PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Slovo šéfredaktorkyKrásný jarní den!

Protipadělková úprava. Sdílený lékový záznam. Rx online. Lékárenství podléhá stále dalším a dalším změnám, které se projevují nejen na papíře, ale zejména také v samotném provozu lékáren. Trh s léčivými přípravky (dále také jako „LP“) na předpis se v posledních letech potácí s výpadky a nedostatky. Tyto výpadky, ať již zapříčiněné na straně výroby či z důvodu reexportů, mohou způsobit zásah do zaručeného práva na poskytnutí zdravotní péče pacientů. Výpadky se nedotýkají pouze českého trhu s LP, ale jedná se o celosvětový problém, jehož vyřešení rok od roku nabírá na důležitosti.

Jak na to bude reagovat české právní prostředí? Bude zaveden emergentní systém? Bude omezené vývozní právo léčivých přípravků? Oslovili jsme právní kancelář SEDLAKOVA LEGAL zabývající se touto tématikou a požádali o zpracování tohoto článku pana Adama Tietze. Čtěte na straně 4-6.

Touto cestou bychom Vám chtěli oznámit změnu názvu konferencí PHARMANEWS.

Od teď již budete vídat logo společnosti TrendyMat a k tomu i nové webové stránky www.trendymat.cz.

 

 

Těšíme se na Vás na našich konferencích

ZmI3YWZlM