PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

MUDr. Vladislav Klemenc, Urologická ambulance PrahaMUDr. Vladislav Klemenc,
Urologická ambulance Praha

Pane doktore, kdy je vhodné indikovat pacientům užívání prostatických přípravků s obsahem extraktu ze slivoně africké?

Fytopreparáty obsahující Pygeum africanum blokují růstové faktory, působí protizánětlivě a antiedematózně.  Tímto mechanizmem jsou především ovlivněny iritativní symptomy při močení u muže. To je především častější nucení na močení, nutkavost a pocit naléhavější potřeby močit bez odkladu. Kupříkladu při příchodu domů, syndrom „klíče v zámku“. Nebo při zvuku tekoucí vody, pocitu vlhka. Iritativní příznaky jsou pacientem většinou vnímány jako více obtěžující než obstrukční příznaky, jako kupříkladu slabší proud moče a delší močení. V počátečních stádiích prostatických obtíží jsou fytopreparáty bezpečnou léčebnou variantou prakticky bez nežádoucích účinků.

Souvisí obtíže se zvětšenou prostatou rovněž s erektilní dysfunkcí nebo obecně s kvalitou sexuálního života?

Ano, u většiny pacientů, kteří mají obtíže s močením, registrujeme i obtíže v sexuální oblasti. Především snížené libido a zhoršenou erekci. Pacient je unavený z přidružených obtíží s močením, méně vyspalý z důvodů močení v noci. Zároveň častěji dochází i ke zhoršení hygieny u muže pro únik moče do prádla. Pacient má menší sebevědomí a potřebu komunikace s okolím. Mohu jen potvrdit, že žena je tím hlavním motorem, který dostane muže k urologickému vyšetření.

Co je to uroflowmetrie a kdy se provádí?

Jedná se o neinvazivní a pro pacienta zcela bezbolestnou metodu měření mikčního průtoku. Přístroj si lze představit jako pisoár, nebo v případě mikce vsedě, gramofon, do kterého se pacient vymočí. Přístroj je opatřen čidlem, které převede rychlost proudu do grafické podoby křivky znázorňující rychlost proudu. Množství vymočené moči za jednotku času v ml za sekundu. Podle tvaru křivky lze objektivizovat eventuelní obstrukční mikci. Provádí se u každého pacienta vyšetřovaného v ambulanci urologa.

Co přesně nám říká hodnota PSA a kdy jsou její hodnoty zvýšené?

PSA-prostatický specifický antigen je marker specifický pro prostatu. I přesto, že se jedná o velice důležitý ukazatel patologické funkce tkáně, není 100% senzitivní pro nádor prostaty. Hodnota PSA je zvýšená tedy nejenom u karcinomu prostaty, ale i u výrazněji zvětšené prostaty, či zánětu prostaty. V případě bakteriální močové infekce může být hodnota PSA také i několikanásobně zvýšená. S věkem se normální hodnota PSA zvyšuje (od 2,5 do 6,5). Hodnota PSA může být někdy zvýšená i po pohlavním styku s ejakulací či po saunování. Zvýšené PSA nezpůsobuje karcinom prostaty, ale jedná se o indikátor možné patologie. 

Od jakého věku a jak často by měli muži chodit na pravidelná preventivní vyšetření?

Muži, který má v rodinné anamnéze příbuzného s nádorem prostaty, doporučuji jít na urologické vyšetření již ve 40 letech. Vyšetření spočívá v odebrání anamnézy, palpačního vyšetření prostaty per rectum, odběru PSA a mikčním vyšetření uroflowmetrií.  U ostatních mužů nezatížených pozitivní nádorovou anamnézou postačí vyšetření v 50 letech. Pokud jsou výsledky vyšetření normální, je vhodné opakovat stejné vyšetření každý rok.

 

YmM0MzA1