PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

MUDr. David TomášekMUDr. David Tomášek:

Relativní prodloužení penisu

Od dávných dob je velikost mužského přirození pro jejich nositele symbolem mužství a není, co divit, že s pokroky medicíny se muži snaží si tento primární pohlavní znak všemi způsoby zvětšit. Mužský pohlavní orgán je vlastně živá houba, která se při vzrušení naplní krví. Přibrzděním odtoku krve z tohoto prostoru, dojde ke zpevnění a tím lépe proniká při pohlavním aktu do pochvy. Právě proto, že houbovité těleso je živá tkáň, nelze do něho řezat ani ničím nastavovat. Pokud se tak stane, poškozená část tkáně se projizví, neplní se a úd se může v erekci ohýbat. Jediná možnost prodloužení je uvolnění části penisu, která je připevněná ke kosti stydké. Proto se tomu říká relativní prodloužení. Penis se skládá ze třech houbovitých těles – dvou jdoucích paralelně vedle sebe, třetí částí je žalud. Asi čtvrtina spojených houbovitých těles je připevněná ke sponě stydké a část se na konci větví ke kostěným obloukům kosti stydké oboustranně. Uvolněním vazu, který penis drží u stydké spony, část spojeného houbovitého tělesa vypadne ven z těla. Nejedná se však o veliké prodloužení, snad tak 2 vzácně 3 cm.

Povolení vazu penisu (ligamentum suspenzorium penis) lze provést každému zdravému muži, nezávisle na jeho aktuální délce penisu.

Výkon je optimální provádět v anestesii celkové, nebo epidurální. Lze jej sice provádět i v anestesii svodné kombinované s anestesií lokální (nejlépe tumescentní – přeplnění okolní tkáně operovaného místa), ale tato anestesie zbytečně prodlužuje délku výkonu a může ovlivnit spolupráci s klientem, vystrašeným z průběhu výkonu.

Jak už bylo zmíněno, je principem operace protětí vazu penisu od úponu ke sponě stydké až k její spodní části, vmezeření okolní tkáně stehy a sešití původně příčné jizvy tak, že vzniká jizva svislá. Výkon je prováděn z relativně malého řezu ve značné hloubi těla a patří do rukou zkušeného chirurga. Po operaci ve chvíli plného vědomí a možnosti adekvátní chůze lze klienta propustit do ambulantní péče. Pooperační stav je prakticky nebolestivý, svislá jizva cca 3 cm dlouhá těsně při kořeni penisu není tedy překážkou k propuštění do ambulantní péče.

Ptáme-li se na kontraindikace a rizika, pak relativní kontraindikací jsou psychické poruchy zvláště u mužů, kteří se na výsledek příliš upínají a relativní krátké prodloužení u nich vedou k depresím. Při zjištění vrozené vady penisu v průběhu operace se může stát, že operatér akutně musí od operace ustoupit, zjistí-li riziko poškození atypicky uložených nervů a cév. Rizikem výkonu jsou standardní rizika patřící chirurgickému výkonu – šokové stavy, infekce, rozpad rány, hojení druhotné (per. secundam). Ztráty citlivosti, možnosti erekce, nebo změny tvaru penisu jsou vzácné a bývají spojené s nešetrným postupem při výkonu. Poruchy močení jsou též vzácné. Vzácností však nejsou dlouhou dobu trvající otoky a dlouho ustupující modřiny.

V pooperačním průběhu se mohou objevit modřiny a otoky krajiny jak penisu a jeho předkožky, tak jeho okolí na vnitřních stehnech a šourku. Močení bývá bezproblémové.

Po výkonu je vhodný klidový režim jako po každé operaci po dobu dvou týdnů, obklady kořene penisu (ne výše, aby nedošlo k zánětu močového měchýře). Významnou je častá toaleta sprchami zvláště po každé biologické potřebě (močení, stolice). Operovaný se má snažit polohovat penis dolů a nosit jej v těsných slipech. Obklad tak penis odtlačí, aby se omezilo srůstání původního vazu zpět. Po odstranění stehů, tedy po dvou týdnech, jsou vhodné tlakové masáže jizvy, odtahování penisu směrem dolů, nebo eventuálně použít tahové strojky, kterými se penis prodlužuje i konzervativně (bez operace). Tento postup musí být předem konzultován s operatérem. Pohlavní styk a masturbace je možná až po 4-6 týdnech a vážně se nedoporučuje to zkoušet dříve, aby nedošlo k druhotnému krvácení a vzniku nových modřin a otoků.

Výsledným efektem je takové relativní prodloužení penisu, které je adekvátní délce původního úponu penisu ke sponě stydké. Nelze dopředu dost dobře odhadnout, k  jakému prodloužení dojde. Jediný následek po výkonu je, že po prodloužení už penis nepřesáhne v erekci vodorovnou rovinu (vaz neudrží váhu penisu) stejně jako, že je při pohybu nestabilní, tedy se rychleji pohybuje ze strany na stranu. V erekci je logicky penis o uvedenou délku prodloužen.

Tento výkon lze kombinovat s rozšířením průměru penisu pomocí vlastního tuku. Tento výkon je optimální provést v druhé době po prodloužení. Lze jej provést najednou, avšak rozložení těchto dvou výkonů na dvě doby s odstupem alespoň půl, nejlépe jeden rok, vede k větší jistotě kladného výsledku obou operací. Obřízka, provedená dohromady s prodloužením, vytvoří lepší podmínky pro rovnoměrné rozložení tuku po celém penisu.

Je nutno mít na paměti, že tyto „estetické“ operace na penisu jsou pouhou optickou úpravou penisu muže a že funkčnost penisu je prakticky stejná. Penis se prodlouží o cca dva centimetry, což při styku žena ani muž prakticky nepoznají. Tukem rozšířený penis neovlivní tvrdost stejného průměru penisu jako před výkonem a tuk se pochvou protáhne jako písek v přesýpacích hodinách.

Klient má být dostatečně poučen nejen o rizicích a komplikacích, ale i o výše uvedeném efektu, neboť si od této operace často muži slibují více, než jim chirurg může umožnit.

 

MUDr. David Tomášek patří k elitě plastické chirurgie v Praze. Svými znalostmi a praxí, kterou získal za posledních více než 20 let, se řadí k nejzkušenějším a nejpreciznějším operatérům na poli estetické plastické chirurgie. Od roku 1995 působí jako odborný asistent Institutu pro vzdělávání zdravotníků a od roku 1997 se vznikem Kliniky plastické chirurgie 1. lékařské fakulty na Bulovce v Praze se stal MUDr. David Tomášek i odborným asistentem na 1. lékařské fakultě v Praze. V roce 2004 byl jmenován Městským soudem v Praze soudním znalcem v oboru zdravotnictví se specializací na chirurgii se zvláštním zaměřením na chirurgii estetickou. Toto jmenování je odrazem tisíců úspěšně provedených estetických plastických operací. V roce 2013 získal certifikát celoživotního vzdělávání od České lékařské komory.

NWI3MDE4Nm