PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

eRecepty budou platit i v zahraničí. Česká republika se zapojí do přeshraniční preskripceeRecepty budou platit i v zahraničí. Česká republika se zapojí do přeshraniční preskripce

Vyzvednout si léky na elektronický recept bude brzo možné i v zahraničí, a to díky přeshraniční preskripci a dalšímu rozšíření systému eRecept. V těchto dnech probíhají finální testy v produkčním prostředí s ostatními státy EU. Po jejich úspěšném splnění bude ve spolupráci s Evropskou komisí určen termín zahájení „ostrého provozu“.

V současné době je k vyzvednutí léků v zahraničí potřeba papírový předpis, nově bude v některých zemích pacientům stačit elektronický identifikátor. „Našli jsme další způsob, kterým bude systém eRecept pacientům pomáhat, a to i ve složitých situacích, které mohou při cestování mimo Českou republiku nastat. Pokud si své léky zapomeneme zabalit, nebo se nám třeba pobyt v zahraničí nečekaně protáhne a s léky nevystačíme, bude stačit kontaktovat svého lékaře, který běžným způsobem vystaví eRecept a pacient si jej v daném místě vyzvedne,“ popisuje ředitelka SÚKL Irena Storová.

Přeshraniční preskripce funguje již v několika zemích EU, další plánují zapojení

Přeshraniční eRecept je nyní možné uplatnit v Chorvatsku, Finsku, Estonsku nebo Portugalsku. V nejbližší době se k těmto zemím kromě České republiky přidá také Švédsko, Polsko a Španělsko. Zapojení jednotlivých států je zcela dobrovolné a má na něj vliv především úroveň elektronizace zdravotnictví v dané zemi, rozvinutá elektronická preskripce je podmínkou pro zapojení do přeshraniční výměny. První kroky ke spuštění přeshraniční preskripce už podniklo také Řecko, Irsko, Maďarsko, Lotyšsko, Itálie, Litva a Kypr.

Zahraniční elektronický recept v lékárně

Český pacient v zahraniční lékárně předloží svůj identifikační doklad, tzn. pas nebo občanský průkaz a také identifikátor eReceptu (stejně jako v ČR ze SMS, e-mailu nebo aplikace), na základě toho může být příslušný eRecept vydán. Lékárník v zahraničí se spojí s českým systémem eRecept a ověří platnost elektronického receptu. Vzhledem k tomu, že obchodní názvy léčivých přípravků se v jednotlivých zemích mohou lišit, budou se lékárníci při výdeji řídit účinnou látkou daného léčiva.

Díky centrálním evropským číselníkům a katalogům dostanou lékárníci kompletní informace o účinných látkách, formě, množství a dávkování tak, aby mohli spolehlivě posoudit, jaký lék vydat. Všechny tyto informace navíc budou v úředním jazyce dané země, lékárníci je tedy nebudou muset sami překládat.

Jakmile lékárník provede výdej léků, odešle se informace o výdeji zpět do země vystavení eReceptu. Předepisující lékař tak bude mít v lékovém záznamu možnost ověřit, zda si pacient léky vyzvedl.

Vyúčtování českých eReceptů, které budou vydány v zahraničí, bude prozatím fungovat i nadále běžnou formou jako v případě klasických papírových receptů. Pacient léky zaplatí a spojí se se svou zdravotní pojišťovnou. Do budoucna bude možné přejít na automatizovanou formu elektronického vyúčtování.

Stejným způsobem si pak cizinci budou moci vyzvednout své léky v České republice. Důležité je však upozornit, že i pro lékárny je zapojení do přeshraniční preskripce dobrovolné, a ne všechny musí být na vydávání léků na přeshraniční eRecept připraveny. 

I po spuštění elektronické preskripce nadále zůstane zachována možnost předepisování listinných receptů, které je možné uplatnit ve všech zemích EU.

MmM4NGM3N