PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Erdomed perorální suspenze – účinná zbraň proti nachlazeníErdomed perorální suspenze – účinná zbraň proti nachlazení

MUDr. Jitka Zvejšková

Chladné počasí je ideální období pro šíření respiračních nemocí. Stoupá počet lidí s rýmou a kašlem a mnoho z nich neví, jaké léky zvolit. Příčina nemoci v počátku nebývá bakteriální, a proto se s antibiotickou léčbou může vyčkat. Vhodnou alternativou je užívání Erdomed sáčků, které jsou v současné době volně prodejné a jejich včasným nasazením se dokáže předejít komplikacím.

Co je to erdostein?

Jde o syntetický derivát aminokyseliny methioninu. Erdostein sám o sobě není mukoaktivní (jde o tzv. proléčivo). Silně mukoaktivní účinek má především jeho hlavní metabolit (MET I), který obsahuje volnou thiolovou - SH skupinu. SH skupiny rozrušují disulfidické můstky vázající vlákna glykoproteinů, a způsobují tak snížení elasticity a viskozity hlenu.

Jaké jsou účinky erdosteinu?

Mukomodulační

• mukolytický: snižuje viskozitu hlenu v průduškách a tím usnadňuje vykašlávání

• mukoregulační: omezuje tvorbu hlenu

• mukokinetický: usnadňuje čištění respiračního traktu zlepšením mukociliární clearance

Protizánětlivý

• zlepšuje inhibici chemotaxe polymorfonukleárů

• tlumí uvolňování elastázy z polymorfonukleárů

• významně snižuje ve sputu množství prozánětlivých cytokinů IL-6, IL-8

• snižuje ve sputu hodnotu TNF-a a 8-isoprostanu

• zvyšuje koncentraci protilátek IgA na povrchu bronchiální sliznice

Antiadhezivní a antibakteriální

Klinické studie vykazují sníženou adhezi G-negativních a G-pozitivních bakterií k respirační sliznici pomocí změny prostorového uspořádání bakteriálních fimbrií. Tento prokázaný účinek in vitro, může omezit bakteriální kolonizaci a snížit riziko bakteriální superinfekce.

Erdostein také potencuje účinek některých antibiotik: kotrimoxazolu, klaritromycinu, amoxicilinu a ciprofloxacinu.

Antioxidační účinek

Oxidativní stres je spojen se vznikem celé řady plicních chorob. V porovnání s jinými mukolytiky, je antioxidační účinek erdosteinu výraznější. Za vychytávání volných kyslíkových radikálů z aktivovaných neutrofilních a eosinofilních leukocytů je zodpovědná již zmíněná volná SH skupina. Kromě vychytávání volných kyslíkových radikálů erdostein zabraňuje také jejich tvorbě a signifikantně snižuje 8-isoprostan jako marker peroxidace lipidů.

Erdostein chrání a1-antitrypsin před ztrátou antielastázové aktivity, indukované volnými kyslíkovými radikály, obsaženými v cigaretovém kouři. Milánská studie prokázala, že adice aktivního erdosteinového metabolitu k lidským polymorfonukleárům snižuje tvorbu reaktivních kyslíkových radikálů a také tlumí produkci peroxynitritového aniontu.

Jaké jsou indikace k léčbě erdosteinem?

Léčba akutních infektů horních cest dýchacích

Patří sem akutní rhinnitis a rhinosinusitis. Erdomed pomáhá snížit otok a hyperémii v oblasti dutin a vývodu do nosohltanu a přispívá k lepšímu odtoku sekretu.

U akutní pharyngitidy Erdomed snižuje otok sliznice a dráždění ke kašli.

Léčba akutních infektů dolních cest dýchacích

Nasazení Erdomedu u laryngotracheitidy a bronchitidy rozpouští hlen a umožňuje rychlejší nástup produktivního kašle.

Doplňková léčba antibiotik

Po poradě s lékařem se Erdomed používá současně s antibiotickou léčbou akutních respiračních infekcí, vzhledem k potencování jejich účinku.

Včasným nasazením Erdomedu můžete dokonce antibiotické léčbě předejít, nebo ji oddálit do výsledku mikrobiologického vyšetření.

Léčba chronických onemocnění dolních cest dýchacích

O vhodnosti užívání Eromed sáčků u chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), chronické bronchitidy, bronchiektázií a průduškového astmatu, je nutné se poradit s ošetřujícím lékařem. U CHOPN může dlouhodobá léčba Erdomedem vést ke snížení četnosti akutních exacerbací a ke zkrácení doby jejich trvání.

Jakou strategii léčby zvolit?

Erdomed je výborná terapeutická možnost při léčbě infektů respiračního ústrojí, především ve fázi, kdy není jasná etiologie. Většinou je dostačující symptomatická léčba, tj. důsledný pitný režim, klid na lůžku, vitamíny, analgetika a antipyretika. Pokud není jistá bakteriální etiologie, je výbornou možností nasazení tohoto mukolytika. Díky jeho fyzikálním a chemickým vlastnostem dokáže s nemocí účinně bojovat. Lékař navíc získá čas k výsledkům mikrobiologického odběru a při potvrzení bakteriální etiologie zvolí cílenou antibiotickou léčbu. Pokud je pravděpodobná bakteriální příčina akutního respiračního infektu již od začátku onemocnění, léčbu je vhodné zahájit kombinací antibiotika s erdosteinem, který jejich účinek potencuje.

Dávkování a způsob podání

Erdomed 225 mg, granule pro perorální suspenzi, obsahuje
225 mg erdosteinu Je indikován k léčbě respiračních infektů dospělých a dospívajících ve věku od 12 let.

Dospělí užívají jeden sáček 2-3x denně, dle tíže obtíží. U dospívajících nad 12 let (30 kg) se podává jeden sáček 2x denně. Účinek léku se dostavuje asi po 3-4 dnech léčby.

Bez porady s lékařem je možno suspenzi užívat maximálně 7 dní.

Obsah sáčku se rozpustí ve 120 ml tekutiny při pokojové teplotě (optimálně ve vodě nebo čaji) a ihned se vypije. Přípravek by neměl být podáván před spaním.

Závěrem lze shrnout, že erdostein není jen účinné mukolytikum, ale má prokázané protizánětlivé, antioxidační, antiadhezivní a antibakteriální vlastnosti. Vzhledem ke komplexnosti léčby, představuje erdostein moderní volbu v boji s infekty dýchacích cest. Tím, že příznivě ovlivňuje reologické vlastnosti hlenu, urychluje zotavení a zlepšuje kvalitu života pacientů. Od roku 2018 je Erdomed 225 mg perorální suspenze k dostání v lékárnách bez lékařského předpisu. Je tedy vhodnou samoléčbou respiračních infektů. Nicméně pokud se jeho účinek nedostaví po dobu 3 dnů užívání, je vhodné vyhledat svého ošetřujícího lékaře.

 

1. http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0025263&tab=texts (texty SPC a PIL přípravku Erdomed)

2. Dal Negro R. W. Erdosteine: antitussive and anti-inflammatory effects. Lung 2008; 186 (Suppl. 1): S70–S73, doi: 10.1007/s00408-007-9065-3.

3. MUDr. Radka Bittenglová, Erdostein – antibakteriální mukolytikum, Medicína Pro Praxi 2006; 1: 43–44

4. MUDr. Vladimír Koblížek, Erdostein, Koblížek V. Erdostein. Farmakoterapie 2007; 4: 339-348

 

Yjg1N2