PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Rozhovor s Mgr. Pavlem Petříkem1. JAK SE VLASTNĚ ZRODILA MYŠLENKA INVESTOVAT DO MODERNIZACE VAŠÍ POBOČKY NÁKUPEM AUTOMATICKÉ VYSKLADŇOVACÍ LINKY A-FRAME?

Farmaceutický trh se vyvíjí jako každý jiný. Naše společnost je předním evropským distributorem léčiv a považujeme za svou povinnost následovat moderní technologické trendy. Automatická linka typu A-FRAME je v západní Evropě běžnou praxí, avšak v České republice doposud instalována nebyla. Rozhodli jsme se proto stát průkopníky a inovovat centrální sklad v Praze takovým způsobem, abychom dokázali vyhovět stále náročnějším požadavkům trhu. Hlavním důvodem implementace linky bylo zvýšení rychlosti vyskladňování. Lékárny nám posílají objednávky na poslední chvíli, kvůli čemuž se nám dříve prodlužoval čas vychystávání. Díky automatu jsme ale schopni produkty vychystat za 30 – 35 minut, zvládáme objednávkové špičky, minimalizujeme chybovost a tím dokážeme uspokojit i ty nejnáročnější zákazníky. 

2. NÁKUP A-FRAME, VÝSTAVBA DVOU NOVÝCH HAL, ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR – TO VŠE SI JISTĚ VYŽÁDALO NEMALOU FINANČNÍ ČÁSTKU. DÁ SE DNES, KDY JE JIŽ PATRNÉ, JAKOU MĚROU POMÁHÁ VYSKLADŇOVACÍ AUTOMAT URYCHLIT EXPEDICI ZBOŽÍ, ODHADNOUT, V JAKÉM ČASOVÉM HORIZONTU SE VÁM TATO INVESTICE VRÁTÍ? 

Musím říct, že rozhodnutí implementovat do skladu automatickou linku, nebylo jednoduché. Přece jenom se nejedná o hračku, s níž bychom se mohli chlubit své rodině a známým. A-FRAME má velký ekonomický přínos a pracovníci skladu nejsou v době špičky v takovém shonu, jako tomu bylo v době, kdy se vychystávalo pouze manuálně. Určit přesnou dobu návratnosti není úplně jednoduché, protože farmaceutický trh je poměrně dynamický a stále se mění. Odhadem však mohu říci, že by se mělo jednat o 5 až 6 let. 

3. OBJEVILY SE V PRŮBĚHU CELÉ „AKCE“ NĚJAKÉ OBTÍŽE? JAKÉ BYLY REAKCE VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ NA CHYSTANÉ ZMĚNY? 

Na celý proces jsme byli perfektně připraveni, proto se nestalo nic zásadního, co by nás zaskočilo. Před tím, než jsme linku začali instalovat, jsme prostudovali veškeré plány a implementaci jsme konzultovali s našimi sesterskými organizacemi v jiných zemích, které nám předaly své zkušenosti a mnoho cenných rad. Pro krizové situace jsme připravili možnosti řešení. Zkrátka jsme nechtěli, aby takovou zásadní změnu, jakou je instalace A-FRAMu, naši zákazníci jakýmkoli způsobem pocítili. A to se nám, myslím, podařilo. Co se týče reakce našich zaměstnanců, řídící pracovníci a management změny velmi uvítali. Těšili se na moderní technologii a nové logistické postupy. Řadoví pracovníci skladu se zpočátku obávali, protože přesně netušili, co pro ně bude instalace A-FRAMu znamenat. Později ale zjistili, že linka nepřinese žádné zásadní změny, jejich pracovní náplň je obdobná jako dříve. 

4. JSTE PRVNÍ FIRMOU V ČESKÉ REPUBLICE, KTERÁ TUTO TECHNOLOGII POUŽÍVÁ – TO JE JISTĚ VELKÁ KONKURENČNÍ VÝHODA. ZAZNAMENALI JSTE JIŽ NĚJAKOU REAKCI KONKURENČNÍCH FIREM? 

Patrně největší konkurenční výhodou je již zmíněná rychlost. Naše schopnost vychystat produkty v půlhodinovém časovém horizontu nás žene hodně kupředu. Také díky tomu jsme se přiblížili zákazníkům z různých regionů České republiky, kterým můžeme nabídnout celou šíři našeho sortimentu (naše služby nejsou vázány jen na bezprostřední okolí distribučního centra). Druhou výhodou je potřeba menšího počtu zaměstnanců, kteří vychystávají. Pracovníci skladu, kteří dříve pouze vyskladňovali, se pak mohou věnovat také jiným činnostem a být nápomocni tam, kde to momentální situace vyžaduje. 

5. REALIZACE CELÉHO PROJEKTU ZA SOUČASNÉHO ZACHOVÁNÍ PROVOZU BYLA JISTĚ VELMI NÁROČNÁ. JAKÉ DALŠÍ PROJEKTY V DOHLEDNÉ BUDOUCNOSTI PLÁNUJETE? 

Protože chceme naše služby neustále zlepšovat, modernizovali jsme v nedávné době také náš brněnský sklad. Přestěhovali jsme se do nových prostor a zoptimalizovali jsme naše interní procesy a postupy. Abychom co nejvíce zefektivnili naši práci, zavedli jsme i v brněnském skladu modernější technologie. Budoucnost chceme zaměřit na nové projekty v oblasti logistiky služeb pro farmaceutické výrobce. Pozornost budeme věnovat především paletovému skladování.

Mgr. Pavel Petřík, provozní ředitel Alliance Healthcare

MDk4O