PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Síť, řetězec, franšíza, sdružení - na co si dát pozor!Síť, řetězec, franšíza, sdružení - na co si dát pozor!

RNDr. Martin Štula

Pokud přemýšlíte o budoucnosti své lékárny nebo jste obdrželi nabídku ke vstupu do franšízy nebo sdružení lékáren, zbystřete! Tento článek jsme napsali právě pro vás.

Snad každou lékárnu již navštívil obchodní zástupce nebo akviziční manažer s dokonalou prezentací o budoucí spolupráci. Nechcete-li v budoucnu litovat svého rozhodnutí a řešit následné komplikace, je důležité zajímat se nejen o fungování dané spolupráce, ale i o možnosti ukončit své členství v síti či sdružení.

Článek obsahuje některá praktická doporučení nejen právního charakteru, čerpá i ze zkušeností franšíz z jiných oborů.

ROZHODUJTE SE VŽDY NA ZÁKLADĚ PLNÉHO ZNĚNÍ PŘEDLOŽENÉ SMLOUVY

Nečiňte rozhodnutí na základě marketingově-obchodní prezentace. Tyto prezentace vždy kladou důraz na výhody, neobsahují úplné informace a většinou nezohledňují negativní scénáře spolupráce.

Během pročítání franšízingových smluv, smluv o spolupráci nebo obchodním partnerství apod., si vždy klaďte otázku, jaké výhody, ale pozor i rizika, vás mohou čekat. Pouze smlouva je závazným dokumentem pro obě strany, který zohledňuje případné neplnění práv a povinností a skutečné podmínky spolupráce.

CHRAŇTE SVÉ ZÁJMY A TRVEJTE NA TOM, ŽE SMLOUVA MÁ BÝT VYVÁŽENÁ PRO OBĚ STRANY 

Mnozí z Vás podnikají již léta a nemalá část se přesvědčila, že spolupráce, u které taháte za kratší konec, může být velmi drahou zkušeností.

Smlouvy,  franšízingové obzvlášť, mohou být i mnohastránkovým dokumentem a náročným textem k plnému pochopení práv a povinností. Důsledné vysvětlení věcných i formálních stránek smlouvy požadujte po Vašem právníkovi. Pohled na smlouvu očima právního odborníka, chránícího Vaše zájmy, je nezbytný.

ZKONTROLUJTE SI OBDOBÍ PLATNOSTI SMLOUVY A JEJÍ PŘÍPADNÉ UKONČENÍ

Zvažujete-li novou smluvní spolupráci, není od věci začít od konce. Zajímejte se o to, jakou pozici budete mít po rozvázání spolupráce. Obě smluvní strany by měla mít možnost ukončení smlouvy bez specifických důvodů. Většinou se ve smlouvách setkáváte s výpovědní dobou jednoho či dvou měsíců.

Výpovědní doba je velmi specifickým a citlivým obdobím. Obvykle platí smluvní podmínky, není-li stanoveno jinak, ale obě strany ji využívají k formování budoucí činnosti, a ta nemusí být vždy ku prospěchu bývalých partnerů. Prověřte si, jak franšízingová spolupráce může ovlivňovat Vaši budoucí obchodní pozici. Možnost ukončení smlouvy může být také odložena minimální délkou platnosti smlouvy. V takovém případě je ostražitost zvláště na místě.

„Franšízingová smlouva není manželským svazkem, není to navždy, v dobrém i zlém. Před podpisem každé franšízingové  smlouvy musíte mít jistotu udržení své podnikatelské nezávislosti po jejím ukončení.“

UJISTĚTE SE, ZDA NEEXISTUJÍ POVINNOSTI, KTERÉ MUSÍTE PLNIT I PO UKONČENÍ SMLOUVY

V některých smlouvách se mohou vyskytovat ustanovení, která musí smluvní strana dodržovat i po ukončení platnosti smlouvy. Jedná se nejen o běžně používanou mlčenlivost, ale i o předkupní právo či omezení následného vstupu do konkurenční franšízy. Tato ustanovení mohou přinést povinnosti, které Vám znemožní naplnění Vašich budoucích záměrů. V horším případě mohou snížit hodnotu Vaší firmy i do budoucna.

„Pozdě bycha honiti, lepší je opravdu investovat čas a finance do právníka před uzavíráním důležitých obchodních smluv.“

DRŽÍTE SI SVÉ ZÁKAZNÍKY NEBO SE JICH VZDÁVÁTE?

Vlastnictví databáze zákazníků a její využití se stalo nedílnou součástí marketingu, ale i hodnotou každé firmy, lékárny nevyjímaje. Nejedná se jen o věrnostní kartičky, na které zákazník obdrží slevu nebo dárek, ale o databáze aktivně využívané v online marketingu a byznysu. Databáze obsahují cenné informace o zákaznících včetně kontaktních adres, e-mailů apod. Uvědomte si, že hodnota firem se v moderní době určuje ve velké míře i podle počtu a kvality zákazníků, které obsluhují.

Důležitou otázkou tedy zůstává, zda se během franšízingové spolupráce nestáváte závislými na pokračování v síti, protože sami nevlastníte aktuální souhlasy GDPR vašich zákazníků. Je nezbytné, abyste i Vy vlastnili plné právo na svou komunikaci s Vašimi zákazníky během spolupráce, ale i po ní.

DŮKLADNĚ SI UVĚDOMTE MOŽNÉ SANKCE ZA NEPLNĚNÍ POVINNOSTÍ SMLOUVY

Jestliže smlouva obsahuje sankce a pokuty za neplnění povinností je důležité si předem propočítat a promyslet, zda jste schopni všechny povinnosti beze zbytku plnit. Právník Vás jistě upozorní, že pokuty mohou být vymáhány i zpětně po ukončení smlouvy. V případě, že si nejste jisti plněním, žádejte úpravu smlouvy.

„FRANŠÍZINGOVÉ SPOLUPRÁCE DÁVAJÍ SMYSL A MAJÍ PŘÍNOS DO BYZNYSU, JEN POZOR NA TROJSKÉHO KONĚ.“

Za hlavní přínos franšíz se obecně považuje efektivní spojení menších subjektů, které přináší nesporné výhody ve formě úspor společných nákladů, umožňují jim byznysové aktivity, které jsou jednotlivcům nedostupné a celkově tím i vyšší profitabilitu. Je to způsob, jak se účinně bránit konkurenci velkých řetězců.

Jen pamatujte, že pečlivé prostudování obchodních smluv a konzultace s právníkem se vždy vyplatí.  Zaměřte svou pozornost na dlouhodobé dopady franšízy do Vašeho podnikání. Vždy je dobré mít možnost volby bez následného omezení. Ať nemusíte zažít trnitou cestu zpět k nezávislosti, opětovné budování vlastní identity soukromé lékárny a udržení tržní hodnoty lékárny pro budoucí předání svým nástupcům z řad rodiny či personálu nebo pro případný prodej.

Právníci vždy zdůrazňují být skeptičtí a zaměřit pozornost na část, jak ošetřit případnou nespokojenost ve spolupráci před samotným podpisem smlouvy.  Občas totiž takový nedostatečně promyšlený podpis znamená vydat se směrem, odkud není cesty zpět.

Pokaždé se zamyslete nad záměrem spolupráce z dlouhodobého hlediska a prověřte si podmínky a flexibilitu spolupráce u vícero sítí na českém trhu.

 

 

 

NThhZ