PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

REHABILITACE V ČESKÝCH LÁZNÍCHČeské země měly, co se lázeňství týče, velmi dobrou pověst již v dobách dávno minulých a drží si jí, alespoň dle našeho názoru, i v současnosti. Dnes tedy zavítáme do veskrze příjemného lázeňského prostředí a nahlédneme jeho blahodárný vliv na lidské zdraví, a to jak tělesné, tak duševní.

VODNÍ PROCEDURY 

 Zaměříme se přitom zejména na zde používané vodní léčebné procedury, jejichž prostřednictvím lze pozitivně ovlivnit velmi širokou škálu zdravotních obtíží a v závěru kratičce poukážeme rovněž na v současnosti populární „životní přístup“, který se ukrývá pod ještě ne zcela zdomácnělým výrazem „wellness“. Nuže – vzhůru do lázní. 

Lázně kam se podíváš 

Lázně nám mají pomoci zbavit se nejrůznějších neduhů, nebo alespoň mírnit jejich příznaky a průběh, mají osvěžit naše tělo i mysl a nastolit příznivé podmínky pro regeneraci organismu. Nenahrazují samozřejmě lékařskou péči v případě mnoha vážných, navíc mnohdy infekčních onemocnění (samozřejmě s výjimkou některých úzce specializovaných léčebných ústavů), ale mají zejména funkci podpůrnou a rekonvalescenční. Lázně jsou nám buď „předepsány“ lékařem a pobyt v nich, včetně nejrůznějších procedur a dalších služeb, je do různé míry hrazen zdravotní pojišťovnou; druhou možností je pak navštívit lázně plně na vlastní náklady v rámci péče o vlastní zdraví a také výše zmíněného wellness, které s ní samozřejmě úzce souvisí. V případě léčebného pobytu doporučí vhodné lázně ošetřující lékař, v případě zájmu o v lázních hojně nabízené wellness pobyty a procedury je dobré nejprve se porozhlédnout třeba na internetu, kde jsou jednotlivé lázně zpravidla velmi kvalitně prezentovány a to včetně možných programů a ceníku. 

Níže uvádíme pouze výřez ze značného množství českých lázní*: 

BECHYNĚ BLUDOV FRANTIŠKOVY LÁZNĚ HODONÍN JÁCHYMOV JANSKÉ LÁZNĚ JESENÍK KARLOVA STUDÁNKA KARLOVY VARY KARVINÁ KLIMKOVICE KONSTANTINOVY LÁZNĚ LÁZNĚ BĚLOHRAD LÁZNĚ BOHDANEČ LÁZNĚ KYNŽVART LÁZNĚ LIBVERDA LÁZNĚ TOUŠEŇ LIPOVÁ–LÁZNĚ LUHAČOVICE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MŠENÉ-LÁZNĚ OSEČNÁ OSTROŽSKÁ NOVÁ VES PODĚBRADY TEPLICE TEPLICE NAD BEČVOU TŘEBOŇ VELICHOVKY 

*seznam převzat z oficiálního portálu Svazu léčebných lázní: http://www.lecebne-lazne.cz/

S čím a kam do lázní? 

Volba lázeňské lokace je samozřejmě závislá na zdravotních obtížích pacienta, pro které je pobyt v lázních doporučen. Skupina indikací je přitom značně rozsáhlá. Nemoci pohybového ústrojí – Jsou jednou z nejčastějších indikací lázeňských pacientů. Procedury, které se na tyto obtíže zaměřují, také nabízí největší množství lázeňských zařízení – neboli jinak řečeno, pacient (potažmo lékař) má při výběru vhodných lázní v tomto případě nejširší možnost výběru. Z řady zdravotních problémů tohoto typu můžeme jmenovat například stavy po ortopedických operacích (umělá kloubní náhrada), revmatoidní artritidu, osteoporózu, artrózy, chronické bolestivé stavy kosterních svalů, šlach, úponů, aj., vertebrogenní algický syndrom a mnohé další. Nemoci oběhového systému – Jako například stavy po zánětlivých onemocněních srdce (karditida), srdeční vady, postinfarktové stavy, přetrvávající následky tromboflebitid a trombóz, stavy po operaci varixů, jiné prodělané cévní operace, ischemická choroba srdeční (symptomatická), aj. Nemoci trávicího ústrojí – Vředy trávicího ústrojí, stavy po operaci žaludku, dvanáctníku, jícnu; chronická onemocnění žlučníku, Crohnova nemoc, a další, v naší populaci bohužel četné, problémy trávicího ústrojí. Kožní nemoci – Jako jsou např. atopický ekzém, lupenka (psoriáza), chronické dermatózy, pooperační stavy u kterých hrozí smršťování jizev (rekonstrukční zákroky), ale též popáleniny, aj. Nemoci močového ústrojí – Z nichž můžeme zmínit např. chronické záněty močových cest (netuberkulózní), prostatitidu, chronickou uretritidu, nebo stavy po transplantaci ledvin (samozřejmě pokud je funkce transplantovaného orgánu stabilizována). Nemoci dýchacího ústrojí – Které nemají tuberkulózní původ. Jde např. o stavy po některých operacích horních či dolních cest dýchacích, alergické rýmy, záněty plic (komplikované, opakující se), bronchiální astma, intersticiální plicní fibrózy, aj. Nemoci onkologické – V rámci rekonvalescence po ukončené léčbě bez známek recidivy. Tzv. Ženské nemoci – Jako jsou sterilita a infertilita, poruchy vývoje dělohy, poruchy ovariální funkce, zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel, stavy po gynekologických operacích, či funkční poruchy. Nervové nemoci – Z nichž můžeme stručně vytknout např. Parkinsonovu chorobu, lehčí formy dětské mozkové obrny, roztroušenou sklerózu, některá nervosvalová onemocnění, a řadu dalších. Duševní poruchy – Psychózy (ve stádiu remise), neurotické poruchy, psychosomatické poruchy, apod. I z tohoto nekompletního výčtu je patrné, že lázeňský pobyt, společně s léčebnými procedurami, může být nápomocen širokému spektru zdravotních komplikací. V následujícím oddíle se zaměříme na procedury, které využívají živlu pro lázně zcela typického: vody. 

Vodní procedury aneb voda pro vnější i vnitřní užití 

Voda je neskutečně fascinující element, o kterém byla napsána rozsáhlá pojednání. Některé publikace jí připisují i zcela zázračné vlastnosti a schopnosti, včetně „schopnosti paměti“(1). V lázeňské léčbě se při ozdravném pobytu vlastností vody užívá jak při nejrůznějších masážních i jinak zaměřených koupelích, tak vnitřně, její konzumací. V tomto případě nejde samozřejmě o „obyčejnou“ vodu z vodovodu, ale o účinky věhlasných lázeňských pramenů – tedy o přírodní léčivou vodu. Dříve než vodu ochutnáme, pojďme si užít hned na několik způsobů jejího vnější působení. PROSIL BYCH NĚJAKÉ PERLIČKY, PARNÍ KOUPEL A DVOJITÝ SKOTSKÝ STŘIK. Nejrůznější koupele, ať už s příměsemi, nebo bez nich, jsou vhodné při rehabilitaci řady zdravotních problémů. Nemusí však jít jen o koupele různé teploty a „druhu“ vody, ale o řadu dalších procedur, ve kterých voda může vystupovat i ve formě páry, nebo sama jako pouhá příměs. Ačkoliv v jednotlivých lázeňských zařízeních se nabídka vodních procedur samozřejmě částečně liší – dle léčebného zaměření lázní, vlastností místní vody, atd. – pokusíme se vytknout alespoň základní principy působení některých z nich. Začneme jak jinak – u vody samotné. PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE Lázeňské prameny samy o sobě, tedy pokud neuvažujeme později dodané příměsi, vykazují různorodost látek ve vodě obsažených. Vzhledem k terapeutickému využití je můžeme rozdělit zhruba následovně: Uhličité vody: Zejména koupele podporující cévy, krevní oběh a činnost srdce, ale také nervový a pohybový systém. Sirné vody: V koupelích při postižení pohybového systému, zejména zánětlivých onemocnění kloubů, mimokloubní revmatismus, dále pak při kožních onemocněních (lupénka, akné, ekzémy, aj.). Jodobromové vody: Při nemocech cévních, neurologických, postižení pohybového systému, ale též při některých kožních a gynekologických obtížích. Radonové vody: Zlepšení hybnosti, protizánětlivý a analgetický účinek, normalizace krevního tlaku. Termální vody obecně: jsou vhodné k širokému léčebnému využití: pohybové ústrojí, chronická kožní onemocnění, gynekologické obtíže, neplodnost, problémy dýchacích cest, kardiovaskulární choroby, onemocnění zažívacího traktu, aj. Zapomínat nesmíme ani na populární (a ovšem terapeuticky opodstatněné) využití rašelinových, slatinných a bahenních koupelí, zábalů a obkladů.

 Koupele a jiné lázeňské radosti 

Dosti však o vodě z pohledu pozorovatele a ponořme se přímo do lákavé koupele. Klidová relaxační koupel: Je jak název napovídá, ono klasické, příjemné poležení ve vaně s vodou, zpravidla o teplotě 36-37 C, přičemž jde pochopitelně o vodu oplývající některým z výše uvedených přírodních zdrojů. Tudíž mimo relaxaci svalstva můžeme pozitivně ovlivňovat např. kožní problémy, apod. V úvahu připadá obohacení vody o další příměsi, například bylinného charakteru, nebo rašelinovým extraktem. Vířívé a perličkové koupele, hydromasáž: Proč ovšem nevyužít i dalších možností. Při příjemném posezení či poležení ve vaně můžeme současně podstoupit účinnou masáž – tedy jednu z hydromasážních procedur. Ty mohou být jak celkové, tak pouze částečné (horní, dolní končetiny…), v závislosti na daném postižení, případně kontraindikaci, která zabraňuje pacientovi podstoupit některé procedury celkově (celotělově). Jde o na první pohled velmi podobné procedury, prováděné ve speciálních vanách vybavených systémem trysek, či roštem na dně, přičemž umístění trysek, jakožto ergonomické řešení vany je uzpůsobeno potřebě procedury. Obdobně lze určit intenzitu masážního působení a jeho zacílení na určité oblasti. Obecně jde, u vířivých koupelí, o masážní efekt dosahovaný nasáváním vody z vany pomocí čerpadla a jejím zpětným návratem prostřednictvím zmíněných vodních trysek, zpravidla ještě s dodatečným přivzdušněním proudu vody. U perličkové koupele je přes rošt vháněn do vody ve vaně vzduch, takže dochází k tvorbě drobných bublinek (perliček), které velmi jemně dráždí povrch těla. Vhodné jsou tyto procedury například při: chronické žilní insuficienci, poúrazových stavech, některých neurózách, bolestech hlavy, nespavosti, otocích, chronických bolestech páteře, postižení kloubů, aj. Bahenní, rašelinové, slatinné koupele a zábaly: Slatinné a rašelinné zeminy, které označujeme také jako peloidy, oplývají rovněž účinky přírodních léčebných zdrojů. Zejména jejich schopnost držet a velmi pomalu vydávat teplo je nedocenitelná a využívá se ve formě zábalů se širokým spektrem využití. Mimo jiné lokálně zvyšují prokrvení, působí analgeticky, změkčují vazivo, působí proti škodlivým mikroorganismům, podporují imunitní odpověď, aj. Působení tepla má příznivé účinky na pohybový systém (záněty, degenerativní onemocnění, úrazy), ale rovněž při chorobách dýchacích cest, urologických a gynekologických chorobách a mnohých dalších obtížích. Před vlastním použitím jsou tyto látky náležitě upraveny a někdy též smíseny v určitém poměru s vodou, případně slouží přímo jako příměsi do koupelí. Parní koupel: je, kupodivu, opravdu pobyt v páře. Její teplota bývá mezi 45-50 °C a je prováděna buď v parní skříni, nebo v turecké lázni. Může být užita i jako samostatná procedura (princip sauny), ale užívá se zpravidla jako prostředku pro prohřátí organismu před těmi procedurami, v nichž figuruje naopak i voda studená. Jednou z nich jsou například tzv. skotské střiky. 

Skotské střiky: Pod tímto označením se skrývá oboustranná masáž těla proudem vody a to zhruba ze vzdálenosti dvou metrů, přičemž proud vody je aplikován pod tlakem cca 2kPa. Přitom dochází ke střídání teplé (38 - 42 °C) a studené (25 - 30 °C) vody. Při střídání teplé a studené vody se obvykle dodržuje poměr 3:1 či 6:1. Skotské střiky jsou vhodné např. pro otužování, při nízkém krevním tlaku a při vegetativních a funkčních poruchách. Bazén: Plavání a cvičení v bazénu je všeobecně vhodným prostředkem k protažení těla a velmi dobré působení vykazuje při bolestech pohybového aparátu (artrózy, pooperační stavy, např. kloubní náhrada, aj.) Inhalace: prostřednictvím inhalátorů se hojně využívají při onemocněních horních i dolních cest dýchacích a využívá již zmíněných přírodních léčivých zdrojů. Vedle přírodních minerálních vod nacházejí své uplatnění i četné roztoky (s hořčíkem, solí, vápníkem, aj.). Toliko stručně o některých vodních lázeňských procedurách, ačkoliv bychom mohli ještě pokračovat dále, a při zahrnutí ostatních procedur by náš časopis začal zajisté připomínat otesánka. Dříve než však ukončíme náš krátký exkurz do lázní, kratičce zauvažujeme ještě o v úvodu zmiňovaném „wellness“. 

Wellness – skvělé pro zdraví (strašně těžké na provedení) 

Promiňte mi, prosím, že se již v názvu tohoto odstavce vyjadřuji poněkud negativně a promiňte mi podruhé, že osobně vstupuji z pozice autora do tohoto článku, protože to nebývá u takovýchto článků zvykem. Nicméně považuji za nutné podotknout, že v otázce wellness pociťuji jistou skepsi, ačkoliv, nebo právě proto, že jej považuji za ideální pro celkové zdraví. Wellness totiž můžeme chápat jako životní směr (ze strany člověka) a odvětví (ze strany poskytovatelů „wellness služeb“), jehož (jejichž) cílem je péče o člověka, jeho fyzické i duševní zdraví, přičemž obvykle se vytýkají čtyři hlavní oblasti: Kontrola hmotnosti, optimální výživa, cvičení (pohyb, fitness) a kontrola stresu. Jde tedy o celkové zkvalitnění lidského života, fyzickou i duševní pohodu a z ní vyplývající zvýšení fyzické i duševní výkonnosti To je sice poměrně stručné vyjádření, které však ve skutečnosti zahrnuje obrovské množství dalších pododdílů, jejichž stručný náhled by bohužel více než dvojnásobně překročil rámec rozsahu tohoto článku. Právě ve vztahu k předchozímu textu našeho článku je třeba zmínit, že drtivá většina lázní dnes již nabízí také tzv. wellness pobyty a wellness procedury, jejichž cena je rozdílná dle zvoleného typu programu, jeho délky a zahrnutých procedur. Její výše může být pro někoho přijatelná a pro jiného nepříjemně vysoká a necháme na posouzení našich čtenářů, do které skupiny se zařadí, pokud nahlédnou do některých na internetu volně přístupných ceníků. Nicméně vraťme se k zmíněné skepsi. Pokud chápeme wellness jako životní směr usilující, jak se zdá, o dosažení ideální rovnováhy, musíme zároveň připustit, že jeho boj s každodenní realitou běžného člověka bude velmi těžký. Ano, je možné stravovat se zdravě, dokonce i vhodně cvičit, naučit se techniky napomáhající zdolávat stres. Je k tomu zapotřebí trocha, (či možná hodně) pevné vůle a snahy a překvapivě, zejména zpočátku, i docela dost času a pravděpodobně i nějaké ty peníze. A ačkoliv je to právě dnešní „nezdravá“, uspěchaná, náročná a stresuplná doba, se kterou by se wellness měl utkat, je to paradoxně ta samá doba, která i těm, jimž by takový přístup nejvíc pomohl, brání se o tento způsob života byť jen otřít. Ať už proto, že nemají dost času, peněz, nebo chuti do životních změn. 

A nebo se autor mýlí? 

Pokud máte s wellness své zkušenosti a nestydíte se o ně podělit, neváhejte a zašlete své poznatky na adresu naší redakce. Nejzajímavější příspěvky rádi zveřejníme v některém z našich dalších čísel. 

Rudolf Hála 

Zdroje: http://www.lecebne-lazne.cz/ceske-lazenstvi/ http://www.moje-lazne.cz/prirodni-lecive-zdroje/ http://www.marianskelazne.cz/cs/lazne-prameny/wellness-v-marianskych-laznich 
 

MzBhZmFhNW