PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Silná a odolná sklovina po celý životSilná a odolná sklovina po celý život

MUDr. Michal Karas

Herbai, a.s.

 

Mezi stavem zubů a celkovou péčí o zdraví a zevnějšek je jasná souvislost. Správná péče o zuby je stejně jako třeba upravené vlasy viditelná na první pohled. Hezké zuby dělají dobrý dojem, podobně jako upravený člověk. Ač se to nemusí zdát, zuby jsou kritériem krásy a lidé okolo nás si všímají, v jakém stavu chrup máme. Aby byly zuby přirozeně krásné, zdravé, světlé a lesklé, stačí většinou málo: pravidelně a důkladně odstraňovat zubní plak mechanickým čištěním zubním kartáčkem. Tak se odstraní i případné usazené pigmetace. Používáním vhodné funkční zubní pasty, která obnoví a vyhladí její povrch tím, že do jejího povrchu doplní ztracené minerály, dosáhneme navíc dlouhodobě zdravých, přirozeně bílých a lesklých zubů.

Zubní sklovina a její důležitost

Zubní sklovina je nejtvrdší tkání v lidském organismu (Stupeň 5 podle Mohsovy stupnice tvrdosti. Pro srovnání: diamant má hodnotu 10 a mastek 1). Je to také nejvíce mineralizovaná tkáň zubů, musí celoživotně odolávat opotřebení žvýkáním potravy a chrání vnitřní části zubů.

Sklovina se skládá z 97 % z minerálů, především je to vápník (35 %) a fosfor (17 %). Základním minerálem skloviny je hydroxyapatit (tvořený především vápenatými a fosfátovými ionty), případně odolnější fluorhydoxyapatit s obsahem fluoridových iontů, ale sklovina obsahuje i další vápenaté a hořečnaté sloučeniny a další prvky a minerály.

Síla a odolnost skloviny závisí na mnoha faktorech. Je to samozřejmě dědičnost, ale také věk a individuální návyky stravování a péče o zuby. První dva faktory ovlivnit nemůžeme, ale druhé dva jsou plně v našich rukou.

Barva zdravé skloviny je namodralá až lehce nažloutlá. Spolu se zubovinou (dentinem) a zubním cementem tvoří pevnou strukturu zubu a určuje jeho výslednou barvu a tvar. Zubní sklovina překrývá dentin (zubovinu) v korunkové části a je 1-3 mm silná. Směrem ke krčku se vrstva skloviny ztenčuje a přechází v zubní cement, který kryje dentin na povrchu zubního kořene.

Rovnováha. Neustálý proces obnovy skloviny, demineralizace a mineralizace

Sklovina je sice tvrdší, než jakákoli jiná tkáň v lidském organismu a je stavěna a připravena odolávat normálnímu každodennímu působení jak mechanickému, tak i chemickému (vlivu kyselin), ale i ona se, stejně jako vše v přírodě, může poškodit. Může to být úrazem či dlouhodobým nevhodným mechanickým působením, například špatným skusem, zlozvyky nebo bruxismem, ale nejčastější příčinou jejího poškození je vystavení působení kyselin a jejímu „odvápnění“, demineralizaci.

Demineralizace je proces, při kterém dochází k uvolňování a ztrátě minerálů z povrchu zubní skloviny, k jejímu oslabování a vzniku mikroskopických defektů, které se dále rozšiřují. Tento proces nastává, když je zub dlouhodobě vystaven kyselému prostředí (nízké pH). Sklovina je doslova leptána kyselinami, generovanými bakteriemi z neočištěného zubního plaku. Následkem demineralizace je sklovina náchylnější k opotřebení, ale především ke vzniku zubního kazu.

Pro zdraví chrupu je velmi důležité, aby rovnováha mezi procesem demineralizace a opětovné remineralizace byla zachována. Bohužel dlouhodobé vystavení chrupu kyselému prostředí tuto rovnováhu porušuje. V důsledku toho se pak sklovina demineralizuje, oslabuje, a je vystavena vysokému riziku vzniku zubního kazu.

Sliny, které jsou lehce neutrální až alkalické, dokáží kyseliny neutralizovat. A protože také obsahují minerální látky (fluoridy, fosfáty, vápník a další), mohou je do skloviny navracet a tím pomáhají obnovovat její povrch a získat původní tvrdost. Tento proces se nazývá remineralizace a má zásadní vliv na zdraví zubní skloviny a celého zubu. Pro jeho správné fungování je důležitý správný pitný režim, správná strava a správné návyky ústní hygieny.

 

Faktory zvyšující riziko ztráty minerálů a poškození zubní skloviny

• nesprávné stravovací návyky:

            – častá konzumace kyselých a sladkých potravin a nápojů, především populárních energy drinků

            – prudké střídání teploty potravin (např. pokud jíte teplé jídlo a pijete příliš studené nápoje nebo naopak)

• nesprávná a nedostatečná zubní hygiena - péče o zuby a celou ústní dutinu

• kouření a častá konzumace silných alkoholických nápojů

• nemoci trávicí soustavy, které vedou k nerovnováze v pH v dutině ústní (nebo dokonce žaludeční reflux nebo časté zvracení)

• mechanické důvody jako skřípání zubů (bruxismus), nesprávný skus, zlozvyky a další

• kyselé perorálně podávané léky

Zubní kaz jako důsledek nedostatečné či nesprávné ústní hygieny a odvápnění

V případě, že rovnováha mezi demineralizací a remineralizací je dlouhodobě porušena, zubní sklovina se odvápní, změkne, přestane chránit další struktury zubu a začíná se tvořit zubní kaz.

Zubní kaz je multifaktoriální onemocnění. Hlavním faktorem jeho vzniku jsou tzv. kazotvorné bakterie, obsažené v zubním plaku. Klíčový je také nadměrný příjem sacharidů v potravě, které pak bakterie rozkládají na kyseliny. Velký boom tohoto onemocnění proto nastal v 18. století, kdy se cukr díky rozvoji průmyslového zpracování cukrové třtiny stal dostupnější širokým masám lidí.

Bakterie, které žijí v naší dutině ústní se totiž „živí“ cukry a sacharidy a vznikají tak kyseliny, které vedou k poklesu pH v dutině ústní, demineralizaci zubní skloviny a vzniku zubního kazu. Proto můžeme zubní kaz nazvat civilizační chorobou.

V každodenním rytmu se těžko úplně zbavujeme svých stravovacích a „sladkostních“ návyků, a proto ty „zlé“ (kariogenní) bakterie v zubním plaku dostávají šanci! A ovlivňují nejen naše zuby, ale i dásně, protože způsobují zánět v podobě gingivitidy a parodontitidy. Proto je pravidelná a dokonalá ústní hygiena absolutně nezbytná. Ideální je pravidelné čištění zubů 2x denně, a to vždy ráno a večer. Velmi výstižné je zde heslo „ráno pro krásu, večer pro zdraví.“ Stále opakované a všemi odborníky zmiňované rčení, že čistý zub se nekazí je trvale platné a odstranění zubního plaku je pro zdraví zubní skloviny a celého zubu i dásní zásadní.

 

Jak posílit sklovinu a zajistit si krásné zdravé zuby – důležitá role minerálů

Ke kvalitnímu zubnímu kartáčku, mezizubním kartáčkům, dalším pomůckám pro správnou techniku čištění zubů a mechanické odstranění zubního plaku je vhodné použít také funkční zubní pastu, která sklovině dodá potřebné minerály.

Jídelníček bez nadměrného přísunu sladkostí, pitný režim rovněž bez přebytečných cukrů a pravidelná, důkladná ústní hygiena – to jsou dva zásadní pilíře pro zdraví našich zubů.

Tím třetím a neméně důležitým, jsou minerály.

Na prvním místě mezi minerály, které posilují sklovinu, musíme zmínit již všeobecně známé fluoridy. To jsou soli kyseliny fluorovodíkové (HF), které po desetiletí plní podpůrnou roli při remineralizačních procesech, posilujících zubní sklovinu. Za tu dobu byly fluoridy podrobeny celé řadě odborných a klinických studií s jednoznačnými pozitivními závěry ohledně procesu remineralizace a ochrany zubní skloviny. A že jsou fluoridy v zubních pastách pro zdraví organismu bezpečné, to opět potvrdila i nejnovější studie z února 2023.

 

BIOMIMETIKA – využití přirozených principů pro obnovu skloviny

Výzkum jde ale dopředu a ve světě se používá do zubních past hydroxyapaptit, pro sklovinu přirozený minerál, případně ionty vápníku a fosfátu v jiných formách.

Právě hydroxyapatit je účinná složka funkčních zubních past a podle mnoha vědeckých studií dokáže účinně remineralizovat sklovinu a posílit ji. Sklovina je pak odolnější vůči působení kyselého prostřední a následného vzniku kariézních lézí. Počáteční fázi zubního kazu je možné remineralizovat a zabránit jejímu rozšíření. Hydroxyapatit funguje v ochraně skloviny stejně dobře, a dle různých studií dokonce lépe, než fluoridy. Nejvíce výzkumů na téma použití hydoxyapatitu ve stomatologii sahá do 70. let minulého století v Japonsku, kde syntetizovaný hydroxyapatit začal představovat nový způsob obnovy ztracených minerálů zubní skloviny. Od té doby byl i on podroben celé řadě vědeckých a výzkumných prací a studií s mimořádně pozitivními hodnoceními.

Právě díky ideální biodostupnosti dokáže hydroxyapatit zacelit mikroeroze a defekty na povrchu skloviny a obnovit její hustotu. Tím sklovina dostane zpět svou přirozenou světlou barvu a lesk a také odolnost. Právě proto můžete slyšet o zubních pastách s obsahem hydroxyapatitu jako o „tekuté sklovině“.

 

HYPERSENZITIVITA

Dentinová hypersenzitivita neboli citlivost zubů je velmi častý problém, který umí zásadně ovlivnit kvalitu života. Projevuje se zejména obtížemi spojenými s pitím studených nebo teplých nápojů nebo konzumací sladkých nebo kyselých potravin.

Citlivost zubů vniká ustoupením dásní (vlivem zánětu) a odhalením krčku zubu. Ten již není chráněn sklovinou, ale jen lehkou vrstvou cementu, který se rychle ale čištěním odstraní a obnaží se dentin, který je tvořen dentinovými tubuly. V nich jsou zakončena nervová vláken, která začnou bolestivě reagovat na jakékoliv vnější podněty. A to již pacient bolestivě pociťuje jako citlivost zubů.

Hypersenzitivitu dentinu lze zmírnit přípravky, které dokáží dentinové tubuly efektivně uzavřít. Velmi přínosný je jako řešení hypersenzitivity dentinu právě hydroxyapatit. Jeho biodostupnost pro navázání do dentinu je velmi vysoká, a protože jeho molekula je velmi malá, je schopna prostoupit hlouběji do dentinového tubulu a ten uzavřít před vnějšími vlivy.

Výsledky studií ukazují, že nejvyššího účinku pro uzavření dentinových tubulů (jak před, tak po expozici kyselinou citronovou) bylo dosaženo pomocí zubní pasty s HAP (hydroxyapatitem).

 

Závěrem je třeba říci, že základem pro zdravé, přirozeně bílé zuby a pro prevenci zubního kazu je pravidelná dokonalá mechanická očista zubního plaku. Ta se dá provádět pouze kvalitním zubním kartáčkem a mezizubním kartáčkem. Správnou techniku pacienty nejlépe naučí dentální hygienistka.

 

 

Literatura

1.         Study: Comparative efficacy of a hydroxyapatite and a fluoride toothpaste for prevention and remineralization of dental caries in children, Bennett T. Amaechi, Parveez Ahamed AbdulAzees, Dina Ossama Alshareif, Marina Adel Shehata, Patrícia Paula de Carvalho Sampaio Lima, Azadeh Abdollahi, Parisa Samadi Kalkhorani & Veronica Evans , Published: 09 December 2019

2.         Study: The Safety of Fluoride Compounds and Their Effect on the Human Body—A Narrative Review, Adam Lubojanski,1,* Dagmara Piesiak-Panczyszyn,2 Wojciech Zakrzewski,3 Wojciech Dobrzynski,4 Maria Szymonowicz,3 Zbigniew Rybak,3 Bartosz Mielan,3 Rafal J. Wiglusz,5 Adam Watras,1,5,* and Maciej Dobrzynski1,5,* Materials (Basel). 2023 Feb Published online 2023

Jan 31.

3.         Gray´s Anatomy, edited by Peter L. Williams, Roger Warwick, Mary Dyson, Lawrence H. Bannister, thirty seventh edition, 1989

4.         Study: Enamel surface remineralization: Using synthetic nanohydroxyapatite, J. Shanti Swarup and Arathi Rao, Contemp Clin Dent. 2012 Oct-Dec

5.         Study: Remineralization of molar incisor hypomineralization (MIH) with a hydroxyapatite toothpaste: an in-situ study, Bennett Tochukwu Amaechi 1, Rayane Farah 2, Jungyi Alexis Liu 3, Thais Santiago Phillips 2, Betty Isabel Perozo 2, Yuko Kataoka 2, Frederic Meyer 4, Joachim Enax 4, 2022 Dec

6.         In vitro dentin tubule occlusion and remineralization competence of various toothpastes, Imran Farooq 1, Imran Alam Moheet 2, Emad AlShwaimi 3,

2015 Sep

 

 

 

ODE4ZjNkNW