PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Halitóza
Zápach z úst, neboli halitóza, představuje zejména problém společenského charakteru. Jako projev může ovšem od zcela banálních příčin poukazovat i na možný zdravotní problém lokalizovaný nejen do dutiny ústní. Pravidelné čištění zubů tak leckdy k odstranění nežádoucího problému nestačí. Zapáchající dech je samozřejmě velmi nepříjemným projevem, o který pravděpodobně nikdo nestojí. Ačkoliv v naprosté většině případů, zhruba v 85 %, má tento problém původ v dutině ústní, může souviset i s průběhem jiných onemocnění. V prvé řadě je tak potřeba určit zejména původ problému. I z tohoto důvodu se pojem halitóza poměrně často dělí na tři podskupiny: tzv. pravou halitózu, pseudohalitózu a halitofobii.

HALITOFOBIE

Představuje velmi zvláštní onemocnění související s halitózou. A to z toho důvodu, že zápach z úst u něj není objektivně prokázaným projevem. Jde totiž o onemocnění psychické, při kterém postižený trpí utkvělou obavou, že mu zapáchá z úst a je o tomto projevu přesvědčen, ačkoliv tomu tak ve skutečnosti není. Pro naše účely je v tomto článku zahrnuto zejména jako zajímavost. 

PSEUDOHALITÓZA

Pseudohalitóza je stavem, kdy se nepříjemný projev zapáchajícího dechu objevuje pouze přechodně a to v závislosti na konzumaci různých potravin, jakými jsou například česnek nebo cibule, vlivem konzumace alkoholických nápojů, kouření tabáku, apod. 

„PRAVÁ“ HALITÓZA

Déletrvající zápach z úst dokáže člověku znepříjemnit život a to i zcela markantně. Pro zajímavost je třeba uvést, že páchnoucí dech se dokonce stal i důvodem k rozvodu a v rovině pracovní se ho řada lidí obává jako vyloženého ničitele kariéry. Co vše může stát za rozvojem halitózy, nám v první řadě napomůže odhalit exkurze do dutiny ústní: 

PEKLO V ÚSTECH

Kdo je obeznámen s knihou veterináře Davida Taylora „Dračí doktor“, možná si vzpomene na pasáž, kterou můžeme uvést následující odstavec: ... „V tlamě lvouna se to hemží různými choroboplodnými zárodky. Jejich kousnutí považuji vlastně za „špinavější“ než dokonce lidské, krokodýlí či šimpanzí – to jest druhů, které mají v normální „zdravé“ ústní dutině strašlivou spoustu různých baktérií a jiných mikroorganismů.“....* Ústní dutina lvounů nás samozřejmě zajímat nebude. V té lidské ovšem, na což pan Taylor naráží, nacházíme převážnou část důvodů vedoucí k projevu halitózy. Lidská ústa jsou totiž osídlena řádově až stovkami různých druhů bakterií, z nichž některé, pokud dostanou šanci, mohou rozpoutat hotové peklo. To je jim v prvé řadě umožněno zejména nedostatečnou ústní hygienou. Neodstraněné zbytky potravy představují pro tyto bakterie živnou půdu a laxní ústní hygiena umožňuje usazování odpadních produktů těchto bakterií ve formě plaku. Vzhledem k tomu, že k produktům takto hodujících bakterií patří často také sirné sloučeniny, je páchnoucí dech logickým vyústěním nedostatečné ústní hygieny. 

ČISTIT PRAVIDELNĚ ZUBY MNOHDY NESTAČÍ 

Problémy s halitózou je vždy vhodné řešit nejprve ve stomatologické ordinaci. Až v případě, kdy ani spolupráce se zubním lékařem neodhalí příčinu halitózy v ústní dutině, lze zahájit pátrání po příčině lokalizované v jiné části organismu. To, že si pravidelně čistíme zuby kartáčkem a pastou, však automaticky neznamená, že jsme na halitózu vyzráli. V takovém případě by jen stěží platilo, že obtížemi s páchnoucím dechem trpí až čtvrtina obyvatel tohoto státu. 

ZUBY A DÁSNĚ

Stomatolog se v prvé řadě zaměří na stav našich zubů. Zubní kaz, zejména mnohočetný, může být příčinou halitózy. Usazený plak ve formě zubního kamene může také komplikovat dostupnost některých lokalit pro zubní kartáček a je třeba jej odborně odstranit. Dále je potřeba zkontrolovat stav dásní. Zánět dásní, neboli gingivitida, je velmi často se vyskytujícím zdravotním problémem, který, není–li řešen, vede postupně k rozvoji parodontitidy. Oba tyto zdravotní problémy mohou, a většinou také bývají, spojeny s halitózou. Uvažujme ovšem situaci, kdy si vhodným zubním kartáčkem zuby pravidelně čistíme, kazy nejsou přítomny, či jsou patřičně ošetřeny a za páchnoucím dechem nestojí ani zánět dásní nebo parodontitida.

Je třeba zaměřit se také na MEZIZUBNÍ PROSTORY

Ty bývají často při dentální hygieně opomíjeny. Ovšem i z těchto často obtížně dostupných prostor je třeba zbytky potravy a plak pravidelně odstraňovat. K tomu lze využít buď vhodně zvolený mezizubní kartáček nebo zubní niť, kterou používáme zejména v případech, kdy jsou mezizubní prostory příliš těsné. Nebyl –li náš problém s halitózou vyřešen, musíme postupovat ústní dutinou dále. Problém totiž často vzniká i jinde. 

JAZYK

Velmi často je halitóza zapříčiněna bakteriemi lokalizovanými na jazyku. Projevem jejich přítomnosti je nejčastěji bělavý či nažloutlý pokryv jazyka. Zahrnout do pravidelné hygieny ústní dutiny i jazyk lze jak pomocí kartáčku, tak na doporučení stomatologa zejména speciální škrabku, jejíž pomocí se z jazyku jemně odstraňuje usazený povlak. To je ovšem komplikováno faktem, že bakteriální povlak bývá často přítomen v hojné míře až u kořene jazyka, který představuje velmi těžko dostupnou lokalitu. Na scénu tak musí přijít i výplachy ústní vodou působící proti zmíněným bakteriím. Používají se například ústní vody s obsahem chlorhexidinu nebo s éterickými oleji rozpuštěnými v alkoholu. S výběrem vhodné ústní vody by měl rovněž pomoci stomatolog. Obdobně jako na jazyku, mohou bakterie a jejich produkty ulpívat i na vnitřní straně tváří. 

KRČNÍ MANDLE

A v poslední řadě, alespoň co se dutiny ústní týče, můžeme zdroj zápachu odhalit v kryptách krčních mandlí, kde se bakterie dovedou také velmi snadno nepozorovaně ukrývat. Kromě výplachů ústní vodou je proto často nutné doplnit výbavu ještě o vhodný prostředek ke kloktání. 

JINÉ PŘÍČINY HALITÓZY

Netkví –li zdroj halitózy prokazatelně v dutině ústní, může páchnoucí dech vycházet z průběhu některých onemocnění, k nimž se řadí například zánětlivá onemocnění, jakými jsou třeba angína, zánět středního ucha, nebo zánět močových cest. Typicky však provází i diabetes, některá jaterní onemocnění, onemocnění trávicího traktu - zejména pak při gastroezofageálním refluxu a také nádorová onemocnění. Je rovněž známa spojitost halitózy s užíváním některých léčiv, zejménaze skupiny antidepresiv a antibiotik.

ZÁKLADEM JE ODHALIT PŘÍČINU

Řada pacientů trpících halitózou se stydí o svém problému hovořit a ostýchá se vyhledat odbornou pomoc. Místo toho se snaží zápach z úst překrývat pomocí nejrůznějších žvýkaček či tablet. Existuje sice celá řada možností, velmi dobře působí například přípravky s obsahem chlorofylu a mnohé další. Je ovšem nutné si uvědomit, že samotný problém nevyřeší a měly by sloužit pouze jako podpůrné prostředky tlumící nežádoucí příznak, zatímco hlavní snaha by měla vést k odhalení a následnému odstranění příčiny halitózy. * David Taylor: Dračí doktor. Mladá Fronta, Praha 1991, vydání první, str. 11.

Filip Rosenbaum

Zdroje: http://www.stomateam.cz/cz/halitoza-zapach- -z-ust/ http://www.edukafarm.cz/data/soubory/casopisy/ 9/halitoza.pdf http://www.novinky.cz/zena/zdravi/92144-jak- -se-zbavit-zapachu-z-ust.html http://www.vitalia.cz/katalog/nemoci/zapach- -z-ust/ http://www.sanquis.cz/index2.php?linkID= art3184

MDM4OTBmM