PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Slovo šéfredaktoraVážené lekárky, vážení lekári a vážení lekárnici, držíte v rukách prvé číslo časopisu Pharma News pre odbornú lekársku a lekárnickú verejnosť. Česká republika je naším miestom „narodenia“, kde pôsobíme na farmaceutickom žurnalistickom a vzdelávacom trhu už viacej ako 20 rokov. Žijeme v mimoriadnej dobe odznievajúcej pandémie. Väčšina našich aktivít sa v poslednom roku premiestnila do on-line prostredia. A pretože on-line svet nepozná hranice, dobrá povesť nášho vydavateľstva zaujala i našich kolegov na Slovensku. Ich nápad rozšíriť naše aktivity aj na Slovensko nám jednoducho prišiel skvelý. Tak sme tu a vy máte možnosť si zalistovať v našom časopise. Veríme, že vás články na aktuálnu tému zaujmú. Námet na 1. slovenské číslo nám vnukli taktiež slovenskí kolegovia. Prečo je celé prvé číslo na tému chronického venózneho ochorenia, jeho liečby a farmakoekonomiky? Dlhé roky sa v tejto oblasti nič nedialo, pritom sa týka skoro všetkých lekárov, lekárnikov a predovšetkým obrovského množstva pacientov. Jeden liek bol hegemónom, štandardom a dominantným farmakoterapeutickým riešením. Prichádza však zmena, ktorú máme možnosť sledovať v priamom prenose. „Choré žily“ sú aj na Slovensku nielen zdravotný, ale tiež ekonomický problém. Príchod dostupnejších a lacnejších liekových alternatív pri zachovaní účinnosti môže isto pacientom pomôcť. Oslovili sme preto odborníkov z radov Slovenskej angiologickej spoločnosti a Spoločnosti všeobecného praktického lekárstva (SLS), ale aj chirurgov a internistov, aby sa podelili o svoje skúsenosti a myšlienky. Nájdete tu aj názory odborníkov, ktorí sa venujú farmakoekonomike. Zistili sme, že žily sú závažná a univerzálna téma z pohľadu medicíny, ako aj peňazí. Každý z vás sa s touto problematikou tak či onak stretol. Liečba chronických žilových ochorení je pre pacientov aj spoločnosť veľmi významná a sme si istí, že už nebude pacientom „poriadne púšťať žilou“. Prajeme vám príjemné čítanie a veríme, že vás časopis v duchu svojho názvu obohatí o novinky, ktoré využijete vo svojej praxi.

Váš šéfredaktor časopisu Pharma News RNDr. Martin Štula

NTM2OGRiMm