PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

eRecept v praxieRecept v praxi

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) odpovídá na nejčastější otázky lékařů, lékárníků a pacientů v souvislosti s eReceptem.

Co je to „eRecept“?

eRecept je lékařský předpis (recept) vystavený v elektronické podobě. Lékařem vystavený eRecept je uložen do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER). Každému eReceptu je přidělen unikátní identifikátor. V lékárně pak lékárník načte identifikátor eReceptu a pokud je eRecept v CÚER nalezen, vydá předepsaný léčivý přípravek pacientovi. Informace o výdeji léčivého přípravku se zapíše do CÚER. Lékař bude moci eRecept (identifikátor) pacientovi předat v několika různých podobách.

Jaké jsou výhody eReceptu?

eRecept má již nyní řadu výhod. Mezi ně patří zejména vyšší míra bezpečí pacienta při výdeji léku.

Dále jsou to tyto benefity:

• eRecept není možné vyplnit neúplně

• eRecept není možné zfalšovat

• lékař má možnost si ověřit, zda si lék pacient v lékárně skutečně vyzvedl, příp. který konkrétní lék mu byl vydán (pokud došlo k záměně léku)

• lékař má možnost zaslat identifikátor eReceptu pacientovi vzdáleně – pacient nemusí nutně navštívit lékaře (výhodné např. u chronických pacientů, kdy návštěva lékaře není vždy nutná)

• SÚKL zpřístupní bezplatnou mobilní aplikaci pro pacienty (pacient uvidí všechny recepty, které mu byly vystaveny elektronicky; pokud bude chtít, může tento přehled zpřístupnit svému ošetřujícímu lékaři) – zprovoznění závisí na součinnosti Ministerstva vnitra ČR

Budoucí výhody eReceptu jsou pak závislé na změnách legislativy, konkrétně např. Lékový záznam pacienta či kontrola duplicit při předepisování léků.

Jak dlouho platí vystavený eRecept?

Platnost eReceptu je stejná jako u „papírových“ receptů. Obvyklá platnost receptu je 14 dní, existují však určité výjimky:

• antibiotika a chemoterapeutika: 5 kalendářních dní

• recept vystavený pohotovostní službou:

1 den následující po dnu jeho vystavení

• opakovací recept: 6 měsíců, nestanoví-li předepisující lékař jinak, počínaje dnem jeho vystavení, nejdéle však 1 rok od jeho vystavení

V jaké podobě může lékař eRecept pacientovi předat?

Identifikátor eReceptu bude možné pacientovi předat (a na základě něj pak v lékárně léčivý přípravek vydat) celkem čtyřmi způsoby:

1. Papírová průvodka

Na papírovou průvodku bude příp. možné doplnit i další údaje, které chce mít pacient k dispozici (např. název léčivého přípravku, dávkování apod.).

2. SMS

Lékař zašle eRecept formou SMS na mobilní telefon pacienta.

3. E-mail

Lékař zašle eRecept formou e-mailu na adresu pacienta, přičemž součástí e-mailu mohou být i další údaje, stejně jako u papírové průvodky. 

4. Aplikace v mobilním telefonu/tabletu

Lékař bude moci eRecept pacientovi předat prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu či jiného elektronického zařízení pacienta.

 

Předpokládá se, že nejčastěji lékař předá identifikátor eReceptu na papírové průvodce. Formát, v jakém bude identifikátor eReceptu pacientovi ze strany lékaře předán, však bude vždy záviset na domluvě mezi lékařem a pacientem.

Jak jsou chráněna data

pacientů?

Samotné CÚER a jeho provoz podléhají přísným bezpečnostním pravidlům a je tedy vyloučeno, aby tato data byla jakkoli zneužita či dokonce odcizena. Data jsou chráněna jak proti náhodné ztrátě při mimořádných událostech, tak proti úmyslným útokům. Informační systém eRecept je zařazen mezi významné informační systémy veřejné správy a samotný systém i veškerá data jsou chráněna také podle požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti za použití moderních bezpečnostních technologií. K datům o předepsání a výdeji konkrétních léků bude mít přístup pouze pacient, příp. jeho ošetřující lékař, pokud s tím pacient udělí souhlas.

YTVhODg