PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Prostata umí muže pěkně potrápitProstata umí muže pěkně potrápit

RNDr. Lenka Grycová, Ph.D.

Prostata je orgán, kterým byli obdařeni jen muži. Muži, kteří mají problém s prostatou, řeší problém velmi různorodě a mnohdy se promítá i do partnerského života. Co je ovšem důležité, je fakt, že prevence zdravé prostaty a včasné řešení prvních potíží významně ovlivňuje a hlavně oddaluje následné zdravotní problémy.

Prostata

Co je to vlastně prostata? Tento zdomácnělý výraz původně z latiny se ujal mezi lidmi možná i proto, že český ekvivalent – předstojná žláza – je prostě „nepolidštitelný“. Prostata je mužská pohlavní žláza, u zdravého muže je velká asi jako vlašský ořech. Umístěna je těsně pod močovým měchýřem a jejím středem prochází močová trubice.

Prostata je rozdělena do tří zón, lišících se histologickým obrazem. Tato koncepce popisu je označována jako McNealův model prostaty. Periferní zóna tvoří u zdravé prostaty asi 65–70 % celkového množství tkáně, centrální zóna kolem 20–25 % a přechodná zóna kolem 5–10 %. Celá prostata je pak chráněna vazivovým pouzdrem, které je označováno jako tzv. Capsula prostatae.

Činnost prostaty je řízena směsí hormonů a dalších látek. Pokud je vše v pořádku, hladina cirkulujících hormonů je v normálu, prostata se aktivně podílí svým sekretem na obsahu ejakulátu a potažmo také na maximálně ideálních podmínkách pro početí. Prostata produkuje sekret, jehož složky různými mechanizmy přispívají k pravděpodobnosti početí Tabulka 1.

Benigní hyperplazie prostaty (BPH)

BPH (Benign prostate hyperplazy) - mužský zdravotní problém, často diskutovaný, nebo naopak tabuizovaný, spousta diskomfortu, někdy pocit méněcennosti, pokud je provázen impotencí. Ale také začátek mnoha zdravotních komplikací, které by nemusely být. Někdy se o BPH mluví jako o nádoru prostaty, což je dáno i přítomností označení nezhoubnosti onemocnění v jeho názvu. Většina laické veřejnosti ovšem k tomuto problému jako k nádoru nepřistupuje. Výskyt BPH u mužů je z hlediska jeho pravděpodobnosti záležitostí srovnatelnou s klimakteriem u žen. Jen s tím rozdílem, že u mužů s přibývajícími roky přibývá i procento mužů s tímto onemocněním. Zatímco u 30letých je procento přibližně 7 %, v 60 letech se pohybuje výskyt kolem 50 % a v 85 letech až 90 %.

Se zvyšujícím se věkem při současném udržení normální hladiny androgenů dochází k nezhoubnému zvětšování prostaty (BPE, benign prostatic enlargement), což vede primárně k zúžení močové trubice v oblasti prostaty. Pokud dojde při zvětšování prostaty až k obstrukci močového měchýře tedy k zneprůchodnění močové trubice, vyvolává to sekundární změny na stěnách močového měchýře, které jsou nejčastěji příčinou klinických příznaků onemocnění

Při zvýšeném tlaku na sval močového měchýře dochází k jeho morfologickým změnám, které vedou k nedostatečnému vyprazdňování měchýře. V průběhu onemocnění se reziduum moči zvětšuje, což vede k dalším komplikacím, jako jsou opakující se infekty dolních močových cest a cystolitiáza. Dále může docházet k úplné retenci moči a selhání ledvin, paradoxní ischurii – odcházení moči z měchýře po kapkách, případně inkontinenci.

Pro problémy s prostatou je tedy důležitých několik hlavních bodů:

 

•           zdravý životní styl přispívá zdraví všech tělesných orgánů, prostatu nevyjímaje

•           vzhledem ke statistice BPH by měla být preventivní opatření samozřejmostí

•           fytopreparáty nabízí širokou škálu bylin pro zdraví prostaty (např. extrakt z vrbovky nebo dýně)

•           preventivní lékařské prohlídky v určitém věku doplňují celkovou prevenci

•           první příznaky je vhodné co nejdříve definovat a diskutovat s lékařem

 

Mezinárodní IPSS dotazník

Aby bylo možné příznaky BPH popsat jednotným způsobem, vznikalo postupně několik dotazníků a bodovacích systémů. Dnes je nejpoužívanějším systémem mezinárodní dotazník IPSS nebo také IPSS skóre (IPSS = International Prostate Symptom Score). Základem pro vytvoření tohoto dotazníku byly požadavky Mezinárodní zdravotnické organizace (WHO) a Americké urologické asociace (AUA).

Tento dotazník pomáhá objektivizovat příznaky u pacienta, navíc opakovaným testováním je možné získat i další důležité informace například o vývoji léčby. Dotazník sleduje sedm základních bodů plus jeden doplňkový:

 

1)         noční močení

2)         frekvence močení

3)         opožděný začátek močení

4)         sílu proudu moče

5)         urgence močení

6)         přerušované močení

7)         pocit neúplného vyprázdnění

 

IPSS si může jednoduše spočítat každý muž bez asistence lékaře. Pouze odpoví na otázky pomocí definovaných odpovědí a vyhodnotí dle nastaveného bodového ohodnocení. Osmý bod je otázkou kvality života nemocného a do celkového IPSS skóre se nepočítá.

 

Lze ovlivnit zdraví prostaty životním stylem?

Odpověď zní: JEDNOZNAČNĚ. Životní styl se podílí na vzniku některého onemocnění prostaty až 50 % a více. Vědět, co je pro muže zdravé v určité životní etapě, je velice důležité. Samozřejmě je nejlepší rovnováha v jídle, v pohybu, ale i v odpočinku. Navíc je důležitá znalost sebe sama. Výživa je tedy velmi důležitá i pro prostatu. V případě potíží je dobré omezit potraviny bohaté na vápník, a naopak podpořit konzumaci potravin obsahujících selen a lykopen.

 

Přírodní cestou

Prostata je zrovna téma, které nabízí využití přírodních látek k regulaci některých příznaků, případně předcházení zvýšené aktivity prostatických buněk. Léčivých rostlin, které jsou využívány při zánětech a BPH, ale hlavně prevenci prostatických obtíží je hned několik (Tabulka 2).

 

Většina bylin využívaných ve spojitosti s prostatou obsahuje sitosteroly, látky působící protizánětlivě v prostatě. Dalším důležitým efektem je dodávání minerálů a stopových prvků pro správnou činnost prostaty. Dýně je v tomto ohledu bohatým zdrojem selenu a zinku.

 

Bylinou s dlouhou tradicí ve vztahu k prostatě je i vrbovka malokvětá (Epilobium parviflorum). Myslím, že by se nenašel lékárník, který by neznal čaj Epilobin. Nejdůležitější obsahovou látkou vrbovky je Oenothein B, dále jsou to quercetin, myricetin, myricitrin etc.

 

Oenothein B má schopnost inhibovat několik důležitých enzymů: hyaluronidázu, která je odpovědná za šíření bakteriálních infekcí v organizmu a růst nádorů, myeloperoxidázu, která je odpovědná za zánětlivé procesy a generování volných radikálů a 5-α-reduktázu – odpovědná za BPH. Inhibice myeloperoxidázy (IC50 7,7 μM) je srovnatelná s inhibiční silou indometacinu (IC50 15,4 μM). Vysoká antioxidační schopnost vrbovky (EC50 1,71 μg/ml) je srovnatelná s vitaminem C.

Serenoa repens je rostlinou, která velmi dobře reguluje hladinu 5-alfa-reduktázy v organizmu. Využívá se jak v doplňcích stravy, tak v některých lécích. Mimo inhibice tohoto prostatického enzymu, ovlivňuje také koncentraci PSA. Jak již bylo popsáno výše, hladina PSA je jedním z diagnostických faktorů karcinomu prostaty. Užívání této byliny bez dohledu lékaře může tedy „maskovat“ příznaky karcinomu a oddálit tak jeho diagnostiku. To může být v některých případech problém. Neznamená to přestat tuto rostlinu využívat pro prostatické potíže, jen je důležité znát hodnoty PSA a konzultovat užívání s urologem a nepouštět se do užívání preparátu bezhlavě.

Některé rostliny mohou u citlivějších jedinců způsobit potíže zažívacího traktu, poruchy trávení, žaludeční či střevní potíže. Příznaky je možné zmírnit, pokud je fytopreparát užíván spolu s jídlem.

Na závěr

Potíže s prostatou je zdravotní problém, který velmi často pacienti řeší s lékárníkem místo toho, aby jej řešili s lékařem. Lékárník ale může často ovlivnit pacienta a jeho vztah ke vlastnímu zdraví. Poradit, doporučit úpravu životosprávy či návštěvu lékaře. Také správná životospráva a dobrá prevence může posunout prvotní potíže s prostatou o měsíce až roky.

 

Ještě jednou zopakujme důležité informace týkající se prostaty:

 

•           potíže s prostatou postihnou po 40. roku věku prakticky každého 2. muže

•           benigní hyperplazie prostaty je nezhoubným onemocněním

•           prevence by měla být vždy konzultována s lékařem

•           každý muž by měl mít představu, jaké jsou jeho hodnoty PSA

•           správná životospráva a prevence ovlivňuje pozitivně stav prostaty

 

Zdroje:

Grycová, L., PROSTATA – téma vyhledávané i zavrhované, Pharmanews, 2011.

 

 

ZmY2YWM5M