PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

První pacienti dostali ePoukaz. SÚKL pokračuje v rozvoji eReceptu elektronickým poukazem na zdravotnické prostředky.První pacienti dostali ePoukaz. SÚKL pokračuje v rozvoji eReceptu elektronickým poukazem na zdravotnické prostředky.

Státní ústav pro kontrolu léčiv 1. května 2022 spustil novou funkcionalitu eReceptu – elektronický poukaz na zdravotnické prostředky. Zdravotničtí pracovníci začali ePoukaz používat krátce po jeho uvedení do provozu i přesto, že tato služba je dobrovolná. To je dobrá zpráva například pro pacienty, kteří dostávají poukazy na zdravotnické prostředky opakovaně nebo mají omezenou pohyblivost. Ti vystavené ePoukazy najdou ve svém lékovém záznamu (stejně jako vystavené eRecepty a záznamy o provedeném očkování).

„Elektronické poukazy na zdravotnické prostředky jsou zatím dobrovolné, zdá se však, že ePoukaz si rychle vybuduje své místo v elektronickém zdravotnictví. Krátce po spuštění systému začali zdravotničtí pracovníci tuto novou funkci eReceptu používat. Těší nás, že eRecept našel další cestu, jak pacientům i pracovníkům ve zdravotnictví usnadnit život,“ říká Irena Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Elektronický poukaz na zdravotnické prostředky zachovává všechny typy poukazů, které se dosud vystavovaly pouze v listinné podobě. ePoukaz dostává devítimístný identifikátor a po vystavení se uloží do tzv. Centrálního úložiště elektronických poukazů, které je součástí informačního systému eRecept.

Seznam lékáren a výdejen, kde bude možné ePoukaz uplatnit, zveřejňuje SÚKL na webu epreskripce.cz. Na základě platné legislativy a potvrzení ze strany všech zdravotních pojišťoven bude na ePoukaz možné předepsat vždy jeden zdravotnický prostředek – tedy jednu položku (kód) z číselníku zdravotnických prostředků. Počítáme však i se situací, kdy je potřeba na jeden poukaz předepsat více souvisejících položek (např. sluchadlo + příslušenství, nebo vozík + příslušenství).

Jak se zapojit?

Farmaceut, který již přístupové údaje k systému eRecept má, může tyto údaje využít pro výdej elektronických poukazů. V případě, že přístupové údaje nemá, může si podat žádost. Nebo se může přihlásit přes Identitu občana (pro bezpečné a zaručené ověření uživatele) – musí být ověřen v registru obyvatel (ROB). V případě přístupu prostřednictvím Identity občana by si měl ověřit u poskytovatele zdravotních služeb, kde pracuje, zda lékárenský software tuto možnost přihlášení umožňuje. Lékárník může využít obě možnosti přihlášení například podle možností pracoviště, kde zrovna vydává.

Pokud si farmaceut zvolí možnost přihlášení pouze prostřednictvím Identity občana, nemůže se již přihlašovat přístupovými údaji, které obdržel od SÚKL. Tuto volbu může nastavit prostřednictvím Portálu Externích identit.

Farmaceutický asistent/pracovník výdejny, která je poskytovatel zdravotnických služeb, může přistupovat prostřednictvím Identity občana (musí být ověřen v registru obyvatel (ROB)). Zároveň je nutné, aby odpovědná osoba zaregistrovala uživatele do systému Externích identit (EI) provozovaných a spravovaných SÚKL.

Druhá možnost přístupu je pouze zaregistrováním zaměstnance do evidence SÚKL. Odpovědná osoba zdravotnického zařízení zaregistruje své uživatele do systému EI provozovaných a spravovaných SÚKL. Tato funkcionalita je dostupná po přihlášení oprávněné osoby prostřednictvím přístupových údajů zdravotnického zařízení do systému EI. Po přidání uživatele obdrží tento login, kterým se bude přihlašovat do produkčního prostředí ePoukazu – za identifikaci uživatele ručí poskytovatel zdravotních služeb.

Podrobné informace a popis veškerých možností zapojení jsou k nahlédnutí na webových stránkách www.epreskripce.cz

 

 

YTMxN2Qy