní izotonickým roztokem mořské vody při léčbě alergické rýmy 

Efekt oplachování sliznic dutiny nosní izotonickým roztokem mořské vody při léčbě alergické rýmy

MUDr. Jitka Zvejšková, ORL Aures s.r.o.

Alergická rýma je zánětlivé onemocnění nosní sliznice, charakterizované klasickými příznaky rýmy: nosní sekrecí, nosní obstrukcí, kýcháním a svěděním. V současnosti je alergická rýma globálním zdravotním problémem, protože postihuje 25–35 % obyvatelstva. Zdravotnicko-ekonomická závažnost onemocnění chronickou rýmou je dána stoupající prevalencí s postižením mladých lidí v produktivním věku. Neléčená alergická rýma může být i zdrojem závažných zdravotních komplikací.

Léčebná strategie alergické rýmy zahrnuje eliminaci alergenu, farmakoterapii a imunoterapii. Právě antihistaminika a lokální kortikosteroidy jsou nejčastějšími léčebnými možnostmi. Jako první linie se doporučuje podání nosních kortikosteroidů. Tato léčba bývá každodenní.1

Nedávné studie přinesly zajímavé výsledky týkající se zvlhčování nosní sliznice jako doplňkové léčebné metody sinonasálních onemocnění, včetně alergické rýmy. Pravidelné zvlhčování snižuje projevy alergické rýmy a spotřebu perorálních antihistaminik u dětí.2

Kombinovaná terapie nasálními kortikosteroidy a roztokem izotonické mořské vody snižuje symptomy alergické rýmy a potřebnou dávku kortikosteroidů.3

Ve studii bylo 61 dětí, o průměrném věku 6 let, se středně závažnou až závažnou alergickou rhinitidou, randomizováno do tří skupin, užívajících nosní výplach fyziologickým roztokem mořské vody (n=18), intranasální kortikosteroidy ve formě 200 µg fluticason propionát (n=17) a kombinaci obou metod (n=26) po dobu 12 týdnů. Symptomy alergické rýmy a množství eosinofilů byly hodnoceny po 4, 8 a 12 týdnech léčby. Projevy (svědění, kýchání, ucpaný nos a výtok z nosu) byly hodnoceny na 4 bodové škále (od nulových, po závažné).3

Primárním výsledným ukazatelem je zhodnocení efektu výplachů nosu mořskou vodou jako přídatné léčby k intranasální aplikaci kortikosteroidů u alergické rýmy u dětí.3

Z výsledků studie vyplývá:3

• Průměrné skóre symptomů alergické rýmy u pacientů prokazuje, že kombinace mořské vody a nasálních kortikosteroidů zvyšuje efektivitu léčby alergické rýmy u dětí.

• Snížené množství eosinofilů v nosním sekretu u pacientů s alergickou rýmou prokazuje, že kombinace mořské vody a nasálních kortikosteroidů zvyšuje efektivitu léčby alergické rýmy u dětí.

• Signifikantní zlepšení symptomů bylo patrno ve 4., 8. a 12. týdnu léčby pro skupinu s kombinovanou terapií (p<0,05).

• Signifikantní snížení množství eosinofilů v nosním sekretu bylo patrno v 8. a 12. týdnu léčby pro skupinu s kombinovanou terapií (p<0,05), kdy množství intranasálně aplikovaných kortikosteroidů mohlo být redukováno z 200 µg  na 100 µg fluticasonu po 4. týdnu a na 50 µg po 8. týdnu. 

Šetrný oplach sliznic

Izotonický roztok mořské vody je svým složením a koncentrací podobný tekutinám v lidském těle. Díky tomu jsou minimalizovány nežádoucí účinky. Tyto roztoky jsou prodejné nejčastěji ve formě sprejů, které po vstříknutí dopraví drobné kapky mořské vody na nosní sliznici. Způsobí oplach sliznice, odplavení nežádoucí sekrece a změkčení zaschlých krust. Tento efekt na sliznici je velmi důležitý, protože usnadní vstřebání intranasálních kortikosteroidů a minimalizuje jejich nežádoucí účinky. Salinické roztoky se doporučuje používat do vysmrkaného nosu, krátce před aplikací nosního kortikosteroidu.2

Závěrem lze říci, že zvlhčování nosní sliznice izotonickým roztokem mořské vody je u pacientů s alergickou rýmou dobře snášeno a je považováno za vhodnou doplňkovou léčbu. Při oplachu sliznic zůstává zachována účinnost léčby při nižší dávce intranasálního kortikosteroidu, což má za následek snížení vedlejších účinků a ekonomické zátěže. Samotný roztok mořské vody bývá účinnou léčbou i pro nekomplikovanou infekční rýmu.2

Zdroje:

1. Garavello, Federica Di Berardino, Marco Romagnoli, Giuseppe Sambataro, Renato Maria Gaini; Nasal Rinsing with Hypertonic Solution: An Adjunctive Treatment for Pediatric Seasonal Allergic Rhinoconjunctivitis. Int Arch Allergy Immunol 2005;137:310–314

2. Doporučený postup Česká lékárnická komora 1/2018

3. Jia-Rui Chen, Lei Jin, Xiao-Yan Li; The effectiveness of nasal saline irrigation (seawater) in treatment of allergic rhinitis in children. Int J of Ped Otorhinolaryngology 78 (2014) 1115–1118

NDJhN2My