PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Lednice - malebná obec na jihu MoravyLednice – malebná obec na jihu Moravy

Lednice, rozkládající se v nivě řeky Dyje, má za sebou bohatou historii. Tento fakt byl ostatně v roce 1996 oceněn zápisem do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.  Součástí obce je od roku 1966 i blízká osada Nejdek, jako její místní část, tato osada byla v minulosti významným hradiskem.

Lednice neslouží jen k návštěvě památek, ale nabízí spoustu možností ubytování, a to v hotelech, penzionech či menších soukromých zařízení, které nabízejí vše pro Vaše pohodlí. Spousta z těchto zařízení má i svůj vlastní vinný sklípek. Některé hotely poskytují pro své hosty i welness služby. Nejrozsáhlejší nabídku najdete v lázních – Lázeňském domě Perla, který slouží pro relaxaci a zahojení těla i ducha. Lázně Lednice byly vybudovány v roce 2005 a  spolu s nedávno dostavěnou lázeňskou kolonádou přirozeně dotváří podobu tohoto úžasného místa.

V pestré nabídce nezůstávají pozadu ani stravovací zařízení v Lednici. Ochutnat můžete to nejlepší z moravské kuchyně.

Slavné osobnosti spjaté s Lednicí

Josef Hardtmuth (1758-1816)

Byl mimořádnou, všestranně nadanou osobností. Roku 1805 byl jmenován ředitelem lichtenštejnského stavebního úřadu. V době působení u Lichtenštejnů vybudoval J. Hardtmuth početnou řadu staveb v Lednicko-Valtickém areálu. V Lednici to byly především stavby jako Minaret, Akvadukt v zámeckém parku či romantická zřícenina Janův hrad. Dle jeho projektu byl také postaven Lovecký zámeček. Mimo to byl J. Hardtmuth úspěšným vynálezcem. Jeho hlavním dílem je moderní tužka.

Kníže Karel Eusebius ( 1611-1684)

Výrazně se zapsal do stavebních dějin zámků v Lednici i ve Valticích. Zabýval se uměním, architekturou, chovem koní a zahradnictvím. Byl první z rodiny, o kterém se ví, že si vážil krásy krajiny. Za jeho vlády začaly zahradní principy ovlivňovat tvář okolní krajiny. V roce 1656 nechal vysadit přímou alej z Lednice do Valtic. Zvýšenou pozornost věnoval také zámeckému parku. Lednice se měla stát jeho letní rezidencí, proto se rozhodl i pro založení velkolepé barokní zahrady, a jelikož teprve voda přináší do zahrady život, věnoval kníže pozornost i vodním atrakcím. Dle něj měly finanční prostředky sloužit k tomu, aby člověk po sobě zanechal pomníky ve formě uměleckých děl sloužících k reprezentaci rodu, aniž by ukazovaly vychloubačnost či pýchu.

Jan II. z Liechtensteinu (1840 -1929)

Díky zájmu Jana II. o přírodní vědy byl v roce 1912 zřízen Ústav zušlechťování rostlin knížete Jana z Liechtensteinů J. G. Mendela v Lednici, k poctě zakladatele genetiky J. G. Mendela. Pro výstavbu ústavu byly dány pozemky, nacházející se jižně od Lednice podél Valtické aleje, dnes Bezručovy aleje, a navazující na zahrady tehdejší německé „Vyšší ovocnicko-zahradnické školy“ a „Vily Thuma“, která patřila lednickému umělci malíři Karl Maria Thumovi (1870 - 1925). Kníže Jan II. nejenže vybudování ústavu umožnil, ale byl i jeho štědrým donátorem. Financoval vlastní výstavbu, poskytl pozemky a garantoval desetiletý finanční příspěvek na provoz.

Významné památky Lednice

Zámek Lednice

Nejznámější památkou je nepochybně Zámek Lednice. Na místě této velkolepé stavby se již kolem roku 1222 rozkládala gotická tvrz s dvorcem, kterou r. 1249 český král Václav I. propůjčil šlechtici Sigfriedu Sirotkovi z Rakouska. Koncem 13. století se držiteli celé Lednice stali Lichtenštejni. Tato národní kulturní památka prošla složitým stavebním vývojem od gotické tvrze přes renesanční, barokní a klasicistní podobu až po současný vzhled ve stylu anglické tudorovské gotiky. Tuto podobu získal tento romantický zámek díky poslední přestavbě pod vedením vídeňského architekta Jiřího Wingelmüllera v letech 1846-1858. V práci až do dokončení pokračoval jeho asistent Johann Heidrich. K tomuto architektonickému skvostu se také nesmazatelně pojí rod Lichtenštejnů. V roce 1996 byl celý Lednicko-Valtický areál (tedy i Zámek Lednice) zapsán na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO.

Skleník

Skleník byl postaven na části plochy bývalé oranžérie, která byla založena již v roce 1717. V roce 1842 pak Alois II. dává pokyn svému architektu Jířímu Wingelmüllerovi k vybudování nové stavby. Polokruhovitá forma a náročná železná konstrukce této stavby představovala v tehdejší době mimořádný pokrokový počin a díky tomu dnes patří mezi význačné technické památky.

Minaret

Minaret neboli také Turecká věž je stavba uzavírající osu celého zámeckého areálu. Toto atraktivní dílo bylo zbudováno Aloisem Josefem I. podle návrhu architekta Josefa Hardtmutha na přelomu 18. a 19. století. Byl vystavěn na močálovité půdě a její zpevnění provedli pracovníci pomocí 500 dřevěných kůlů, více než 17 metrů dlouhých. V přízemí se Minaret otevírá arkádami, jež zdobí mravoučné texty z koránu. Patří mezi výjimečné stavby tohoto charakteru v Evropě a s výškou téměř 60 metrů patří na kontinentě mezi nejvyšší.

Zámecké jízdárny – Multifukční centrum

Patří mezi nejkrásnější a také nerozsáhlejší jízdárny světa. Architektem této monumentální budovy je Johan Bernard Fischer z Erlachu, stavba byla dle jeho projektu započata v letech 1687/1688. V letech 1690/1691  poté Domenico Martinelli dotvořil prostory koníren v duchu dobového vkusu. Nádvoří jízdáren je otevřeno trojicí průjezdů se sloupovými portiky a portály oživenými alegorickými sochami z let 1700-1701, které jsou dílem sochaře Giovanniho Guilianniho.  Budova zámeckých jízdáren sloužila k chovu koní, tzv. lednických strakáčů. Toto plemeno způsobilo senzaci na francouzském dvoře, kdy byli zapřaženi do kočáru při svatbě krále Ludvíka XIV. s Marií Teresou. V současné době jsou zámecké jízdárny nejstarší dochovanou částí celého zámeckého areálu.

K dalším neméně významným památkám patří historická budova radnice, socha sv. Jana Nepomuckého či nedávno obnovený židovský hřbitov.

Zajímavosti

- Zámek v Lednici byl v roce 2015 jednou z nejnavštěvovanějších památek.

- Zámek v Lednici byl jedním z prvních elektrifikovaných objektů na Moravě.  V roce 1903 firma Siemens položila první elektrický kabel a rozsvítila jeho interiéry.

-Ve sklepení zámku se nachází nejstarší a největší umělá jeskyně v Evropě – grotta.

- Na výzdobě interiérů se podíleli bratři Thonetové jako učni (intarzované parkety), zakladatelé firmy Thonet na ohýbaný nábytek.

Turistické informační centrum Lednice

www.lednice.cz

Foto - Vidfoto Dušan Cupal

YWJlN