PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

eRecept se příští rok rozroste, na cestě je ePoukaz i eOčkováníeRecept se příští rok rozroste, na cestě je ePoukaz i eOčkování

V době pandemie se ukázalo, jak důležitá je elektronizace a jaké benefity může lékařům, lékárníkům a v neposlední řadě také pacientům přinést. eRecept v této době prošel zatěžkávací zkouškou a obstál v ní.

I to je důvod, proč Státní ústav pro kontrolu léčiv nadále pracuje na nových funkcionalitách systému eRecept. Do jeho pomyslné rodiny tak v příštím roce přibude ePoukaz, eOčkování a posílí i osvědčený eRecept – nově lékaři začnou elektronicky vypisovat také eRecept s modrým pruhem a blíží se i začátek fungování přeshraničního eReceptu. „Už v počátcích, když jsme eRecept představovali, jsme slíbili, že se bude dál rozvíjet. Tento slib plníme a mám z toho velkou radost,“ říká ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

ePoukaz na zdravotnické prostředky: o co půjde?

Poukazy bude možné využívat elektronicky už 1. března 2022. Při vytváření modulu ePoukaz se SÚKL snažil o maximální využití stávajících funkcionalit, aby bylo předepisování a vystavování ePoukazů co nejjednodušší. „Předepisující bude moci vystavit ePoukaz obdobně, jako tomu je u eReceptu, zavedení elektronického poukazu tedy pro lékaře nepředstavuje velké změny, navíc není zaváděn povinně,“ říká ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

Výdejce bude vydávat zdravotnický prostředek na základě předloženého devítimístného identifikátoru ePoukazu, tedy také obdobně, jako tomu je u eReceptu. Zachována zůstane i možnost výdeje zdravotnických prostředků na základě předloženého identifikačního dokladu pacienta.

Předepisující i vydávající budou moci využívat jak svůj software, který mají na pracovišti, tak aplikace, které vytvoří SÚKL stejně, jako tomu je u eReceptu. Digitalizace listinných poukazů v tuto chvíli nebude zavedena. Pacient bude mít k dispozici náhled na veškeré své ePoukazy opět prostřednictvím pacientské aplikace, všechny informace tak najde v lékovém záznamu.

Nelékařští zdravotničtí pracovníci, kteří jsou jak na straně předepisujících (např. zdravotní sestry, fyzioterapeuti), tak na straně vydávajících (např. farmaceutičtí asistenti, optici, výdejci ve smluvních výdejnách) budou mít dvě možnosti, jak se přihlásit do systému eRecept:

1. Prostřednictvím státní elektronické identity, tedy s využitím NIA

Jde o velmi bezpečnou a jednoduchou cestu. Přihlášení bude možné všemi cestami jako do jiných státních aplikací. Je tedy možné využití občanského průkazu s čipem, NIA ID, bankovní identity a dalších.

2. Zaslání identifikace osoby ze strany zaměstnavatele

Dalším způsobem je registrace, kterou provede zaměstnavatel (odpovědná osoba). Takovou registraci bude třeba udělat pro všechny své zaměstnance oprávněné přistupovat k systému eRecept prostřednictvím Externích identit, do kterých se přihlásí certifikátem vydaným na IČO ze strany SÚKL. Zaměstnavatel pak také bude odpovídat za správnost a aktuálnost uvedených údajů.

Jak bude ePoukaz fungovat po technické stránce?

Elektronizace se týká veškerých typů poukazů, bude tedy možné předepsat poukazy na všechny zdravotnické prostředky, které se dosud předepisovaly v listinné podobě. Každý ePoukaz dostane jedinečný identifikátor, který bude oproti eReceptu kratší, devítimístný. Předepsané ePoukazy budou ukládány do tzv. Centrálního úložiště elektronických poukazů (obdobně jako u eReceptu), které bude součástí informačního systému eRecept. Tato služba bude dobrovolná a na webu SÚKL budou k dohledání lékárny a výdejny, kde bude možné ePoukaz uplatnit.

„ePoukaz bude mít velký přínos například pro pacienty, kteří mají pohybové problémy nebo dostávají poukazy na zdravotnické prostředky opakovaně,“ hodnotí benefity ePoukazu ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

SÚKL pokračuje v posilování systému eRecept

Od ledna 2022 se budou povinně vystavovat elektronické recepty na léčivé přípravky s obsahem vysoce návykových látek, dosud je to naopak možné pouze na listinný recept s modrým pruhem. Pro lékaře a lékárníka budou změny v práci se systémem eRecept minimální, naopak bude značně zjednodušen proces evidence a kontroly receptů s modrým pruhem, který bylo nyní nutné vyplňovat ve třech kopiích. Důležitou novinkou však je, že od 1. ledna 2022 bude na eRecepty s příznakem „modrý pruh“ předepisováno konopí pro léčebné použití, jinak už jej předepsat nepůjde.

Na začátku roku 2022 spustí SÚKL také eOčkování. Jedná se o elektronickou evidenci záznamů o očkování, která bude k dispozici v lékovém záznamu pacienta. Pacientům přinese přehled o vakcínách, kterými se očkovali, a upozorní je ve chvíli, kdy se přiblíží termín přeočkování. Lékaři zase budou moci před očkováním zkontrolovat, jaké vakcíny jejich pacient v minulosti dostal. Celý přehled o očkování pak každý najde v lékovém záznamu, kde je možné nastavit si soukromí dle svých potřeb. Mysleli jsme ale i na pacienty, kteří si právě nelibují v on-line prostředí. Přehled o očkování si mohou nechat vytisknout u lékaře, v lékárně nebo na Czech POINT.

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv

 

YmQwOT