PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Salicis CortexSALICIS CORTEX

Časopis Pharma News si nechal 
u Ústavu přírodních léčiv Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické 
univerzity Brno vypracovat posudek k látce extrakt vrbové kůry (Salicis cortex)

Z jeho obsahu vybíráme:

Droga Salicis cortex obsahuje směs obsahových látek vč. flavonoidů, různých fenolických sloučenin a za hlavní účinnou složku jsou považovány deriváty kyseliny salicylové, zpravidla standardizovaných na obsah salicinu. Salicin je v lidském organismu metabolizován na různé deriváty, zejména však na kyselinu salicylovou. V dávce 80 mg denně se ani při dlouhodobém užívání nedosahuje analgetického, antipyretického nebo protizánětlivého účinku, ovšem může být pozorován výskyt nežádoucích reakcí (1).

Výčet kontraindikací je podobný až shodný s kyselinou acetylsalicylovou, která se rovněž metabolizuje na kyselinu salicylovou a některé další sloučeniny.

Salicyláty zvyšují riziko krvácení u pacientů užívajících antikoagulancia tím, že zvyšují podíl volného léčiva jeho vytěsněním z vazby na proteiny. Opatrnosti je třeba při souběžné terapii léčivy snižujícími srážení krve (např. kumarinovými deriváty - warfarinem) (2,3). Zvýšená krvácivost byla pozorována u osob užívajících warfarin při současném požití vrbové kůry (4,5). Warfarin je v současnosti stále široce předepisován a užívá ho obzvlášť starší populace, kde je kombinace se salicinem nevhodná.

Vzhledem k velkému množství nežádoucích účinků, interakcí a kontraindikací metabolitu salicinu – kyseliny salicylové rozhodně přípravek nelze doporučit z hlediska bezpečnosti k dlouhodobému a pravidelnému užívání ani v dávce 80 mg salicylátů vyjádřených jako salicin denně.

Celý posudek včetně odkazů je ke stažení ve formátu PDF na stránkách Pharma News.

Posudek vypracovala:
PharmDr. Petra Kaucká, Ph.D.

Ústav přírodních léčiv, 
Farmaceutická fakulta

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Literatura: 1. Vlachojannis, J., Magora, F., & Chrubasik, S. (2011). Willow species and aspirin: different mechanism of actions. Phytotherapy Research, 25(7), 1102-1104.

2. SPC Anopyrin. SÚKL: Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. [cit. 2017-10-19]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0099295&tab=texts

3. SPC Warfarin. SÚKL: Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. [cit. 2017-10-19]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0094113&tab=texts

4. Wittkowsky, A. K. (2001). Drug interactions update: drugs, herbs, and oral anticoagulation. Journal of thrombosis and thrombolysis, 12(1), 67-71.

5. Shalansky, S., Lynd, L., Richardson, K., Ingaszewski, A., & Kerr, C. (2007). Risk of Warfarin‐Related Bleeding Events and Supratherapeutic International Normalized Ratios Associated with Complementary and Alternative Medicine: A Longitudinal Analysis. Pharmacotherapy: The Journal of Human Pharmacology and Drug Therapy, 27(9), 1237-1247.

6. Boullata, J. I., McDonnell, P. J., & Oliva, C. D. (2003). Anaphylactic reaction to a dietary supplement containing willow bark. Annals of Pharmacotherapy, 37(6), 832-835.

7. Zákony pro lidi.cz: Zákon č. 110/1997 Sb. [online]. [cit. 2017-10-18]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-110

8. Zákony pro lidi.cz: Zákon č. 110/1997 Sb. [online]. [cit. 2017-10-18]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-225

 

NDhhZTlhNj