PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

HOREČKA U DĚTÍ
Zvýšená tělesná teplota a horečka jsou stavy, které samy o sobě nejsou nemocí. Jde o účelnou reakci organismu na nějaké onemocnění, které zpravidla provází zánět. Nejčastější příčinou horečky bývá virová nebo bakteriální infekce. U malých dětí stoupá teplota mnohem rychleji než u dospělých a vysoká horečka je více ohrožuje. V chladných měsících roku bývá největší výskyt respiračních onemocnění, která bývají doprovázena horečkou. Připomeňme si tedy, jak snižovat horečku, zejména u malých dětí.

Horečkou rozumíme vzestup tělesné teploty nad 38 °C. Od 37 °C do 38 °C mluvíme o zvýšené teplotě. Teplota 41 °C a výše je většinou součástí rozvíjejícího se septického šoku a představuje vysoký stupeň rizika pro pacienta. Nejběžnějším a nejsnadnějším měřením teploty je měření v podpaží, kdy je třeba standardní teploměr vložit do podpažní jamky a paži s teploměrem přitisknout k trupu. Přesnou informaci o výši teploty lze však získat pouze měřením v konečníku nebo ústní dutině. Před měřením v konečníku vždy potřeme teploměr neutrální mastí, aby měření nebylo pro dítě bolestivé. Dítě musíme zklidnit, protože u vzpínajícího se dítěte můžeme konečník poranit. Rozdíl mezi teplotou v podpaží a v konečníku je zpravidla 0,5 °C, v konečníku je o 0,5 °C vyšší. Nejčastější příčiny vzniku horečky jsou virové a bakteriální infekce, reakce po očkování, dále poruchy látkové výměny, poruchy žláz s vnitřní sekrecí, úpal, úžeh, extrémní fyzická zátěž, přehřátí kojenců nevhodným oblečením a pobytem v přehřátých prostorách, těžké úrazy spojené se zhmožděním tkání a další. Malé děti do 3 let věku představují zvláštní skupinu, u které se s výskytem krátkodobě zvýšených teplot či horeček setkáváme často. Problém nastává v případě, že se horečky bezdůvodně opakují nebo přetrvávají a dítě se chová zcela normálně, má chuť k jídlu a zdánlivě mu nic nechybí. V takovém případě je nutno situaci konzultovat s ošetřujícím dětským lékařem. Pokud má horečku dítě ve věku do 3 měsíců, lékaře kontaktujeme vždy.
Vysoké horečky se u malých dětí dostavují mnohem častěji než u dospělých. Je to dáno tím, že nemají vyzrálý termoregulační systém a neumí udržet stálou tělesnou teplotu. Nejčastěji horečky u dětí vyvolá běžná respirační infekce, která u dospělého většinou proběhne bez zvýšení teploty. U dětí je však horečka v rozmezí 38 - 39 °C konstantním příznakem.
Do 38 °C teplotu neovlivňujeme, ale teplotu nad 38 °C ovlivňujeme vždy. Zvýšenou teplotu do 38 °C snáší normální dítě za předpokladu dostatečného přísunu vlažných tekutin velmi dobře. Jedná se navíc o účinnou zbraň organismu v boji s infekcí, a tudíž není účelné ji snižovat. Ke snižování horečky je třeba přistoupit, je-li teplota vyšší než 38 °C. Zvyšování tělesné teploty zvyšuje ztrátu tekutin, na každý stupeň Celsia navíc se jejich potřeba zvyšuje o 10 - 20 %. Především u kojenců se může při nedostatečném příjmu tekutin rozvinout nebezpečná dehydratace organismu spojená s rozvratem vodního a minerálního hospodářství. Proto musíme dbát na to, aby děti při horečce dostatečně pily vlažné tekutiny, které svou nižší teplotou rovněž pomohou snížit horečku. Snižování horečky by mělo být komplexní, zahrnující jak farmakologické, tak fyzikální metody.
Fyzikálně horečku snižujeme pomocí vlažných zábalů nebo omývání houbou. U dětí nad 10 let je možné místo zábalu použít vlažnou sprchu či přikládat ledové kostky na velké cévy.
Farmakologicky teplotu snižujeme pomocí antipyretik, látek působících přímo na hypothalamické termoregulační centrum.
K ovlivnění teploty můžeme dítěti podat Panadol Baby suspenzi, která obsahuje paracetamol působící proti bolesti a proti horečce. Má jahodovou příchuť, neobsahuje alkohol a je vhodný i pro diabetiky. Panadol Baby nedráždí žaludek a snadno se dětem podává. Paracetamol se po podání rychle vstřebává, účinek se dostavuje do 30 minut, vrcholí zhruba za 2 hodiny po podání a odeznívá během 4 hodin. K dosažení optimálního účinku je třeba dávkování stanovit co nejpřesněji podle tělesné hmotnosti dítěte a dodržet jednotlivou dávku tak, aby nedošlo k poddávkování. Lék Panadol Baby suspenze je určen ke snížení horečky a bolesti provázející chřipku, nachlazení, infekční onemocnění dětského věku (např. spalničky, zarděnky, plané neštovice, spála, příušnice) a očkování. Panadol Baby je též vhodný k tlumení bolesti provázející prořezávání zoubků a bolesti zubů. Přípravek je vhodný pro děti od 3 měsíců do 12 let. Ke snížení horečky po očkování může být po poradě s lékařem podán dětem od 2 měsíců.
Panadol Baby čípky jsou určeny pro děti o tělesné hmotnosti nad 9 kg. U malých dětí představuje nejvhodnější lékovou formu sirup nebo čípky. Lze doporučit kombinovat léky na snížení teploty se zábaly či sprchováním. Je nezbytné pravidelně kontrolovat teplotu a stále sledovat stav dítěte, který se může velmi rychle měnit. Dále je nutné podávání vlažných tekutin a dodržování přiměřené teploty v místnosti častým větráním.
U dětí do 5 let, nejčastěji však u dětí do 3 let, se mohou při teplotách nad 38 °C objevit křeče, připomínající epileptický záchvat. V takové situaci je na místě hned volat RZP, protože stav vyžaduje rychlou odbornou pomoc a následné neurologické vyšetření.
Horečku bychom neměli ani podceňovat, ani přeceňovat. Zvýšenou pozornost musíme věnovat dětem, které trpí epilepsií nebo již prodělaly febrilní křeče. V případě, že horečka u kojenců do druhého dne neodezní, u dětí do tří dnů, změní se chování dítěte a popř. se vyskytnou další varovné příznaky, neodkladně konzultujeme vzniklou situaci s pediatrem.

Lucie Pavlisková

 

OWRkY2UzNz