PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Použití benzydaminu v gynekologiiPoužití benzydaminu v gynekologii

Doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph. D.

Charakteristika benzydaminu

Benzydamin (Benzydaminum) ve formě hydrochloridu je topicky podávané protizánětlivé léčivo odvozené od heterocyklu indolu, připravené v první polovině 60. let v laboratořích společnosti Angelini. Využívá se zejména k léčbě v oblasti orální a vaginální sliznice. Lokální využití této účinné látky je dáno jeho účinností v poměrně vysokých koncentracích. Pro vaginální podání je benzydamin zařazen dle ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System)1 pod kódem G02CC03 do skupiny gynekologik s protizánětlivým účinkem spolu s léčivy s klasickým antiflogistickým účinkem jako jsou ibuprofen, naproxen nebo flunoxaprofen, přestože vykazuje také vlastnosti, kterými se od této skupiny léčiv odlišuje2. Kromě protizánětlivého účinku, byl popsán také analgetický, anti-edematózní3, anestetický4, antiseptický  a významný antibakteriální efekt. Je zpravidla podáván ve formě 0,1% roztoku.

Farmakodynamické a farmakokinetické vlastnosti

Mechanismem protizánětlivého působení benzydaminu je inhibice biosyntézy prostaglandinů a tromboxanů. Na rozdíl od nesteroidních antiflogistik neinhibuje dekarboxylázy aminokyselin ani nijak neovlivňuje reaktivitu sulfhydrylových skupin. Současně inhibuje agregaci krevních destiček, vykazuje stabilizační efekt na membrány erytrocytů, inhibuje respirační vzplanutí stimulovaných monocytů a degranulaci neutrofilů2. Mechanismem jeho účinku je dále potlačení prozánětlivých cytokinů, a to zejména tumor nekrotizujícího faktoru (TNF-a), interleukinu-1b, chemokinového ligandu 2 a monocytární chemotaktického proteinu 1, jak vyplývá z výsledků dosažených na kultuře mononukleárních buněk stimulovaných kvasinkou Candida albicans. V rámci léčby infekcí způsobenými tímto patogenem lze tedy jeho protizánětlivý efekt připsat potlačení produkce prozánětlivých cytokinů a monokinů5.

Benzydamin vykazuje nespecifické působení proti bakteriím i plísním a působí synergicky s některými antibiotiky. V kombinaci s ampicilinem vykazuje baktericidní účinek proti rezistentním kmenům Pseudomonas aeruginosa a Staphylococcus aureus. Synergismus byl také prokázán v kombinaci s chloramfenikolem a tetracyklinem6. Z vaginálních patogenů byl prokázán účinek proti Trichomonas vaginalis and Gardnerella vaginalis, a to ve velmi nízkých koncentracích 10-20 µg/ml.  Na kmeny Candida působí fungistaticky v koncentracích vyšších (MIC 12,5-50,0 µg/ml), fungicidně potom v násobně vyšších koncentracích7. Benzydamin je účinný také proti původcům bakteriální vaginózy – Gardnerella spp, Atopobium vaginae, Mobiluncus spp., Bacteroides spp. and Prevotella spp. 8.

Schopnost benzydaminu potlačit bolestivé projevy je dána jeho lokálně-anestetickou aktivitou, která vyplývá z jeho antagonistického působení na sodíkový kanál v nociceptorech, které jsou zodpovědné za vnímání bolesti9.

Koncentrace léčiva ve vaginální sliznici po aplikaci ve formě roztoku (0,1 %) dosahuje hodnot dle provedené studie 9,72 ± 6,24 mg/g (zpracováno ze 17 vzorků sliznice)10. Interakce s běžně používanými lokálně aplikovanými léky, jako jsou antimykotika, chemoterapeutika nebo hormony není známá. Nespornou výhodou je minimální ovlivnění hodnoty vaginálního pH a přirozeného mikrobiomu poševního prostředí během terapie11. Po vaginální aplikaci se do systemového oběhu vstřebává velmi omezeně, a proto je výskyt nežádoucích účinků zanedbatelný. Dosažené plazmatické koncentrace nejsou ovlivněny přítomností zánětu12,13. Vzhledem k tomu, že nebyl prokázán mutagenní ani teratogenní účinek, není jeho vaginální podávání kontraindikováno v období těhotenství a lze jej po konzultaci s lékařem používat. 

Použití benzydaminu v terapii a prevenci onemocnění

V oblasti vaginální aplikace se přípravky s benzydaminem používají k terapii zánětlivých onemocnění různého původu (mikrobiálního, fyzikálního, chemického).

Při léčbě vaginálních infekcí jej lze využívat samostatně nebo u těžších forem v kombinaci s antibiotiky nebo antimykotiky, a to formou výplachů pochvy a oplachů zevních rodidel. Vaginální výplach roztokem benzydaminu by měl vždy předcházet antibiotické, popř. jiné léčbě. Jeho účinnost byla prokázána jak u lehkých nespecifických zánětů, tak při těžkých kvasinkových, trichomonádových nebo bakteriálních infekcí14. V klinické studii zahrnující 80 pacientek
(19-48 let) byl 0,5% roztok benzydaminu použitý pro terapii trichomoniázy (v kombinaci s metronidazolem), mykotické infekce (v kombinaci s ekonazol-nitrátem) nebo bakteriální infekce (samostatně) po dobu 10ti dní. Výsledky ukazují signifikantní redukci, popř. úplné vymizení patogenní mikroflóry a vymizení nebo podstatné snížení klinických projevů infekce jako jsou bolest, svědění, pálení, výtok, zarudnutí nebo nepříjemný zápach15.  Benzydamin nachází své uplatnění také při terapii bakteriální vaginózy16, která představuje proces spojený s dysbalancí běžné vaginální mikroflóry (nejčastěji rod Lactobacillus) vedoucí k přemnožení bakterií rodu Gardnerella a jiných anaerobních kmenů17. Jak je patrné z klinické studie, při sedmidenní kombinované aplikaci benzydaminu ve formě krému (0,5 %, aplikace večer) i výplachu (0,1 %,
aplikace ráno) bylo dosaženo více než 90% úlevy od příznaků bakteriální vaginózy s minimálním výskytem nežádoucích účinků (2 %)18.  Své účinky prokázal také u pacientek trpících vulvovaginitidou vyvolanou chemoterapií, a to včetně dětských pacienek19.

Výplachy roztokem benzydaminu lze využít také pro léčbu zánětu vaginální sliznice vyvolaného radioterapií při terapii karcinomu děložního hrdla20. V klinické studii zahrnující 32 pacientek po chirurgické léčbě, které byly následně léčeny endokavitární radioterapií (zářič 137Cs) samostatně nebo v kombinaci s externím ozařováním, bylo pozorováno statisticky významné zlepšení subjektivní symptomatologie pacientek21.

Nelze opominout využití výplachů roztokem benzydaminu před a po chirurgických zákrocích ve vulvovaginální oblasti. Po chirurgické intervenci zpravidla přináší pacientkám rychlejší úlevu a snižuje bolestivost22. Příkladem mohou být stavy související se zákroky v oblasti děložního čípku, dále hysteroskopií, hysterektomií, léčbou vulvovaginálních kondylomů laserovou ablací aj. Pozitivní efekt vykazoval také při lokální terapii mastí s 5-fluorouracilem23. Oplachy oblasti hráze (perinea) roztokem benzydaminu lze s úspěchem využít také u žen v šestinedělí. Rozsáhlá klinická studie, ve které bylo zahrnuto 496 žen bezprostředně po porodu ať již s nástřihem hráze či nikoli, potvrdila výraznější úlevu od symptomů, jako jsou pocit pálení, svědění a otok u žen používajících benzydaminový oplach ve srovnání se skupinou používající placebo3.   

Na základě poznatků souvisejících s používáním benzydaminu jej lze využít také v oblasti prevence destabilizace přirozeného poševního prostředí v náročnějších podmínkách, jako jsou návštěva sauny, koupání v bazénech či přírodních koupalištích, zavádění vaginální pesarů nebo kroužků. Výplachy roztokem benzydaminu jsou vhodné také pro běžnou ženskou hygienu, např. po menstruaci nebo pohlavním styku24, i hygienu v šestinedělí.

 

Odkaz na použitou literaturu v redakci.

 

ZjNlM