PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

HomeopatieMá homeopatie své místo v dnešním konceptu lékárenské péče?

PharmDr. Renata Semeráková,

lékárník, odborný garant sekce farmaceutů HLA, člen ECH Subcommittee Pharmacy.

Během posledních let stoupá zájem o samoléčení a volně prodejné léky. Současný pacient se stává aktivním - sám vyhledává zdravotní informace a podílí se na péči o vlastní zdraví. Stoupá jeho zájem o prevenci. Lékárny jsou nejsnáze dosažitelná zdravotnická zařízení určená široké veřejnosti a často představují první kontaktní místo pacienta v systému poskytování zdravotní péče.

Lékárník zaujímá strategickou pozici mezi lékařem a pacientem a je tím zdravotnickým pracovníkem, který je kompetentní k poskytování poradenství o léčivých přípravcích dostupných bez lékařského předpisu. Je nezastupitelný v zajišťování bezpečné a účinné samoléčby.

V rámci individuálního lékového poradenství může lékárník doporučovat i homeopatické přípravky, protože jsou v České republice dle české i evropské legislativy registrovány jako léčivé přípravky a část z nich je volně prodejná. S ohledem na zvláštní vlastnosti homeopatických léčivých přípravků, jako je velmi nízký obsah účinných složek a obtížnost použití konvenčních statistických metod při klinickém hodnocení, jsou registrovány zjednodušenou registrací a kontrolovány jen z hlediska bezpečnosti a kvality.

Pokud se lékárník nechce spokojit pouze s prodejem homeopatik, ale chce je aktivně doporučovat v samoléčení, je především třeba, aby homeopatické léky a jejich působení dobře znal. Homeopatická klientela je náročnější, a je nutné, aby lékárník, na kterého se takový klient či pacient obrátí s žádostí o radu, byl v homeopatii skutečně kompetentní. Měl by být schopen poradit v samoléčení, ale také rozhodnout, kdy je nezbytná konzultace s lékařem.

Jednou z organizací zajišťujících kvalitní vzdělávání odborníků v homeopatii v ČR je Homeopatická lékařská asociace (HLA). Členství v HLA bylo až do loňského května vyhrazeno pouze lékařům a veterinárním lékařům, nyní je otevřeno i pro farmaceuty. Největší výhodou pro její členy je příslušnost k organizaci, která je partnerem CEDH (Centrum pro vzdělávání a dokumentaci v homeopatii) se sídlem v Paříži. HLA je začleněna i do mezinárodního rámce členstvím v Evropské Komisi pro homeopatii (ECH) při Radě Evropy.

Lékárna, jejíž personál je odborně způsobilý v homeopatii, zvyšuje v dnešní době agresivní konkurence svoji specifičnost, ať už jde o lékárnu veřejnou či nemocniční. Nejčastějším homeopatickým zadáním v nemocniční lékárně je příprava k operaci. U náročných operací, ke kterým je pacient často objednáván v dlouhém pořadníku, znamená každé oddálení termínu posunutí o několik týdnů. Navíc je žádoucí, aby se pacient k operaci dostavil pokud možno v co nejlepší psychické i fyzické kondici. Často se jedná o pacienty rizikové – warfarinizované, polymorbidní, užívající velké množství léků, kde jsou možnosti výběru dalších klasických léků pro samoléčbu výrazně omezeny. Použití homeopatik se s klasickými léky nevylučuje, v řadě případů je mohou vhodně doplňovat, nebo nabízet řešení tam, kde klasická medicína není dostatečně účinná a bezpečná.

Chirurgický zákrok může u pacienta vyvolat úzkost a je vždy určitou formou traumatu. Pacientovi můžeme doporučit homeopatika, která ho připraví na zákrok i na období, jež po něm následuje.

Zásadním doporučovaným léčivým přípravkem je Arnica Montana 15 C. Je vhodný v prevenci, v časné pooperační péči i ve fázi rekonvalescence. Zlepšuje pružnost cév, omezuje krvácení, urychluje vstřebávání hematomů a zmírňuje bolestivost po zákroku. Je možné jej použít samostatně nebo  kombinovat s dalšími léky se synergickým či doplňujícím účinkem:

Phosphorus 15 C – Snižuje riziko hemoragie.

Gelsemium 15 C – Proti velké úzkosti, která pacienta doslova paralyzuje, k potlačení strachu s pocitem na omdlení, k dodání pocitu jistoty.

Aconitum napellus 30 C – Při strachu z operace s hypertenzí, syndromu bílého pláště, akutním stresu při vyslovení závažné diagnózy.

Staphysagria 9 C – K urychlení hojení rovných řezných ran skalpelem, zmenšení bolestivosti po zákroku.

Nux vomica 9 C – Na podporu jaterní detoxikace po anestézii, ke snížení pooperační nauzey, zvracení, usnadnění prvního vymočení, zlepšení pooperační zácpy.

Apis mellifica 15 C – Při poperačním otoku s pocitem píchavé, pálivé bolesti, zlepšujícím se studenými obklady; při lokální alergické reakci na léky nebo použitou dezinfekci.

China 9 C – Při fyzické astenii doprovázené bledostí a hypotenzí u pacientů, u kterých došlo k rozsáhlé ztrátě organických tekutin (hemoragie, pocení…), srovnává vnitřní prostředí.

Oscillococcinum® – V perioperačním období stimuluje obranné mechanismy organizmu, připraví jej na zvýšenou zátěž a ochrání před případnou infekcí.

Více odborných informací o homeopatické léčbě a kurzech homeopatie pro lékárníky je možné najít na stránkách Homeopatická lékařské asociace www.hla-homeopatie.cz. a cedh.cz

N2Y4M2