PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Elektronizace lékáren a eReceptyElektronizace lékáren a eRecepty 
– rozhovor s Ing. Lubomírem Caltou

Aktuálním tématem dnešních dní jsou eRecepty. Na téma eReceptů a elektronizace lékáren jsme pohovořili s ing. Lubomírem Caltou, výkonným ředitelem lékárenské sítě Magistra.

eRecepty se brzy stanou prakticky jedinou formou předepisování léčiv, jak se na tento krok díváte z pohledu lékárenské sítě Magistra lékárny?

Elektronizace, elektronická komunikace a práce s daty je v lékárnách Magistra projektem, do kterého investujeme značné prostředky nejen finanční, ale i spoustu lidské práce. Domníváme se, že využití moderních technologií může lékárnám přinést dlouhodobou prosperitu. Když se na eRecepty podíváme z většího nadhledu, jedná se pouze o další formu elektronické komunikace. Papírový lékařský předpis, jak ho známe nyní, přenáší informace pouze jedním směrem, ještě v ne zcela spolehlivé formě. Z prostého zadání čísla pojištěnce nebo IČZ se nezřídka stává malé dobrodružství. Už jen automatické vyplňování povinných údajů předpisu snižuje chybovost a nepříjemné navazující důsledky při fakturaci.

Říkal jste, že papírové recepty jsou komunikací jednosměrnou, v čem budou eRecepty jiné?

Při výdeji eReceptu může farmaceut uvést poznámku, informovat lékaře například o výpadcích, nižším doplatku generika a podobně. Lékař je také informován, že si pacient léky vyzvedl, nebo nevyzvedl. Do jaké míry se možnost oboustranné komunikace bude využívat, to ukáže čas, nicméně tato možnost zde je.

Ozývají se hlasy, že při výpadku internetu nebo centrálního úložiště je celá lékárna nefunkční.

Jistě. Čím modernější technologie, tím víc je závislá na různých dalších službách. Ale dosavadní historie elektronizace českých lékáren ukazuje, že pozitiva převažují. Kdo z vás si dnes dokáže představit lékárnu bez počítačů? Když se v polovině devadesátých let zaváděly do lékáren první počítačové systémy, málokdo si dokázal představit, jak radikálně se změní práce farmaceutů. Na recepty se psala cena vydaných léků, která byla prakticky jediným vodítkem při retaxaci, objednávky se psaly do sešitu defektů, distributoři pravidelně telefonovali, objednané položky se škrtaly, příjem zboží s dodacími listy, etiketovacími kleštěmi a papírovým číselníkem pojišťovny, fakturace pro pojišťovny probíhala na papírových páskách. O stavu skladu měli lékárníci představu pouze přibližnou. Jako první se elektronizace projevila v oblasti distribuce. Objednáváme (skoro) automaticky nebo v e-shopech distributorů, elektronické dodací listy už dávno nejsou na disketách. Kdy jste naposledy hovořili s telefonistkou? Jako další stupeň je elektronizace komunikace s pojišťovnami. Fakturace je do značné míry elektronizována, s pojišťovnami je možné komunikovat na jejich portálech, číselníky už není potřeba složitým způsobem stahovat a nahrávat, probíhá automaticky. Chystané eRecepty jsou pro lékárnu alespoň něco za něco, sníží se chybovost, umožní oboustranná komunikace s lékaři. Na rozdíl od EET, kde je komunikace po internetu také vyžadována, ale lékárna na oplátku nedostává vůbec nic. Při výpadku elektrické energie nebo internetu se lékárna zavírá už dnes. Pacienti ani nezaplatí platební kartou. Závislost na internetu je určitá daň za to, že lékárenství je jedním z nejlépe elektronicky fungujících systémů. Je to však proces, který ještě zdaleka neskončil.

Mluvil jste o distribuci, pojišťovnách, nyní lékařích. Kam se elektronizace může ještě rozvíjet?

Pořád máme ještě rezervy v samotném provozu lékáren a v komunikaci nejdůležitější, tedy v komunikaci s pacienty.

Lékárny pracují s ohromným množstvím údajů. Lékárna samotná si s jejich zpracováním a využitím dnes už těžko poradí. Magistra pomáhá svým členům data zpracovávat a využívat při zajištění nejvyšších bezpečnostních standardů. Projeví se to v optimalizaci skladového hospodářství, sortimentu, výhodnějšího objednávání. Sledujeme příležitosti a navrhujeme lékárnám, jak je co nejlépe využít.

A pacienti?

Komunikace s pacienty je alfou i omegou moderní lékárny. Z prostých věrnostních programů se stávají sofistikované CRM systémy. Tento trend je vidět napříč všemi odvětvími, které pracují s koncovými zákazníky. Není důvod ani možnost se tomu v lékárenství vyhnout. Naopak, čím dříve si lékárny uvědomí, že komunikace s pacienty a klienty za dveřmi lékárny nekončí, tím lépe.

Magistra už dnes nabízí svým partnerům systém péče o klienty DAVID. Dlouhodobá a kontinuální práce s klienty má pozitivní výsledky. Celoplošná komunikace partnery Magistra zviditelní, individuální nabídky pro konkrétní lidi přináší opravdovou přidanou hodnotu.

Zanedlouho bude zcela normální, že pacienti komunikují s lékaři elektronicky. Nebude problém, aby gynekolog v Ostravě vystavil předpis své klientce, která je momentálně v Liberci. Předpis přijde mailem, SMS nebo do aplikace. Věříme, že podobným způsobem bude se svými klienty běžně komunikovat i lékárna.

Elektronicky dnes komunikují se zákazníky hlavně e-shopy. Magistra ale žádný e-shop nemá, proč?

Magistra je především službou pro jednotlivé lékárny. Data, která nám svěřují ke zpracování, využíváme ve prospěch toho, kdo nám je svěřuje. Případy, kdy jsou údaje o pacientech využívány e-shopy a klienti jednotlivých lékáren se ocitnou na e-shopu centrály, nejsou nijak výjimečné. E-shopy jsou nesmírně výkonné stroje a jejich palivem jsou data z lékáren. Otázka, pro koho pracují. Pokud lékárně klienty odsávají, tak to není dobré partnerství. V tom se Magistra liší. Klienty z lékáren partnerů neodčerpáváme, naopak, posíláme je tam.

Od eReceptů jsme se dostali k systému, který nabízíte lékárnám jako službu. Neutíkáte mi tak trošku od tématu?

Nemyslím si. Web je od slova pavučina, kde jedno vlákno navazuje na další a všechno se vším souvisí. Už propojuje lékárny s distributory, zdravotními pojišťovnami, bankami, finančním úřadem, nyní s lékaři. eRecepty jsou jen další takové vlákno. Ale středobodem naší práce jsou pacienti. Tady vidíme velké možnosti do budoucna, pracujeme na nich a zpřístupňujeme partnerům.

Děkuji za rozhovor Jana Jokešová

ZDRmOTZjMT