PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Mobilní aplikace – budoucnost pro Vaše klientyMobilní aplikace – budoucnost pro Vaše klienty

Nové trendy v lékárnictví s sebou přináší jako v dalších oborech příklon k digitalizaci a elektronizaci. Se zavedením systému e-recept byl učiněn první krok k digitalizaci lékárenství a je nutné ho chápat jako součást dlouhodobé strategie zdravotnictví jako celku. Elektronizace lékárenství je v neposlední řadě reakcí na změny v uživatelském chování spotřebitelů – pacientů, kteří čím dál více upřednostňují užívání moderních mobilních aplikací.

Období koronavirové pandemie utvrdilo všechny zainteresované subjekty, že je to cesta nezbytná a nevyhnutelná. Zdravotní a hygienické požadavky na výdej receptových léčiv nabraly na důležitosti s každým podaným telefonem pacienta, který museli vzít lékárníci fyzicky do ruky, aby mohli správně přečíst či načíst identifikátor receptu do svého lékárenského systému. Rizika spojená s takovým předáním receptu řada z nich vnímala velmi negativně.

Vzhledem k aktuálnímu legislativnímu omezení zásilkového prodeje léčiv se jako bezpečný způsob výdeje léku zdá rezervace léku online s následným vyzvednutím přímo v lékárně. Přináší benefity jak zákazníkovi – ten jde do lékárny na jistotu, až když dostane zprávu o tom, že je jeho lék připraven, tak lékárníkovi, který nejdříve ověří dostupnost daných léků v lékárně, případně je objedná a připraví pro pacienta k následnému vyzvednutí např. na základě čísla rezervace apod. Odpadá tedy nutnost fyzického kontaktu či načítání a předávání a luštění kódů z SMS zpráv.

Ještě dále jsou mobilní aplikace přímo v chytrých telefonech klientů, který má dnes již téměř každý a stal se nezbytnou součástí našich životů. Průměrný Evropan stráví na svém mobilním miláčkovi více než dvě hodiny denně. Vývojáři mobilních aplikací tak jdou naproti tomuto spotřebitelskému chování.

Jak jsou na tom lékárenské mobilní aplikace v České republice?

Lékárenské mobilní aplikace, které umožňují rezervaci e-receptu či volně prodejného léku, spojují možnost rezervovat si svůj e-recept či lék v konkrétní lékárně se snadným vyhledáním a navigací do konkrétní lékárny. Další předností mobilní aplikace je snadné načtení identifikátoru e-receptu a přeposlání do lékárny. Díky „push notifikacím“, které chodí klientovi rovnou do mobilu, má přehled o aktuálním stavu objednávky přímo ve svém mobilu. Některé aplikace navíc umožňují nahrání věrnostní karty, odpadá tedy nutnost nosit s sebou plastovou kartičku.

Podívejte se na porovnání vybraných aplikací v lékárenství:

Nezávislá lékárna v mobilní aplikaci?

Při zvažování, zda se zapojit do některé z výše uvedených lékárenských aplikací je nutné brát v úvahu i fakt, že v případě rezervace OTC přípravku klientem, je tato rezervace realizována prostřednictvím e-shopu dané sítě či sdružení. Výjimku tvoří aplikace Moje Magistra, v rámci které se výdej OTC přípravku – stejně jako výdej Rx přípravku přes rezervovaný e-recept - odehrává vždy v konkrétní kamenné lékárně, kterou si klient vybere. Aplikace Moje Magistra se tak jeví jako jediná otevřená mobilní aplikace, do které je umožněn vstup nezávislému lékárníkovi.

V této aplikaci, kterou vyvinula společnost Magistra a. s. již v roce

2019 pro potřeby všech nezávislých lékáren, lze rezervovat e-recept či OTC přípravky na aktuálně téměř 250 lékárnách po celé

ČR. Do projektu jsou zapojené lékárny Magistra i nezávislé lékárny, v rámci projektu pak využívají CRM systém pro rychlé zpracování rezervací přímo na táře v lékárně s možností komunikace s klientem přes tento systém.

Mobilní aplikace Moje Magistra je určena pro všechny klienty a získává si stále větší oblibu. Dle vyjádření společnosti Magistra a. s „Počet rezervací přes mobilní aplikaci každý měsíc roste, a během koronaviru jsme zaznamenali skokový nárůst jak v počtu stažení aplikace, tak v počtu rezervací. Naši klienti nejčastěji využívají aplikaci k rezervaci e-receptu a/nebo volně prodejných akčních přípravků.“ Klienti si mohou také snadno načíst do aplikace věrnostní kartu své lékárny a nechat tak tu plastovou doma. Mobilní aplikace je pro klienty zdarma.

Zdá se tedy, že větší lékárenské sítě mají mobilní aplikaci pro rezervaci léků podchycenou. Pokud jste nezávislá lékárna a chcete jít nyní naproti spotřebitelským trendům, snadná cesta je aplikaci Moje Magistra na lékárně vyzkoušet a udělat si vlastní názor.

N2RkZD