PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Klášterec nad Ohří, město pramenů a porcelánuKlášterec nad Ohří, město pramenů a porcelánu

Klášterec nad Ohří leží na rozhraní Doupovských a Krušných hor. Městem protéká řeka Ohře a historické jádro města je městskou památkovou zónou.

Na našem jedinečně řešeném náměstí, které je jako jedno z mála v České republice postavené z kopce (tudíž se na něm nedrží louže), si nezapomeňte prohlédnout sloup Nejsvětější Trojice, který má dvě zajímavosti – je na něm v jeho zadní části vyobrazen nejstarší znak města Klášterce a byl postavený jako poděkování za to, že se Klášterci vyhnula morová epidemie. Na náměstí také najdete novorenesanční radnici a v jejím sklepení, bývalé šatlavě, městskou galerii.

Klášterec se právem pyšní titulem Město porcelánu. V roce 1794 u nás byla postavena druhá nejstarší porcelánka v Českých zemích a provoz této porcelánky, bohužel již v nových budovách, funguje dodnes pod názvem Thun 1794 a.s.

Dominantou města je neogotický zámek, který obklopuje rozsáhlý anglický park s dendrologicky významnými dřevinami. V roce 2016 byly v parku otevřeny tři naučné dendrologické okruhy a dřevěnými tabulkami označeny ty nejvýznamnější dřeviny.

Na zámecký park navazuje lázeňský areál Evženie. V lázních můžete ochutnat tři minerální prameny, a to pramen Evženie, který je nejstarší a objeven byl v roce 1883, Městský pramen, objevený v roce 1897, a nakonec třetí, Klášterecký, objevený téměř nedávno, v 90. letech 20. století. Klášterecká „Evženka“ postupně dosáhla značné popularity doma i v zahraničí. Ročně se v klášterecké stáčírně plnilo na 2,5 milionu litrových lahví a zdejší kyselkou byla dokonce zásobována i Rommelova armáda v Africe. V roce 2018 byla v lázeňském parku vysazena Lípa Olgy Havlové.

Procházkou mezi zámeckým a lázeňským parkem se můžete zastavit v loděnici na malé občerstvení a zapůjčit si pramici a projet se po řece Ohři s výhledem na zámek, nebo kola a udělat si výlet po okolí. K výletu na kolech vybízí cyklostezky v okolí, a pokud vás kola omrzí, doporučujeme pěší výlet na některý z blízkých hradů. Nedaleko Klášterce jsou to zříceniny hradů Šumburk a Egerberg, ze kterých je neopakovatelný výhled po okolí.

Hrad Šumburk

Majitelem hradu je město Klášterec, které na jeho obnovu vynakládá nemalé prostředky. Hrad byl postaven mezi lety 1431 – 1435. Jeho dominantou jsou zbytky velkého donjonu. Ve zdivu se zachovala řada krakorců od prevétů a patrné jsou také zbytky kruhové nárožní věže. Ve zdech hradního paláce se dochovaly kanály teplovzdušného topení, zachovalé jsou také zbytky opevnění. Později se obytná funkce hradu vytrácela a majitelé se postupně stěhovali na tvrz pod hradem, nakonec se panstvo přestěhovalo na nové sídlo – na zámek v Klášterci nad Ohří.

V roce 2017 začaly na Šumburku záchranné práce zakonzervováním torza západní hradby. Druhá etapa opravy hradu zahrnula zajištění havarijních míst nádvorní stěny jižní budovy. Třetí etapa zahrnuje konzervaci torza čelní hradby vedle vstupu do hradu, kde došlo ke zpevnění zdiva. Dále byly zajištěny lomové plochy v místě původního navázání čelní hradby na zdivo bašt a také dozdění uvolněných kamenů. Ve čtvrté etapě budou zajištěna havarijní místa obvodové hradby a paláce.

Hrad Lestkov (Egerberk)

Zřícenina hradu Lestkov neboli Egerberk ležící na pravém břehu řeky Ohře asi 3 km od Klášterce nad Ohří. Prvním známým majitelem šlechtického hradu založeného na přelomu 13. a 14. st. byl Vilém z Egerberka. Stavba je ukázkou hradu s dvoupalácovou dispozicí. Dnes jsou zachovány zbytky příkopů, valů, hradeb, brány, paláců a hospodářských budov. Z Klášterce nad Ohří se lze k hradu dostat po červené turistické trase od lázeňského areálu. Hrad má v současnosti soukromého majitele, který zde postupně provádí opravy zdiva a snaží se celý areál co nejvíce zpřístupnit veřejnosti.

Katastr města Klášterce nad Ohří nabízí i mnoho dalších neopakovatelných výletů.

Až někdy zavítáte do severozápadních Čech, nezapomeňte navštívit také Rašovické skály nebo vrch Mravenčák, který se tyčí kousek od hradu Lestkov a roste na něm chráněný koniklec luční. Rašovické skály zase nabízejí jeden z nejhezčích výhledů v okolí. A ještě jednu zajímavost vám okolí Klášterce může nabídnout…je vyhledávaným cílem amatérských geologů. V okrajové části města se totiž nachází významné ložisko křemenných polodrahokamů. Je jedním z nejvýznamnějších lokalit s výskytem drahých kamenů na území ČR a právě tady se za dob panování Karla IV. těžily drahé kameny pro výzdobu kaple Svatého kříže na Karlštejně.

 

YTc3Mzg