PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Mělník – královské věnné městoMělník – královské věnné město

Neopakovatelná atmosféra historického města Mělníka a jeho památek připomíná, že tudy již více než tisíc let kráčela historie českého státu. 


Mělník, historické sídlo nad soutokem Labe a Vltavy, je městem již více než 745 let. K osídlení lákalo toto jedinečné místo poblíž hory Říp odpradávna. Jeho bohatá historie se otiskla do pozoruhodných památek, které vytvářejí nezaměnitelnou atmosféru Mělníka. Na poměrně malém prostoru historického jádra se nachází celá galerie významných architektonických památek. Víno, které se na Mělnicku pěstuje a vyrábí již od 9. století, je možné degustovat v historických vinných sklepích či při tradičních vinařských i dalších akcích. Vinná noc, folklorní festival Mělnický Vrkoč, recesistická Mělnická Jizerská padesátka, Mělnické kulturní léto, Mělnický košt, Mělnické vinobraní, Vánoční trhy, to je jen výběr z akcí, které určitě stojí za návštěvu tohoto krásného města. 

Právě sem, na vyvýšený ostroh nad soutokem Vltavy a Labe, kladou historici legendární hradiště Pšov, rodiště kněžny Ludmily, manželky prvního doloženého knížete Bořivoje a babičky knížete Václava. Jméno Mělník se poprvé objevuje na stříbrných mincích, denárech, které právě zde nechala kolem roku 1000 razit kněžna Emma, žena knížete Boleslava II. 
S manželkami panovníků se osudy města spojovaly i nadále. Sídlila zde Kunhuta Uherská, žena Přemysla Otakara II. i Eliška Přemyslovna. Statut královského věnného města udělil Mělníku její syn Karel IV., který se také zasloužil o nebývalý rozkvět zdejšího vinařství. Příznivé podmínky výhřevných opukových svahů společně s uměním a péčí místních vinařů zajišťují pokračování mělnické vinařské tradice a šíří její věhlas dodnes.

Soutok Labe a Vltavy – Mezi zámkem a chrámem sv. Petra a Pavla se nachází vyhlídka na soutok dvou nejvýznamnějších českých řek – Labe a Vltavy. V Krkonoších pramenící Labe přitéká do Mělníka od jihovýchodu, při pohledu z vyhlídky více zleva. Ač je na soutoku s Vltavou méně mohutné než Vltava, řeka dál plyne právě jako Labe, a vlévá se tak nad Hamburkem do Severního moře. Popsaný soutok je vidět při důkladném pohledu vlevo. Přímo naproti vyhlídkovému místu vtéká do Labe Vraňansko-hořínský plavební kanál. Jeho plavební komory z roku 1905 jsou dodnes funkční technickou památkou v secesním slohu.  

Zámek Mělník nabízí prohlídky interiéru a ochutnávky vín Lobkowiczkého vinařství ve vinných sklepích ze 14. století. Vinice 
sv. Ludmily pod zámkem tvoří neodmyslitelnou součást mělnického panoramatu. 

Náměstí Míru obklopují architektonicky cenné budovy dokumentující stavební vývoj města. Dominantu tvoří historická radnice s věží. Centrální prostor náměstí od roku 1938 krášlí kašna architekta Jaroslava Fragnera se sousoším Vinobraní Vincence Makovského z téhož roku. 
Chrám sv. Petra a Pavla patří k nejstarším kostelům na našem 
území, jeho stavební vývoj započal již na přelomu 10. a 11. století. 
Z gotické věže se naskýtá impozantní výhled do okolní krajiny, 
pod presbytářem se nachází krypta s kostnicí. 

Pražská brána je dochovaným pozůstatkem původního středověkého opevnění. V těchto výjimečných prostorách sídlí galerie a kavárna Ve Věži, která nabízí pravidelné výstavy současného umění a z nejvyššího patra také nevšední výhledy na město. 

Kostel sv. Ludmily nesoucí jméno české patronky vinařů 
byl postaven v roce 1585. Za dnešní podobu vděčí rekonstrukci z let 1906–1907 pod vedením architekta Antonína Wiehla, rovněž autora nedaleké dřevěné zvonice. 

Mělnické podzemí a studna se nachází pod historickým centrem města. Zpřístupněna je malá část podzemí včetně 54 m hluboké středověké studny. Ta je díky své šířce 4,54 m nejširší studnou v ČR. Prohlídky podzemí probíhají denně z Turistického informačního centra. 

Regionální muzeum Mělník sídlí v budově bývalého kapucínského kláštera. Zde lze navštívit expozici českého vinařství, regionální historie a přírody, v nedalekém objektu pak také stálou expozici historických kočárků. 

Masarykův kulturní dům – státem chráněná kulturní památka navržená v duchu funkcionalistického purismu od svého dokončení v roce 1936 představuje centrum kultury ve městě.

Kontakty:
Turistické informační centrum Mělník, Legionářů 51, Mělník
www.ticmelnik.cz

Město Mělník | www.melnik.cz
Mělnické kulturní centrum | www.mekuc.cz

foto: Marek Vaneš

MDI5M