PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

KOLOSTRUM – NOVÁ DIMENZE BIOLÉČBY V APLIKOVANÉ IMUNOLOGIIKolostrum (mlezivo – mateřská tekutina) je předmléčný tekutý sekret, který je vylučován mléčnou žlázou matek savců bezprostředně po porodu. Pro novorozence představuje prvotní zdroj potravy, a životně důležitých látek. Jedná se hlavně o imunostimulační látky, růstové faktory, regenerativní a detoxikační látky. Léčivých účinků kravského kolostra využívala lidová medicína už v dávných dobách. Velmi rozšířené použití bylo zejména u severských národů. Kolostrum v dnešní době lze léčebně použít u řady dětských nemocí. Méně rozšířené, ale velmi účinné je jeho použití pro dospělé. Kolostrum je pro nás zdrojem tří hlavních typů léčebného působení, jedná se o: imunostimulaci, imunoregulaci, regeneraci popř. detoxikaci. Hovězí kolostrum obsahuje v naturální podobě cca 20 - 30 x více imunostimulativ než lidské. Jedná se o takové typy látek jaké dokáže vyrobit pouze organismus savců a které jsou pro nás nenahraditelné jakýmkoli rostlinným materiálem. Kolostrum je svým složením velmi složitá, ale komplexní směs stovek biologicky a imunologicky významných látek. Na trhu existuje několik dodavatelů bovinních kolostrálních produktů, ovšem kvalita výsledných produktů se velmi liší. V zásadě velmi záleží na tom, jak dlouhou dobu po porodu telat se kolostrum sbírá, zdali je to jeden den nebo např. 3 dny. Kolostrum totiž velmi rychle mění svůj charakter a čím delší doba od porodu uplyne, tím více se stává normálním mlékem. 

IMUNOSTIMULATIVNÍ ÚČINKY – kolostrum obsahuje všech pět druhů protilátek (IgG, IgM, IgD, IgE a IgA), které ničí bakterie, viry, alergeny, kvasinky a plísně. Kolostrum obsahuje nejvyšší koncentraci zmíněných imunoglobulinů. Tyto protilátky zajišťují konkrétní obranu při boji s mikroorganismy způsobujícími obrnu, zápal plic, úplavici, kandidózu a mnoho dalších infekcí. V dnešní době se stále častěji vyskytují chronické zdravotní komplikace spojené s imunodeficity zejména u dětí (onemocnění horních cest dýchacích atp.) kdy dochází k opakovaným indikacím antibiotik, se všemi neblahými důsledky a negat. účinky (disbiosa střev. traktu, činnost vnitř. orgánů atp.). U dospělých jedinců v podstatě u všech infekčních onemocnění i rakovinných nebo HIV dochází k výraznému snížení činnosti imunitního systému. V této době bude důležitý i antivirotický účinek kolostra, zejména v souvislosti s nastupujícími viry klasické a prasečí chřipky včetně jejich možných mutací. Při kontaktu s těmito viry bude důležitá imunologická připravenost organismu. Obrázek zachycuje vzestup koncentrace lymfocytů během léčby kolostrem v krvi člověka se závažným imunologickým onemocněním (systemický lupus).

 IMUNOMODULAČNÍ (regulační) ÚČINKY -v kolostru se vyskytují zvláštní typy peptidových látek s vysokým obsahem prolinu. Tyto peptidy jsou považovány za velmi silné imunoregulátory. Mají schopnost zvýšit propustnost kožních cév, což umožňuje regulační činnost, tedy podporu nebo naopak potlačení imunitních reakcí. Potlačování imunitního systému je nezbytné proto, aby zabránilo imunitnímu systému v napadání sebe sama, jako například u autoimunitních onemocnění (revmatická artritida, lupus, roztroušená skleróza, Alzheimerova choroba a alergie). Tato schopnost kolostra může pomoci zamezit takovému působení u autoimunitních onemocnění a v budoucnu se může ukázat ještě důležitější, než si dnes dokážeme představit. Jsme pouze v prvních fázích zjišťování celého potenciálu prolinových a dalších doplňkových faktorů kolostra při zvládání autoimunitních a zánětlivých onemocnění. Každopádně empirická zkušenost při dlouhodobém používání kolostra vede k poklesu a odeznívání alergických projevů. Obrázek zachycuje pokles enormně vysoké koncentrace IgE v krvi alergika trpícího atopickým ekzémem v průběhu cca 1 roku, pacientovy subjektivní potíže se značně snížily. Obdobné výsledky má léčba kolostrem i u autoimunitních onemocnění jako (revmatoidní artritida, roztroušená skleróza atp.) 

REGENERAČNÍ ÚČINKY – pravidelné užívání vede k regeneraci střevních stěn (výborné výsledky jsou u Crohnovy choroby) a vnitřních orgánů např. jater (dochází k velmi intenzivnímu odbourávání nadbytečného cholesterolu, močovinových derivátů (dna) atp.) Po požití kolostra novorozeňaty dochází k jejich okamžité regeneraci. Kolostrum je totiž natolik silným vitalizátorem, že jeho pravidelné užívání není doporučeno registrovaným sportovcům, neboť jeho účinek je až anabolický (obsahuje somatomediny jež zesilují aminokyselinový a glykogenový transport ve svalech). Důležité účinky jsou také detoxikační a růstové (využití v kulturistice na rychlý růst svalů). 

Dr. BOJDA Kolostrum klasic je prvním tuzemským kolostrálním produktem. Toto kolostrum je získáno bezprostředně po porodu telat do max. 6 hodin. Kolostrum je velmi opatrně dehydrováno spec. technologií tak, aby si zachovalo maximum nutričních a účinných látek. Výrobek je ve formě prášku, což má své důvody důvody: Účinnost - při kontaktu prášku s ústní sliznicí dochází k stimulaci a aktivaci imunologických center, a imunologický účinek kolostra je silnější než v případě dopravování kolostra do zažívacího traktu formou kapslí či tablet. Ekonomie – odpadají nemalé investice na tabletování a kapslování, navíc prášek je přijatelná forma pro děti, kterým zpravidla chutná. Maximum účinných látek – jedná se o čisté kolostrum bez tabletovacích přísad (stearáty, makrogol atd.) a bez jiných přidatných látek. Výsledky – jde o velké balení (100g), které vystačí na cca 6 týdnů v profylaktickém režimu, během této doby zpravidla pacient zaznamená pozitivní odezvu.

 Ing. Karel BOJDA Ph.D. Lékárna MEDICAMENTUM

NjM0YTQz