PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Skvělý start eOčkování: Lékaři již zapsali pacientům přes sto tisíc aplikovaných vakcínSkvělý start eOčkování: Lékaři již zapsali pacientům přes sto tisíc aplikovaných vakcín

Na začátku roku 2022 spustil Státní ústav pro kontrolu léčiv eOčkování, tedy elektronickou evidenci záznamů o provedeném očkování. Lékaři tak začali do systému eRecept zapisovat také nově aplikované vakcíny. Díky těmto zápisům se pacientům postupně začíná plnit přehled v jejich lékovém záznamu.

Během prvních měsíců, kdy eOčkování funguje, zapsali lékaři již 113 746 záznamů o očkování (k 20. 3. 2022), a to i přes to, že platí tzv. bezsankční období, v průběhu kterého se lékaři a výrobci softwarů s touto novou funkcionalitou ještě seznamují.

eOčkování je vybudováno na základě ověřeného systému eRecept

eOčkování je po Lékovém záznamu další funkcionalitou, která dál rozvíjí systému eRecept. „Živě si pamatuji na dobu, kdy se povinná elektronická preskripce zaváděla. Nervozitu mezi zdravotníky, která je v těchto situacích pochopitelná, už vystřídala jistota. Systém se ukázal jako stabilní a lékaři, pacienti i lékárníci, kteří hojně nahlížejí do Lékového záznamu, dokáží plně využívat benefity, které eRecept přináší,“ konstatuje ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová. Systém eRecept využívají každý den zdravotníci po celé republice. Od roku 2018, kdy byla povinná elektronická preskripce zavedena, bylo už eReceptů vystaveno přes 300 milionů.

Lékaři používají pro zápisy očkování podobné prostředí, na které byli zvyklí u eReceptu. Pro pacienty je přehled aplikovaných vakcín dostupný ve webové aplikaci, k níž se brzo přidá i aplikace mobilní. Lidé se ke své evidenci o očkování dostanou prostřednictvím státní identity občana (NIA) a mohou využít několik prostředků, bankovní identitu, jméno a heslo a SMS kód, eObčanku, čipové karty Starcos či službu MojeID. Přístup do pacientské aplikace je samozřejmě možný i prostřednictvím portálu občana. U lékařů a v lékárnách je také možné požádat o záznam v tištěné podobě.

eOčkování je součástí lékového záznamu a umožňuje tedy i nastavení souhlasu či nesouhlasu s nahlížením na údaje. Stejně jako u eReceptu je to možné v několika kategoriích – zvlášť pro lékaře, pro lékárníky a klinické farmaceuty. Ve webové aplikaci si také každý může vybrat konkrétního lékaře či lékárníka, kterému nahlížení na svoje záznamy umožní. Je také možné mít rozdílně nastavenou možnost nahlížení na údaje o předepsaných lécích a aplikovaných vakcínách.

Rozvoj systému bude dál pokračovat

„Do rodiny eReceptu brzo přibude nový člen. SÚKL má již připraven ke spuštění tzv. ePoukaz, tedy elektronický poukaz na zdravotnické prostředky,“ doplňuje ředitelka SÚKL. Při vytváření modulu ePoukaz byla snaha o maximální využití stávajících funkcionalit systému eRecept, což zjednoduší předepisování zdravotnických prostředků i jejich výdej.

Prostřednictvím ePoukazu bude možné předepsat poukazy na všechny zdravotnické prostředky, které se nyní předepisují jen v listinné podobě. Každý ePoukaz dostane jedinečný identifikátor, který bude devítimístný. Předepsané ePoukazy se uloží do tzv. Centrálního úložiště elektronických poukazů (jako u eReceptu), které bude součástí informačního systému eRecept. Předepisování ePoukazu bude prozatím dobrovolné a na webu SÚKL budou k dohledání lékárny a výdejny, kde bude možné ePoukaz uplatnit.

Na základě platné legislativy a potvrzení ze strany všech zdravotních pojišťoven bude na ePoukaz možné předepsat jen jeden zdravotnický prostředek – tedy jednu položku (kód) z číselníku zdravotnických prostředků. Počítáme však i se situací, kdy je potřeba na jeden poukaz předepsat více souvisejících položek (např. sluchadlo + příslušenství nebo vozík + příslušenství). Vše bude připraveno tak, že počet povolených položek na ePoukazu bude určen globálním parametrem systému ePoukaz. V tomto případě tedy bude možné předepsat více položek, které jsou na sebe vázané. Na ePoukaz ale nebude možné předepsat více různých spolu nesouvisejících zdravotnických prostředků – např. brýle a elastické punčochy.

V připravovaném modulu ePoukaz jsou zachovány všechny tři stávající typy poukazů, které jsou využívány i nyní v listinné podobě. Současný vzhled listinných poukazů s grafickými prvky a obrázky bylo nutné upravit tak, aby byl realizovatelný v elektronickém světě a zároveň aby práce s poukazy byla co nejsrozumitelnější, přehledná, jasná a efektivní. Náhledy si každý může prohlédnout na webu epreskripce.cz

Další meta? Přeshraniční elektronická preskripce

Elektronickým poukazem na zdravotnické prostředky rozvoj eReceptu nekončí. Ještě v roce 2022 plánuje SÚKL své zapojení do přeshraniční výměny elektronické preskripce. Ta zpřístupní eRecept i lékárníkovi v jiném zapojeném členském státě EU, než ve kterém byl daný eRecept vystaven. Český pacient si bude moci tedy vyzvednout svůj lék v jakémkoli jiném členském státě EU, který bude v rámci této přeshraniční výměny elektronických receptů zapojen v produkčním provozu a cizinci si své elektronicky předepsané léky budou moci vyzvednout zase v České republice.

„Rozvoj systému eRecept a přidávání nových funkcí je výhodné jak pro zdravotníky, tak i pro pacienty. Informace totiž vždy všichni najdou na jednom místě – v systému, kde si každý může nastavit soukromí dle svých potřeb a který běžně používají tisíce lékařů i lékárníků po celé republice,“ uzavírá Irena Storová.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

 

 

MjE2NTZkM