PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

FagronFagron a.s.

Jaká je historie firmy TAMDA a.s.? 
Zajímalo by nás, kdy, kde a kým byla firma založena, jaké byly počátky jejího působení a jak se postupně rozvíjela až do dnešní podoby. 

Historie vzniku společnosti vychází z dnes již neexistujících společností, mezi ně patřila i akciová společnost TAMDA. Vznikla v roce 1992 v době privatizací státních zdravotnických společností, které přecházely do nových subjektů podnikajících ve zdravotnictví. Myslím si, že jedním z hlavních důvodů, proč Fagron groupe, celosvětový lídr v magistraliter přípravě, převzal v roce 2008 naši českou pobočku Fagron v Olomouci, byla především vysoká úroveň profesionality jejích zaměstnanců.  Nyní se ukazuje, že za naším úspěchem české jedničky na poli dodavatele, výrobce i školitele související s magitraliter přípravou stojí především kvalitní lidský potenciál.

Strategie společnosti Fagron je zaměřena na znovuoživení celosvětové magistraliter přípravy léčiv. Jaká je podle vás největší přidaná hodnota tohoto způsobu přípravy léčiv?

 Magistraliter příprava představuje alternativu tam, kde se nedostává léčiva pro pacienta ve vhodné koncentraci nebo lékové formě, která usnadní podání léku.  Její výhoda je především v její variabilitě. Vzhledem k tomu, že se magistrality většinou připravují „ex tempore“, tedy v čas potřeby, můžeme zvolit vhodnou dobu použitelnosti a je dále možné připravit přípravek s kratší exspirací s vynecháním pomocných látek (např. konzervanty), které pacienta alergizují nebo jinak senzibilizují citlivější pacienty.

Nabídka surovin v lékopisné kvalitě je poměrně široká, což dává lékárně značné možnosti, aby mohla vyjít vstříc lékaři jak při specifických požadavcích pro jednotlivého pacienta, tak při nedostatku léčiv napříč indikačními skupinami.

Nabídka vašich produktů je velmi široká. Můžete, prosím, vyjádřit přibližně jejich celkový počet a jmenovat některé z nejužívanějších?

Náš sortiment zahrnuje více než 800 položek přes suroviny, obalový materiál, vybavení pro laboratoř až po doplňky stravy, čaje a kosmetiku (např. lenienska v tubě nebo dezinfekční gely).

Mezi nejoblíbenější produkty patří určitě masťové základy, které i přímo v Olomouci vyrábíme. Od dubna jsme naše masťové základy přejmenovali, namísto dlouhého Unguentum base – S nyní bude SydoFarm® a stejně tak i další základy dostanou jednotný název. BasiFarm® cremor pro oblíbený Cremor basalis, AquaNeoFarm® cremor a unguentum pro neoaquasorbové základy. Další si již čtenáři jistě sami dokáží přiřadit: AmiFarm®, CutoFarm®, PontoFarm®, PolysoFarm®, cum oleo olivae. Složení tak zůstává takové, jaké ho od nás lékárny mají rády a z názvu je jasně poznat, že dostanou masťový základ v kvalitě garantované Fagronem.         

Můžete zmínit některé inovace v oblasti magistraliter přípravy?

Fagron si je vědom celosvětového trendu ke zjednodušování přípravy - jednak z hlediska časové náročnosti, tak z důvodu snižování chyby při přípravě. I proto představujeme na českém trhu koncepty, které se již používají v Evropě i v dalších zemích a jejich hlavním cílem je usnadnit přípravu v lékárnách.

Zářným příkladem je určitě řada vehikul SyrSpend® SF, která do českých podmínek přináší možnost snadné přípravy tekutých perorálních léků pro pacienty dětské nebo s omezením polykání pevných lékových forem. Fagron již odzkoušel stabilitu více než 100 léčivých látek (př. omeprazol, domperidon, sildenafil, vankomycin, dexamethazon, etc.) připravovaných se základy SyrSpend® SF.

Pro speciální potřeby pacientů je také možné připravovat speciální lékové formy. To umožňují dva další základy – EspumilTM a Pentravan®.

S Espumilem připravíte pěnu, která je vhodná k aplikaci do hůře dostupných ochlupených míst. Dostupné studie mapují především stabilitu s látkami využívanými pro podporu růstu vlasu (latanoprost, minoxidil, kofein, melatonin).

Pentravan® vytváří podmínky pro transdermální podání látek skrz kůži. Své uplatnění našel ve světě i u nás třeba v terapii bolesti nebo při podání hormonů.

Detailněji by nás zajímal například CapsiCards® system.....?

To se ani nedivím, na kongresech patří jeho předvedení k oblíbeným zpestřením na stánku Fagron. CapsiCards® systém patří v lékárnách, kde připravují častěji kapsle, k vyhledávaným pomocníkům. Oproti klasickým kapslovačkám je s ním příprava rychlejší i díky řadě vychytávek, které jsou spolu s CapsiCardem spojené – kapsle připravené v platech po 50 ks, takže odpadá plnění do strojku po jednotlivých kapsličkách nebo třeba „zaslepovací rozdělovač“ - užitečná pomůcka, která zaslepí část otvorů pro tobolky a my už jen připravíme potřebný menší počet (10, 20, 30…) kapslí.

Fagron je nadnárodní společnost s prakticky celosvětovým pokrytím. Lze vysledovat, v kterých zemích je nejvyšší zájem o vaše produkty?

V Evropě patří mezi tradiční uživatele magistralit především Holandsko, Belgie, Německo nebo Španělsko. Pokud třeba někdy zajdete na YouTube, Fagron Iberica tam má volně dostupnou celou Dr. Alia akademii, kde předvádí nejrůznější postupy přípravy. Němci, Belgičani a Holanďani mají zase skvěle zpracované národní Kodexy pro recepturu, ze kterých můžeme kolikrát čerpat i my.

Ve světě pak vévodí USA, Brazílie nebo Austrálie.

Můžete nám říci něco víc o vámi pořádaných interaktivních seminářích zaměřujících se na problematiku magistraliter přípravy a zda proběhnou i v letošním roce?

Interaktivní semináře jsou vzdělávacími akcemi, které se zaměřují na rozbor receptur a hledání optimálního řešení přípravy. V minulém roce proběhlo 10 úvodních seminářů po celé republice. Chtěli bychom s nimi pokračovat na podzim, jelikož se velmi praktická náplň seminářů líbila jak zúčastněným lékárníkům, tak farmaceutickým asistentům.

Kolik zaměstnanců v současné době společnost má? 

Český Fagron a.s. je středně velkou firmou, s celým administrativním zázemím a poměrně velkou kapacitou co se týče výroby a skladu. Momentálně zde pracuje více než 100 zaměstnanců, kteří každý den reagují na objednávky lékáren z celé České republiky.

V poslední době jsme zaznamenali spojení Fagronu a pražské lékárny Galenika, můžete nám přiblížit o jakou spolupráci se jedná?

Fagron rád vychází vstříc lékárnám a lékárna, která by mohla pomoci jiným lékárnám, které například na magistraliter nemají dostatečnou kapacitu, byla dlouhodobou vizí, kterou se nám podařilo minulý rok přivést k životu. Lékárna Galenika je tedy soustředěnou přípravou, kde mohou lékárenská zařízení zadávat své požadavky na přípravu. Pro snazší objednávání je přístup do registrované části webu lekarnagalenika.cz umožněn již registrovaným zákazníkům Fagronu se stejnými přihlašovacími údaji, které používají pro komunikaci s Fagronem.

Dalším důležitým posláním Lékárny Galenika, je vývoj lokálních receptur dle požadavků z českého lékařského i lékárenského terénu. Řadu informací o přípravě můžeme dnes načerpat ze zahraniční literatury, ale úprava receptur dle podmínek české legislativy a v Česku dostupných surovin je na našich lékárnících. I tuto výzvu  tým Lékárny Galenika pod vedením PharmDr. Sylvy Klovrzové přijímá a hledá technologicky optimálnířešení pro požadavky přicházející z klinické praxe.

A naopak, najdou se ve vaší společnosti i nějaké humorné okamžiky, o které byste se s námi podělili?

Humorných okamžiků přichází každý den celá řada. Minulý rok jsme například jedno páteční odpoledne točili video k oslavě 25. výročí Fagronu. Devět zaměstnanců Fagronu se navléklo do plavek àla rozmarné léto, červených plovacích čepiček a vytvořilo krásnou choreografii ve stylu neodolatelných akvabel. Naše video zaznamenalo fenomenální úspěch i u našich kolegů ze světa a my v Česku jsme se při nácviku nasmáli dosytosti.

Za odpovědi děkuje

Filip Rosenbaum - Pharma News.

 

MjRjO