PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Jaká budoucnost čeká farmaceutické asistenty?Jaká budoucnost čeká farmaceutické asistenty?

V letošním roce jsme dali prostor na konferencích Pharma News členům sekce farmaceutických asistentů ČAS, kteří pro Vás připravují velice zajímavé a poučné odborné přednášky. Abychom Vám už teď přiblížili, co se v sekci dělo, děje a co nového se plánuje, zeptali jsme se Aleny Šindelářové a Martiny Šopíkové – předsedkyně a místopředsedkyně Sekce farmaceutických asistentů České asociace sester.

Jaký byl pro Vás rok 2016 z pohledu Sekce farmaceutických asistentů?

V květnu loňského roku jsme uspořádali již 18. celostátní konferenci SFA ČAS, která se tradičně zaměřila na praxi farmaceutických asistentů v lékárnách a prodejnách zdravotnických potřeb. Na podzim jsme v rámci

20. kongresu nemocničních lékárníků organizovali blok farmaceutických asistentů. Mimo odborná témata, která se týkala diabetu a jeho komplikací, se hodně diskutovalo o změnách chystaných v legislativě nelékařských zdravotnických oborů. Těm jsme se ostatně věnovali převážnou část roku 2016. V roce 2015 jsme byli ministerstvem zdravotnictví vyzváni k účasti na několika projektech. Tyto aktivity však byly zastíněny schválením novely zákona o nelékařských zdravotnických pracovnících (dále NLZP), ke kterému došlo v průběhu roku 2016. Novela byla bohužel schválena v podobě, se kterou nesouhlasila většina odborných společností a která, zdá se, stále se prohlubující problémy ve zdravotnictví nevyřeší. V současné době čekáme, jaká bude reakce nového vedení resortu a zda se změny v legislativě budou týkat zdravotních sester, nebo se ještě přihlédne k požadavkům i jiných oborů.

Co plánujete do roku 2017?

Mimo již tradičních akcí, jakou bude v květnu naše konference a v listopadu účast na kongresu nemocničních lékárníků, bychom se rády intenzivněji věnovaly oblasti zdravotnických prostředků. A to na úrovni kvalifikačního i specializačního vzdělávání. Bohužel právě u specializace ve zdravotnických prostředcích nedošlo k zařazení do novely legislativy NLZP námi navrhovaných změn, které se týkaly činností specialisty ve ZP. Mohlo by se tak nyní zdát, že studium specializace v ZP nemá prakticky na kompetence FA dopad. Ale není tomu tak. Naší snahou je a v roce 2017 bude nadále upozorňovat na nesrovnalosti v legislativě FA a upravit samotné vzdělávací programy tak, aby lépe odpovídaly současné praxi.

Jaký je Váš pohled na práci FA?

Jako pozitivní vnímáme, že i v této době se náš obor má kam rozvíjet. A také se rozvíjí, jak jsme se mohly přesvědčit v loňském roce na akcích námi pořádaných od našich kolegyň. Témata týkající se novinek v činnostech FA se budou prezentovat také na letošních konferencích Pharma News.

Co Vám práce FA přináší?

Podobně jako další zdravotnické obory vnímáme stále svou práci jako poslání. V době masivní reklamy a přetahování se o klienty to jistě není lehké, ale věříme, že naprostá většina z nás má svou profesi velmi ráda a chce o své klienty pečovat podle jejich individuálních potřeb. Výhodou našeho oboru je, že není zaměřen výhradně na nemocné. Farmaceutický asistent je zároveň součástí multidisciplinárních týmů dalších zdravotnických profesí. Řada našich kolegyň a kolegů je na pozici auditorů, jsou důležitými partnery při řešení finančně materiálních ztrát a úspor v oblasti léčiv a zdravotnických prostředků. Jistě by bylo milé, kdyby i mezi pedagogy VOŠ v oboru FA bylo více kolegyň a kolegů z praxe. Farmaceutický asistent má studentům určitě co nabídnout a předat! Umí obohatit mnohdy strohou teorii o příklady z praxe. Zná totiž reálné využití teoretických poznatků z výuky, to jiný odborník ne vždy dokáže.

Jste ve výboru SFA ČAS už několik let, co to pro Vás znamená?

Je to práce pro obor, který máme rády. Pracujeme na úkolech přesto, že nás to stojí čas a úsilí a výsledky ne vždy odpovídají očekávání. Můžeme se podílet na procesech, které se týkají nelékařských oborů, neměli bychom u nich chybět, protože jsme součástí pestré mozaiky zdravotnických oborů. Na rozdíl od např. zdravotních sester a laborantů, které mají více profesních organizací, je SFA ČAS v současné době jediným hlasem farmaceutických asistentů v České republice. Jistě se dá říct, že by měl být hlasitější - uvítáme proto další kolegy a kolegyně, kteří mají skutečný zájem o rozvoj oboru a jsou ochotni věnovat mu svůj volný čas.

Co byste si přály do budoucna pro obor FA?

Obecně bychom si pro naše zdravotnictví přály vskutku zdravou a veselou mysl zákonodárců, kteří by naslouchali potřebám zdravotníků i nemocných a dokázali je smysluplně realizovat.

Chcete pomoci řešit aktuální problémy nelékařských zdravotnických pracovníků?

Chcete pomoci hájit názory své a svých kolegů v oblasti vzdělávání, kompetencí?

Chcete zviditelnit svou profesi mezi veřejností i na mediálním poli?

Staňte se členem Sekce farmaceutických asistentů ČAS

www.cnna.cz, www.farmaceutickyasistent.cz

NzYxNjAy