PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Slovo šéfredaktorkyVážení čtenáři,

v podzimním vydání si přečtete o sdíleném lékovém záznamu a nejen o něm, v článku od Adama Tietze z advokátní kanceláře Sedláková Legal.

 Novela zákona o léčivech se netýká pouze lékového záznamu, ale přináší řadu změn týkajících se ostatních oblastí.

 Problematika tzv. sdíleného lékového záznamu vzbudila zvýšenou pozornost napříč celou společností. Finální podoba navrhované úpravy však zůstává velkou neznámou, a to zejména ve vztahu k lékárníkům. Za neoprávněný přístup a nahlédnutí do sdíleného lékového záznamu ze strany lékaře či lékárníka, či za zpřístupnění těchto citlivých údajů třetí osobě hrozí sankce až do výše 20.000.000 Kč. Z pohledu lékáren je tak zapotřebí, aby nechali své zaměstnance proškolit na problematiku nové právní úpravy a vyhnuli se tak pochybením vedoucím k uvalení vysokých sankcí.

Změny povedou jak ke zkvalitnění zdravotní péče, tak k naplnění základních zásad eHealth. Novela zákona o léčivech upřesňuje podmínky pro jejich vydávání elektronických receptů a jejich obsah (zákaz reklamních sdělení jakéhokoliv druhu) a dále pak stanovuje výjimky pro vydání listinného receptu. Z pohledu lékárníků je potřebné zmínit povinnost převést listinný recept do podoby elektronické, a to za účelem promítnutí údajů o předepsaném léčivém přípravku do systému eRecept. V současnosti je tato povinnost terčem ostré diskuze mezi Českou lékárnickou komorou a Ministerstvem zdravotnictví ČR, a to z důvodu výše úhrady za každý jednotlivý převod receptu do systému.

Abychom odlehčili čtení od každodenních pracovních starostí přinášíme Vám rozhovor s  moderátorkou Odpoledních zpráv na Primě Sandrou Parmovou, která  se letos v létě vdala a přijala příjmení Pospíšilová. Už tolik se ale neví, jak bohaté profesní zkušenosti za sebou sympatická blondýnka má.

ZTI5Mzg1Y