PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

ePoukaz jako další krok k elektronizaci zdravotnictvíePoukaz jako další krok k elektronizaci zdravotnictví

Mgr. Adam TIETZ, advokátní koncipient

FORLEX s.r.o., advokátní kancelář

 

Elektronizace patří mezi největší témata v oblasti zdravotnictví. Samotný proces spojený s elektronizací zdravotnictví cílí na zvýšení kvality a dostupnosti péče. V postupných vlnách se proto zavádí nová právní úprava a spouští jednotlivé dílčí projekty (eRecept, eOčkování, eNeschopenka apod.). Další projektem v pořadí je i spuštění elektronického poukazu, o kterém se dnes společně budeme bavit.

I přes to, že zákonná úprava elektronických poukazů nabrala na zpoždění, dočkala se Česká republika její nové úpravy. Samotné vystavování poukazů na zdravotnické prostředky elektronickým způsobem přinesl zákon č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích („Zákon“).

Účinnost ustanovení Zákona upravující vystavování poukazů na zdravotnické prostředky elektronicky („ePoukaz“) byla navázána na odkládací podmínku zveřejnění sdělení o zprovoznění jejich centrálního úložiště. K tomu došlo letos k 15. 3., účinnost úpravy tak nastala 1. 5. 2022.

Obavu z funkčnosti ePoukazu vyvolalo zejména zpoždění při vydání prováděcího předpisu k Zákonu, který upravuje jednotlivé postupy a podmínky komunikace se systémem, formu identifikátoru ePoukazu, způsob zasílání požadavků či rozsah údajů potřebných pro práci s ePoukazy. S účinností k 1. 5. 2022 však byla přijata vyhláška č. 97/2022 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích týkajících se elektronických poukazů („Vyhláška“).

Samotný systém tvoří součást tzv. systému eRecept, který mj. sdružuje informace o vydaných léčivých přípravcích, umožňuje nahlížení do vydaných léků či o provedeném očkování. Z pohledu lékárenské praxe patří eRecept mezi nejvýznamnější projekty posledních let, ePoukaz tak tuto oblast značně rozšiřuje.

Jak systém funguje?

ePoukazy je možné nově vystavit pro všechny zdravotnické prostředky, jež se předepisují na listinný poukaz (tj. ortopedické a léčebné pomůcky, optické pomůcky apod.).

Každý ePoukaz je opatřen jedinečným identifikátorem. Jedinečný identifikátor ePoukazu představuje devítimístný kód. Pro srovnání je možné uvést, že jedinečný identifikátor, se kterým již nějakou dobu pracujeme u léčivých přípravků a eReceptů je dvanáctimístný.

Při výdeji se pacient prokazuje platným ePoukazem obdobně, jako tomu je u eReceptů – pomocí čísla občanského průkazu či čísla pasu, SMS, emailu, aplikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv („SÚKL“) či papírovou průvodkou. Oproti stávajícím papírovým průvodkám pacient při výdeji na ePoukaz nemusí nic podepisovat, ePoukaz je možné zároveň zarezervovat, aby nebyl uplatněn v jiné výdejně.

Z pohledu jednotlivých lékárníků se nic nemění, neboť přístupy i kvalifikované certifikáty zůstávají v platnosti, stejně jako přístup přes centrální úložiště. O přístup do systému však musí požádat výdejny, smluvní výdejny či optiky. Tato možnost jim však byla dána v dostatečném předstihu. Jednotlivé informace k přístupům do systému popsal SÚKL na svých stránkách epreskripce.cz.[1] Aktuální i již vydané ePoukazy si může každý pacient kdykoliv zkontrolovat přes lékový záznam, ke kterému je možný přístup například prostřednictvím bankovní identity či při návštěvě lékárny.

 

Platnost ePoukazu je obecně třicetidenní, přičemž dobu platnosti je možné prodloužit až na rok. Prodloužení musí provést příslušný lékař. 

Jak ostatně potvrdil na svém webu SÚKL, ePoukaz bude možné využít pro preskripci jednoho zdravotního prostředku (tedy jedné položky) z číselníku zdravotních prostředků. Systém ePoukaz bude nicméně umožňovat vepsat více položek, které jsou na sebe vázány (např. sluchadlo a příslušenství, invalidní vozík a příslušenství apod.). Nesouvisející zdravotnické prostředky však shora uvedeným způsobem vydat nelze (např. kontaktní čočky a brýle).

Zřizovatelem a provozovatelem centrálního úložiště ePoukazů, který nově tvoří součást informačního systému elektronického receptu podle Zákona (tj. systému eRecept), je SÚKL.

Používání ePoukazů bude prozatím dobrovolné.[2] Samotná právní úprava navíc žádný termín, od kterého by se stal ePoukaz povinným, neobsahuje. Již vydané poukazy navíc nebude nutné zpětně digitalizovat. Oproti eReceptu je možné ePoukaz použít i pro pořízení zdravotnického prostředku pomocí internetového obchodu, což u léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis v České republice doposud není možné.

Závěr

I přes to, že ePoukaz funguje zatím krátce a je dobrovolný, začíná jej využívat čím dál větší počet poskytovatelů zdravotních služeb. Z pohledu elektronizace zdravotnictví patří ePoukaz k mnoha z plánovaných projektů, které mají usnadnit poskytování zdravotní péče, stejně jako navýšit její kvalitu a dostupnost při použití současných moderních technologií.

Samotný ePoukaz by z hlediska praktického užívání pacienty neměl být problematický, neboť částečně odpovídá principům a postupům nastaveným u eReceptů, se kterými se většina pacientů již sžila.

 

Zdroje:

Zákon č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích.

Vyhláška č. 97/2022 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích týkajících se elektronických poukazů.

Důvodová zpráva k Zákonu.

Elektronizace poukazů na zdravotnické prostředky. Dostupné online: [https://www.epreskripce.cz/aktuality/elektronizace-poukazu-na-zdravotnicke-prostredky].

ePoukaz – počet položek, platnost, elektronické podpisy. Dostupné online: [https://www.epreskripce.cz/aktuality/epoukaz-pocet-polozek-platnost-elektronicke-podpisy].

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích.

 

 

[1] Dostupné zde: https://epreskripce.cz/aktuality/moznosti-pristupu-k-centralnimu-ulozisti-elektronickych-poukazu-pro-predepisujici.

[2] Podle informací SÚKL bylo za první dva týdny od spuštění vydáno přes 250 ePoukazů.

 

 

ZDlmNmFi