PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Přeshraniční preskripce: Jak v českých lékárnách vydat léky na zahraniční eRecept?Přeshraniční preskripce: Jak v českých lékárnách vydat léky na zahraniční eRecept?

V průběhu letošního června vstoupila Česká republika do produkčního provozu přeshraniční výměny elektronických receptů. První zemí, se kterou se propojil český eRecept, se stalo Polsko, o dva týdny později byl umožněn výdej českých eReceptů také v Chorvatsku. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) spolu s Národním kontaktním místem pro elektronické zdravotnictví (NCPeH) pracují na spuštění přeshraniční výměny eReceptů i s dalšími státy EU.

Od 12. června 2023 je v českých lékárnách možné vydávat léky také pacientům, kteří předloží polský elektronický recept. Polsko bylo prvním státem, se kterým byla zahájena přeshraniční výměna elektronických receptů, projekt se však nadále rozšiřuje a v době přípravy tohoto článku, byl v České republice umožněn výdej také na estonský, španělský a portugalský eRecept. SÚKL již pracuje i na rozšíření do dalších zemí. Přeshraniční preskripce funguje na dobrovolné bázi, zapojení do ní je tedy pro lékárny ve všech zemích zcela dobrovolné.

Jak se zapojit do přeshraniční výměny?

Lékárník v české lékárně může pro výdej zahraničního elektronického receptu využít svůj lékárenský software, pokud mu tuto službu nabízí. Je ale také možné využít aplikaci, kterou poskytuje SÚKL. Podmínkou EU pro výdej zahraničního elektronického receptu je přihlášení lékárníka prostřednictvím Identity občana. Nepoužívají se tedy standardní přihlašovací údaje běžně využívané pro komunikaci se systémem eRecept. Důvodem je bezpečnost, kvůli které je vyžadována jednoznačná identifikace přistupující osoby (výdejce).

Samotný výdej léčivého přípravku pak probíhá standardně. Podrobný popis

je zveřejněn na webových stránkách www.epreskripce.cz v záložce Lékárník. Zde jsou popsány i konkrétní požadavky každé země či zvláštnosti uváděné na eReceptu, kdy se zápis liší od českých zvyklostí.

První kroky k výdeji léčiva na zahraniční eRecept ve webové aplikaci SÚKL

Farmaceut ve webové aplikaci vybere stát, ve kterém byl elektronický recept vystaven, aby bylo možné předpis načíst. Následně webová aplikace zobrazí vstupní formulář a umožní lékárníkovi zadat údaje pacienta. Každý stát má sadu vstupních údajů definovanou jinak (podle platné legislativy v daném státě). S orientací však lékárníkům pomáhá informační obrazovka, kde jsou umístěny fotografie vzorového dokladu a v nich označené údaje k opsání.

Po zadání údajů se lékárníkům zobrazí demografie pacienta (osobní údaje) a je možné zkontrolovat, zda tyto údaje souhlasí s doklady, které pacient předložil. Jakmile je pacient ztotožněn, může farmaceut načíst seznam jeho předpisů. Následně stačí ze seznamu vybrat eRecept pro výdej a zobrazit jeho detail. Pokud je eRecept platný, lze přikročit k výdeji léčiva.

Překlad z cizího jazyka zajistí systém

Systém přeshraniční výměny elektronické preskripce poskytuje podpůrné překladové služby, lékárníci tedy nemusejí sami překládat žádné informace. Aby nedošlo k chybám v překladu, systém nejprve údaje na elektronickém receptu přeloží do angličtiny a následně do úředního jazyka země, kde jsou léky vydávány.

Co se děje po výdeji léčiva?

Stejně jako v případě českého eReceptu lékárníci po vydání léčivých přípravků zaznamenají informace o skutečně expedovaném léčivém přípravku do systému a odešlou záznam o výdeji. Systém přeshraniční výměny elektronické preskripce jej zpracuje a doručí do země původu preskripce, kde se dle domácích zvyklostí zpracuje v tamním národním systému.

Podrobný návod, jak postupovat v jednotlivých krocích při výdeji na zahraniční elektronický recept, zveřejnil SÚKL na webových stránkách www.epreskripce.cz.

 

Pokud by lékárníci narazili v průběhu výdeje na technické potíže, které se jim nedaří vyřešit, je možné se obrátit na telefonickou linku Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví nebo na Call centrum eReceptu.

 

 

 

 

YzYyNWM3